Zespół Szkół Specjalnych Nr 6

Adres:
31-979 Kraków, ul. T. Ptaszyckeigo 9
(12) 644-07-83
Email:
zss6@poczta.onet.pl
Dyrektor:
Lila Dziuba
Typ niepełnosprawności:
niepełnosprawność sprzężona, autyzm, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim

Opis placówki

Do placówki przyjmowani są uczniowie na podstawie skierowania. Charakterystyka ogólna Zespół Szkół Specjalnych Nr 6 jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży, które z racji swej niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkół masowych. Szkoła ściśle współpracuje ze szkołami, placówkami masowymi i integracyjnymi, domami kultury, parafią. Jest to szkoła ćwiczeniowa dla studentów AWF, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Pedagogicznego. Przy szkole funkcjonuje Stowarzyszenie Pomocy Szkole „Pierwiosnek”, które doposaża placówkę, dofinansowuje różne formy zajęć i terapii, współfinansuje imprezy, wycieczki i wyjazdy na zielone szkoły. P omoc psychologiczno – pedagogiczna Gabinet psychologiczny czynny jest codziennie od godz. 8:00 - 14:00, dla rodziców: w poniedziałek: 13:00 – 14:30 i w piątek 9:00 – 11:00. W celu usprawnienia i korygowania zaburzonych funkcji są prowadzone zajęcia korekcyjno - kompensacyjne i rewalidacyjne. Na zajęcia uczęszczają dzieci indywidualnie lub w grupach dwuosobowych. W szkole działa dobrze wyposażony, skomputeryzowany gabinet logopedyczny, w którym uczniowie korzystają z pomocy wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Z uczniami mającymi trudności z porozumiewaniem werbalnym prowadzone są zajęcia w oparciu o metody komunikacji alternatywnej – MAKATON, PSC. Wszyscy uczniowie uczęszczają na zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, które odbywają się w sali do ćwiczeń wyposażonej w przybory i sprzęt rehabilitacyjny. Dzieci objęte są indywidualnymi programami usprawniania z uwzględnieniem ich potrzeb i możliwości. Wykorzystywane są elementy metod neurofizjologicznych (NDT – Baboth, SI, PNF), metod terapii manualnej (Cyriax, Mulligan, AcKerman, Mcenzie), osteopatii funkcjonalnej oraz kinezjotapingu. Opieka medyczna Ośrodek zapewnia opiekę pielęgniarską. Gabinet czynny jest codziennie w godzinach od 8.00-14.35. Zajęcia pozalekcyjne. W szkole prowadzone są różne formy zajęć: dogoterapia, hipoterapia, zajęcia na basenie, zajęcia z ceramiki prowadzone w Nowohuckim Centrum Kultury, integracyjne ruchowo - plastyczne, kółka fotograficzne, plastyczne, muzyczne, sportowo turystyczne, formy parateatralne. W szkole działa sekcja Olimpiad Specjalnych. Osiągnięcia uczniów Uczniowie szkoły cieszą się licznymi osiągnięciami w dziedzinie plastycznej: I miejsce w VII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym- „Najpiękniejsze Miasto w Polsce i międzyszkolnym Szukajmy Piękna – Architektura Nowej Huty”. Uczniowie biorą udział w przeglądzie zespołów artystycznych w Bagateli i Jasełek w Rotundzie. Uczniowie uczestniczą w regionalnych i międzynarodowych turniejach Olimpiad Specjalnych. Świetlica szkolna Świetlica szkolna otwarta jest codziennie w godzinach od 7:00-17:00. Funkcjonują także świetlice autystyczna i rewalidacyjno- wychowawcza. Dojazd: autobus nr:123, 153, 174, tramwaj nr:15, 20.

Data ostatniej modyfikacji: 2010-07-27 14:11:27