Szkoła Podstawowa Nr 30 im. Kazimierza Pułaskiego

Adres:
30-306 Kraków, ul. Konfederacka 12
(012) 266-36-58
Email:
sp30@interia.pl
Dyrektor:
Marta Kaczmarska
Typ niepełnosprawności:
upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, zaburzenia emocjonalne, cechy autyzmu, zespół Downa, zaburzenia w zachowaniu.

Opis placówki

Do szkoły przyjmowani są uczniowie do klas masowych i integracyjnych. Szkoła w roku szkolnym 2010/11 prowadzić będzie oddział przedszkolny, integracyjny dla dzieci sześcioletnich oraz oddziały integracyjne w klasach I, II, III, IV, VI. Do oddziałów integracyjnych przyjmowane są dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna Szkoła obejmuje uczniów opieką pedagogiczną i psychologiczną. Placówka zatrudnia: psychologa, pedagoga, oligofrenopedagoga oraz logopedę. W celu usprawnienia zaburzonych funkcji prowadzone są indywidualne zajęcia: wyrównawcze oraz rewalidacyjne. W szkole działa wyposażony i skomputeryzowany gabinet logopedyczny. Opieka medyczna Szkoła obejmuje wszystkich uczniów opieką pielęgniarską i stomatologiczną. Gabinety są czynne we wtorek i czwartek w godzinach 8:00-14:00. Osiągnięcia uczniów Uczniowie szkoły osiągają bardzo dobre wyniki w nauce. Są laureatami konkursów przedmiotowych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty. Zajmują pierwsze lokaty w ogólnopolskich konkursach przedmiotowych: MULTITEST, OLIMPUS, EDI. Zdobywają liczne nagrody i wyróżnienia w konkursach: artystycznych, plastycznych i sportowych. Świetlica szkolna Świetlica szkolna otwarta jest codziennie w godzinach 7:00-16:30. Dojazd: autobus: 101,103,114,116,124,128,144,164,173,179,194,424, tramwaj: 19,22.

Data ostatniej modyfikacji: 2010-07-30 13:10:21