Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego

Adres:
31-521 Kraków, ul. Grochowska 20
(12) 411-29-48
Email:
zsomskrakow@poczta.onet.pl
Dyrektor:
Wiesław Jałocha
Typ niepełnosprawności:
dzieci słabowidzące, słabosłyszące,z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z autyzmem, z zaburzeniami zachowania oraz z lekką niepełnosprawnością ruchową (brak zniesionych barier architektonicznych)

Opis placówki

Klasa integracyjna liczy od 15 do 20 uczniów, w tym od 3 do 5 uczniów z kwalifikacją. Dzieci zdrowe przyjmowane są na podstawie zgody rodziców. Szkoła prowadzi po jednym oddziale integracyjnym na każdym poziomie oraz przyjmuje zarówno uczniów zamieszkałych w obwodzie jak i spoza niego na podstawie podania rodziców. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna Szkoła zatrudnia pedagoga szkolnego z tytułem mgr psychologii i pedagogów specjalnych o różnych typach specjalizacji. Uczniowie niepełnosprawni objęci są pomocą pedagogów specjalnych w trakcie wybranych zajęć lekcyjnych oraz w ramach pomocy o charakterze rewalidacyjnym w wymiarze 2 godzin dydaktycznych tygodniowo dla każdego ucznia. Szkoła zapewnia konsultacje logopedyczne . Opieka medyczna Szkoła zapewnia podstawową opiekę medyczną w ramach pracy pielęgniarki szkolnej. Osiągnięcia uczniów: Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych biorą udział w konkursach na poziomie szkolnym, odnosząc indywidualne sukcesy. Świetlica szkolna: Świetlica szkolna jest otwarta codziennie od 7.15 do 16.30 Dojazd: autobus nr: 124,424, tramwaj nr: 2.

Data ostatniej modyfikacji: 2010-07-30 13:32:57