Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 2

Adres:
ul. Lipińskiego 2, 30-349 Kraków
(012) 266-54-97
Email:
zsoi2@wp.pl
Dyrektor:
Justyna Sikorska-Grzyb
Typ niepełnosprawności:
uczniowie z niepełnosprawnością ruchowa, upośledzeni umysłowo w stopniu lekkim, słabo słyszący, słabo widzący, z zaburzeniami w zachowaniu, niedostosowani społecznie, z autyzmem, z niepełnosprawnością sprzężoną.

Opis placówki

Celem Szkoły jest wychowanie i kształcenie dzieci i młodzieży na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum, w tym uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Szkoła oferuje wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, w tym nauczycieli specjalistów zajmujących się uczniami niepełnosprawnymi. Nauka odbywa się w klasach integracyjnych, gdzie obok dzieci zdrowych w zajęciach uczestniczą niepełnosprawni: czerpią wiedzę, uczą się prawidłowych zachowań i zaspokajają potrzeby społeczne. Budynek szkoły jest przystosowany do osób niepełnosprawnych i nie posiada barier architektonicznych. Uczniowie niepełnosprawni mogą być dowożeni do szkoły na koszt Urzędu Miasta Krakowa. Pomoc psychologiczna i pedagogiczna W szkole zatrudniony jest psycholog i pedagog W celu usprawnienia i korygowania zaburzonych funkcji nauczyciele specjaliści prowadzą zajęcia korekcyjno - kompensacyjne. W szkole działa dobrze wyposażony, skomputeryzowany gabinet logopedyczny. Uczniowie z problemami w poruszaniu się maja zapewniona pomoc nauczyciela rehabilitanta. Opieka medyczna Szkoła zapewnia opiekę pielęgniarską (gabinet czynny codziennie od 8.00 do15.00), stomatologiczną (gabinet czynny w pon, śr. pt. od 8.00 do 12.00) Osiągnięcia uczniów Stypendysta Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci – uczeń objęty specjalistyczną pomocą pedagogiczną – indywidualny tok i program nauczania. Liczne konkursy ogólnopolskie, wojewódzkie i miejskie – uczniowie zostają laureatami i finalistami (Omnibus, Alfik, Kangur Matematyczny, Konkursy Przedmiotowe organizowane przez KO). Szczególnie ważne dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych jest udział i wygrane w licznych konkursach plastycznych oraz sportowych – szkolna olimpiada specjalna. Świetlica szkolna Świetlica szkolna otwarta jest codziennie w godzinach od 7:00-17:00. Dojazd: autobus nr: 114,116,124,128,194,424, tramwaj nr: 18,19,22.

Data ostatniej modyfikacji: 2010-07-30 13:37:18