Zespół Szkół Specjalnych Nr 4

Adres:
30 -166 Kraków ul. Senatorska 9
(12) 422–57-12
Email:
sekr_zss4krakow@oswiata.org.pl
Dyrektor:
Iwona Pasznicka-Longa
Typ niepełnosprawności:
Dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim , umiarkowanym, znacznym, z niepełnospranością sprzężoną, młodzież zagrożona niedostosowaniem społecznym

Opis placówki

Do placówki przyjmowani są uczniowie na podstawie skierowania. Charakterystyka ogólna. Szkoła należy do małopolskiej sieci SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE. W pracy stosuje metody aktywizujące oraz metodę projektów. Zapewnia to poczucie niezależności, samodzielności, zwiększa motywację i zaangażowanie uczniów. W roku szk. 2009/10 dwoje gimnazjalistów uzyskało stypendium Małopolskiej Fundacji Stypendialnej- za wyniki w nauce. W zespole pedagogicznym znajdują się nauczyciele z szerokimi kwalifikacjami zarówno przedmiotowymi jak i dodatkowymi min. wykwalifikowani specjaliści - terapeuci. Opieka pedagogiczno – psychologiczna W szkole działa skomputeryzowany gabinet logopedyczny, prowadzone są zajęcia z logorytmiki, stosowane są elementy socjo- i psychoterapii. Prowadzona jest także indywidualna i grupowa terapia pedagogiczna oraz terapia ruchem (w skład której wchodzi nauka pływania na basenie). Dzieci i młodzież korzystają z gimnastyki korekcyjnej i zajęć korekcyjno – wyrównawczych. Prowadzone jest także poradnictwo psycho - pedagogiczne dla rodziców. Opieka medyczna. Na terenie szkoły funkcjonuje gabinet 1-szej pomocy przedmedycznej, otwarty codziennie w godzinach od 8:00 do 15:00. Zajęcia pozalekcyjne. Zajęcia pozalekcyjne są dostosowywane corocznie do potrzeb i zainteresowań uczniów. Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania uczestnicząc w zajęciach: chóru szkolnego, zespole tanecznym „Gwiazdy”, w Kole Przyjaciół Teatru, kołach: plastycznym, matematycznym, informatycznym i chemicznym, prawniczym, kucharskim. Uczniowie mogą realizować się dzięki uczestnictwu w kołach sportowych uprawiając piłkę nożną, pływanie czy koszykówkę. Szkoła corocznie organizuje nie tylko dłuższe i krótsze wycieczki krajoznawcze, ale też zielone szkoły, kolonie w okresie wakacji i ferii. Corocznie organizowane są Pikniki Rodzinne, w których uczestniczą rodziny i przyjaciele uczniów. Osiągnięcia uczniów Uczniowie biorą udział w i zajmują znaczące lokaty w zawodach sportowych, oraz konkursach artystycznych: I miejsce w przeglądzie artystycznym „O buławę Lajkonika” 2009 I miejsce w festiwalu „Chearleaders” 2008 I miejsce w Wojewódzkim Turnieju Koszykówki 2009 Dojazd: tramwaj nr:1, 6; autobus nr:100, 103, 109, 114, 124, 134, 144, 152, 164, 169, 173, 179.

Data ostatniej modyfikacji: 2010-07-27 14:08:36