Zespół Szkół Specjalnych Nr 9

Adres:
30-725 Kraków, ul. Łanowa 41a
(12) 653-24-87
Email:
sps121@vp.pl
Dyrektor:
Małgorzata Wodzień
Typ niepełnosprawności:
dzieci upośledzone umysłowo w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim oraz z autyzmem- zamieszkałe w Domach Pomocy Społecznej przy ulicy Łanowej 41b, 43a oraz Ułanów 25. W miarę wolnych miejsc również dzieci z domów rodzinnych

Opis placówki

Charakterystyka ogólna ZSS nr 9 obejmuje edukacją dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim, ze sprzężeniami: autyzmem, porażeniem mózgowym, zaburzonym funkcjonowaniem analizatora wzroku i słuchu, z chorobami przewlekłymi, metabolicznymi i genetycznymi, wadami wrodzonymi, z zaburzeniami w rozwoju psychicznym, którzy są mieszkańcami Domu Opieki Społecznej przy ulicy Łanowej Szkoła współpracuje z rodzicami i opiekunami uczniów; tworzy i prowadzi grupy wparcia dla rodziców. Na terenie szkoły aktywnie działa Rada Rodziców. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna W ZSS Nr 9 zatrudnieni są wykwalifikowani pedagodzy, psycholodzy, neurologopeda, posiadający wykształcenie wyższe magisterskie oraz niezbędne uprawnienia do pracy z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie. Nasi nauczyciele, oprócz podstawowego wykształcenia z zakresu oligofrenopedagogiki, posiadają dodatkowe kwalifikacje z różnych dziedzin: psychologii, pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, pedagogiki społeczno – opiekuńczej, pedagogiki ogólnej, pedagogiki terapeutycznej, surdopedagogiki, tyflopedagogiki, edukacji integracyjnej, metod korekcyjno – kompensacyjnych, katechezy, neurologopedii, wychowania do życia w rodzinie, informatyki, organizacji i zarządzania oświatą, aktorstwa lalkowego. Nauczyciele do pracy z dziećmi wykorzystują, oprócz innych metod, elementy integracji sensorycznej. Gabinet psychologa szkolnego czynny jest w godzinach: Pon: 7:45 – 11:45 Czw: 7:45 – 11:45 Wt: 9:00 – 14:00 Pt: 8:30 – 12:30 Śr: 8:30 – 12:30 Szkoła posiada dobrze wyposażone: salę doświadczania świata oraz salę do pracy metodą M. Montessori. Opieka medyczna W szkole znajduje się gabinet profilaktyki i pomocy przedlekarskiej czynny: wt: 8:30 – 15:30 śr: 8:30- 15:30 czw: 8:30 – 14:30 Zajęcia pozalekcyjne W ramach zajęć dodatkowych szkoła prowadzi zajęcia: logopedyczne, dogoterapeutyczne, muzykoterapeutyczne. Aktywnie działa zespół teatralny „IN VIA” zdobywając liczne nagrody w przeglądach artystycznych i teatralnych osób niepełnosprawnych (np. o Buławy Lajkonika). ZSS nr 9 od ponad 10 lat organizuje Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Cztery pory roku”. Uczniowie biorą udział w licznych imprezach szkolnych i integracyjnych, wyjściach i wycieczkach. 5. Osiągnięcia uczniów: Wielka Buława Lajkonika, Duża Buława Lajkonika, Mała Buława Lajkonika, III miejsce w „Baśniowej krainie”, I i II miejsce w Podgórskim Festiwalu Wielkanocnym „Jeż” (przeglądy teatralne). Nagrody i wyróżnienia w konkursach plastycznych, między innymi w:Wojewódzkim Konkursie „Cztery Pory Roku”, Festiwalu Anielskim, konkursach szkolnych. Dojazd: autobus nr: 108, 123, 148, 157, 158, 185, 224, 425

Data ostatniej modyfikacji: 2010-07-28 09:04:04