Samorządowe Przedszkole nr 122

Adres:
31-478 Kraków, ul. Fiołkowa 13
(12) 411 85 62
Email:
p122@enic.pl
Dyrektor:
Zofia Marcinek
Typ niepełnosprawności:
Znaczne upośledzenie umysłowe, autyzm.

Opis placówki

Do przedszkola wychowankowie przyjmowani są na podstawie skierowania. Przedszkole jest placówka samorządową, do której mogą uczęszczać dzieci o prawidłowym rozwoju jak również dzieci z zaburzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu. Przedszkole jest czynne od godz. 6.00 do 17.00. Przedszkole prowadzi własną kuchnię, dzieci korzystają z trzech posiłków, istnieje możliwość przygotowania posiłków z dietami. Przedszkole posiada: ogród, sale odpowiednio wyposażone w zabawki, pomoce dydaktyczne i sprzęt rehabilitacyjny, gabinet logopedyczny, gabinet psychologiczny, Salę Integracji Sensorycznej, Salę Doświadczania Świata. Pomoc psychologiczna i pedagogiczna Dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych zespół nauczycieli i specjalistów, przy udziale rodziców opracowuje do realizacji w ramach zajęć przedszkolnych indywidualne programy edukacyjno - terapeutyczne uwzględniające potrzeby i aktualny poziom funkcjonowania dziecka. Podczas pobytu w przedszkolu wszystkie dzieci wymagające specjalistycznej pomocy i wsparcia mają możliwość uczestnictwa w grupowych i indywidualnych zajęciach: psychologicznych, logopedycznych, integracji sensorycznej, gimnastyki korekcyjnej. Prowadzone są one w godzinach funkcjonowania przedszkola. Osiągnięcia wychowanków Duży odsetek naszych wychowanków o specjalnych potrzebach edukacyjnych jest przyjmowany do klas integracyjnych i ogólnodostępnych w szkołach podstawowych. Dzieci uczestniczą i zdobywają nagrody oraz wyróżnienia w konkursach plastycznych. Dojazd: autobus nr: 124, 424, tramwaj nr: 5, 9, 10, 4, 15, 40.

Data ostatniej modyfikacji: 2010-07-29 11:42:33