Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 6 im. Jana Pawła II

Adres:
30–425 Kraków, ul. Niecała 8
(12) 268-11-67, (12) 266 84 00
Email:
sosw6ddn@wp.pl
Dyrektor:
Renata Dubiel
Typ niepełnosprawności:
niesłyszący, niedosłyszący, z niepełnosprawnością sprzężoną

Opis placówki

Do ośrodka przyjmowani są uczniowie na podstawie skierowania. Charakterystyka ogólna Ośrodek prowadzi edukację i terapię dzieci oraz młodzieży z dysfunkcją słuchu i zaburzonym rozwojem mowy. Celem Ośrodka jest stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka niesłyszącego ze szczególnym uwzględnieniem wychowania słuchowo – werbalnego. Proces dydaktyczny oparty jest na podstawie programowej obowiązującej w szkole masowej. Indywidualizowane są metody oraz treści nauczania w poszczególnych zespołach klasowych (6-8 uczniów). Zapewnia wszystkim uczniom zajęcia logopedyczne i rewalidacyjne (terapia mowy i słuchu). Organizuje także zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dla małych dzieci z wadami słuchu. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna Ośrodek oferuje profesjonalną opiekę terapeutyczną psychologa i pedagoga szkolnego w zakresie pomocy dziecku i jego rodzinie. Opieka medyczna Na terenie Ośrodka zapewniona jest stała opiekę pielęgniarska, a we współpracy z Przychodnią, profilaktyka i opieka stomatologiczna oraz lekarska. W ramach zajęć edukacyjnych i opiekuńczych szeroko realizowana jest profilaktyka zdrowotna – szkoła uczestniczy w ogólnopolskim programie „Trzymaj formę” oraz projekcie „Szpital pluszowego misia” Istotne miejsce w działaniach profilaktycznych zajmuje pielęgnacja aparatu słuchowego. Zajęcia pozalekcyjne Ośrodek stwarza każdemu dziecku możliwość rozwijania indywidualnych zdolności oferując atrakcyjne, bezpłatne zajęcia pozalekcyjne, które odbywają się na terenie szkoły oraz współpracujących z placówką krakowskich ośrodków kultury i sztuki. Szczególnym zainteresowaniem uczniów cieszą się warsztaty: tańca współczesnego, teatralne, malarstwa i rzeźby, ruchu pantomimicznego, fotograficzne. Istotnym wsparciem procesu edukacyjnego są szkolne koła zainteresowań: ekologiczne, matematyczne, dziennikarskie, informatyczne, sportowe (drużyna piłkarska, rowery). Ośrodek organizuje również zajęcia wspierające rozwój dziecka i jego rodziny: bajkoterapia, balet, zajęcia rehabilitacyjne metodą integracji sensorycznej, gimnastyka korekcyjna, wspinaczka ściankowa, hipoterapia, basen, zajęcia Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, wyjazdy na „zielone” i „białe” szkoły, turnusy rehabilitacyjne. Osiągnięcia uczniów Uczniowie szkoły osiągają liczne sukcesy w różnych dziedzinach np: II miejsce gimnazjum w Małopolskim Projekcie "Mieć wyobraźnię miłosierdzia" – 2009, 2007. I miejsce ucznia oraz I miejsce gimnazjum w VI Ogólnopolskim Konkursie Znajomości Języka Angielskiego Szkół dla Dzieci z Wadami Słuchu – 2009 I i II miejsca uczniów w Archidiecezjalnych Konkursach Biblijnych 2006, 2007, 2008,2009, 2010. IV miejsce gimnazjum w VI Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Geograficznej Szkół dla Dzieci z Wadami Słuchu – 2010. Publikacja materiałów uczniów w książce "Parki i Ogrody województwa małopolskiego" – w ramach Ogólnopolskiego Projektu Ekologicznego "Parki i ogrody oczami młodzieży" - 2007 I miejsca zespołu taneczno- teatralnego „Bomba” w Przeglądach Teatrów Amatorskich Dzielnicy IX – 2007, 2008, 2009. Zwycięskie miejsca w licznych ogólnopolskich, wojewódzkich i lokalnych konkursach plastycznych. Wielu spośród absolwentów z powodzeniem kontynuuje naukę w liceach ogólnokształcących oraz podejmuje studia wyższe. Świetlica Świetlica szkolna otwarta jest w godzinach od 7:00-17:00 Dojazd: tramwaj nr: 8, 19, 22, 23, 40.

Data ostatniej modyfikacji: 2010-07-28 10:32:14