Samorządowe Przedszkole nr 14

Adres:
31-470 Kraków, ul. Młyńska Boczna 4
(12) 411-74-30
Email:
mlynskaboczna4@poczta.fm
Dyrektor:
Danuta Piekara
Typ niepełnosprawności:
Znaczne upośledzenie umysłowe, autyzm.

Opis placówki

Do przedszkola wychowankowie przyjmowani są na podstawie skierowania. Samorządowe Przedszkole nr 14 jest przedszkolem ogólnodostępnym z oddziałami specjalnym dla dzieci z autyzmem oraz oddziałem integracyjnym. W przedszkolu funkcjonują trzy oddziały, które obejmują swoją opieką dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Są to dwa oddziały dla dzieci z autyzmem oraz oddział integracyjny. Przedszkole dysponuje 8 miejscami dla dzieci autystycznych w oddziałach specjalnych i 5 miejscami dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w grupie integracyjnej. Aby w pełni oddziaływać na dzieci, zapewniając im maksymalną możliwość rozwoju, praca dydaktyczna oparta jest o indywidualne programy dopasowane do potrzeb i możliwości każdego dziecka. W pracy z dziećmi wykorzystywane są rózne metody w tym: Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Programy Aktywności i Komunikacji Knillow, Metoda Makaton, Metoda Snoezelen, Stymulacja polisensoryczna, Integracja Sensoryczna, Metoda Dobrego Startu, Pedagogika zabawy czy Metoda F. Affolter. Pomoc specjalistyczna Dzieci specjalnej troski otoczone są profesjonalną opieką wykwalifikowanej kadry. Dzięki współpracy ze specjalistami z różnych dziedzin (oligofrenopedagog, ,neurologopeda, rehabilitant, psycholog, terapeuta integracji sensorycznej) wychowawcy są w stanie maksymalnie stymulować wszechstronny rozwój każdego dziecka oraz wspomagać rodziców i opiekunów podopiecznych. Oferowane są różne formy pomocy specjalistycznej: rewalidację indywidualną, terapię psychologiczną, terapię logopedyczną (neurologopedyczną), terapię integracji sensorycznej, rehabilitację ruchową, stymulację zmysłów z wykorzystaniem elementów sali doświadczania świata, muzykoterapię. Przedszkole zapewnia dzieciom możliwość pełnej integracji ze zdrowymi rówieśnikami. Oferuje wspólne formy wypoczynku i rekreacji: spacery, zabawy ruchowe na powietrzu, zabawy przy muzyce, wycieczki krajoznawczo - turystyczne. Ponadto dzieciom jest zapewniona możliwość wyjazdu na „Zielone Przedszkole”. Dojazd: autobus nr: 125,128,129,152,159,184,501.

Data ostatniej modyfikacji: 2010-07-28 12:27:24