Zespół Szkół Specjalnych Nr 10

Adres:
31-509 Kraków, ul. Lubomirskiego 21
(12) 421-07-09
Email:
szkola@zss10.krakow.pl
Dyrektor:
Jarosław Krawiec
Typ niepełnosprawności:
upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, z niepełnosprawnością sprzężoną, młodzież zagrożona niedostosowaniem społecznym, młodzież z zaburzeniami zachowania

Opis placówki

Do placówki przyjmowani są uczniowie na podstawie skierowania. Charakterystyka ogólna Szkoła obejmuje kształceniem, wychowaniem i opieką dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Misją szkoły jest doskonalenie metod i form wyrównujących szanse uczniów z trudnościami edukacyjnymi. Zespół obejmuje kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzież zakwalifikowaną przez Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne lub Poradnie Specjalistyczne. W szkole podstawowej prowadzone są klasy dla dzieci upośledzonych w stopniu lekkim i umiarkowanym. Do gimnazjum przyjmowane są dzieci do klas z normą intelektualną ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dzieci do klas specjalnych z lekkim upośledzeniem umysłowym. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna W szkole istnieje możliwość grupowej oraz indywidualnej terapii psychologicznej i pedagogicznej: Gabinet psychologiczny czynny jest: pon. 8:00 – 13:30 wt. 10:00 – 15:00 czw. 9:00 – 14:00 pt. 11:30 – 16:00 Gabinet pedagogiczny czynny jest: pon. – śr. 9.45-15.00, pt. 10.15-15.30 Oferta obejmuje również następujące zajęcia: warsztaty ortograficzne, zajęcia stymulujące rozwój dziecka, gimnastykę korekcyjną, zajęcia doskonalące naukę czytania i pisania, zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminów i sprawdzianu kompetencji. Szkoła prowadzi są zajęcia z logopedii oraz szkolny gabinet terapeutyczny „EEG - BIOFEEDBACK” Opieka medyczna Gabinet profilaktyki i pomocy przedlekarskiej – pon. – czw. 7.30-15.05 Lekarz psychiatra przyjmuje dwa razy w miesiącu w godz. 8.30-14.00 Zajęcia pozalekcyjne W ramach lekcji dodatkowych są prowadzone następujące zajęcia: koło tańca nowoczesnego, Gazetka szkolna „Dropsik”, koło informatyczne, koło fizyczno-astronomiczne, koło teatralne „Żywiołek”, koło matematyczne, koło przyrodnicze, Koło PCK, warsztaty ceramiczne. Osiągnięcia uczniów Przy szkole aktywnie funkcjonują zespoły taneczne „Lubomirki” i „Janinki” zajmują wysokie miejsca w przeglądach i Festiwalach ogólnopolskich. Świetlica szkolna Czynna jest codziennie od 7.00 do 16.00. Obejmuje opieką uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Dojazd: tramwaj nr: 2; autobus nr: 154, 182, 501.

Data ostatniej modyfikacji: 2010-07-28 09:06:32