Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niesłyszących im. Janusza Korczaka

Adres:
30-731 Kraków, ul. Grochowa 19
(12) 653-26-84
Email:
sosw.grochowa@wp.pl
Dyrektor:
Agata Czech
Typ niepełnosprawności:
niesłyszący, niedosłyszący.

Opis placówki

Do ośrodka przyjmowani są uczniowie na podstawie skierowania. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Niesłyszących jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży z dysfunkcją słuchu – niesłyszącą i niedosłyszącą. Uczniowie ci posiadają możliwość kształcenia się w różnych typach szkół – począwszy na zasadniczej szkole zawodowej skończywszy na liceum ogólnokształcącym. Uzyskane doświadczenie i wiedza umożliwiają lepszy start w przyszłości, a także tworzą podstawę do rozwijania swoich pasji w późniejszym czasie. Aktywnie rozwija się również współpraca Ośrodka ze specjalną szkołą dla niesłyszących z Frankenthal koło Kaiserslautern w Nadrenii-Palatynacie. Dzięki tej międzynarodowej współpracy, uczniowie mają możliwość wymiany lub korzystania z systemu praktyk zagranicznych. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna. Uczniowie korzystają z pomocy psychologa, pedagoga i logopedy. Opieka medyczna. Na terenie SOSW znajduje się gabinet pielęgniarki z ZOZ. Zajęcia pozalekcyjne. Uczniowie mają możliwość korzystania z bogato wyposażonej biblioteki ośrodka, a także rozwijają swoje hobby w kołach zainteresowań, i uczęszczają na zajęcia taneczne, teatralne, plastyczne, krajoznawczo – turystyczne. Dla osób interesujących się sportem organizowane są zajęcia sportowe np. żeglarstwo, basen, piłka nożna, narty. Do dyspozycji dzieci i młodzieży jest także sala gimnastyczna i siłownia. Przy zapleczu sportowym prężnie działa Uczniowski Klub Sportowy „BAGRY”. Ośrodek organizuje także obozy rehabilitacyjne nad morzem i w górach oraz prowadzi młodzieżowe koło PZG i kursy prawa jazdy. Osiągnięcia uczniów. Uczniowie osiągają wysokie wyniki w egzaminach zewnętrznych takich jak matura, czy egzaminy zawodowe, zajmują wysokie miejsca w olimpiadach przedmiotowych. W ramach UKS „Bagry” wychowankowie posiadają osiągnięcia w konkursach międzyszkolnych i ogólnopolskich. Do sukcesów na pewno należą: - I, II, III miejsce w Mistrzostwach Krakowa Osób Niepełnosprawnych w Żeglarstwie w roku 2005/2006; -I miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu Teatru Osób z Wadą Słuchu w Szczecinie w 2006 roku za przedstawienie „Skrzypek ze Zwierzyńca”. Dojazd: autobus nr:108, 123, 148, 157, 158, 185, 224.

Data ostatniej modyfikacji: 2010-07-28 10:33:52