Zespół Szkół Poligraficzno-Księgarskich im. Zenona Klemensiewicza

Adres:
os. Tysiąclecia 38, 31-610 Kraków
(12) 648 49 03
Email:
zsp-k@zspk.malopolska.pl
Dyrektor:
Andrzej Januszkiewicz
Typ niepełnosprawności:
lekki niedosluch, ograniczone w stopniu lekkim widzenie, zaburzenia sprzężone, zagrożenie niedostosowaniem społecznym, z zaburzeniami zachowania, niepełnosprawność ruchowa (niedowład kończyn dolnych).

Opis placówki

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 21 prowadzi kształcenie w oddziałach klas integracyjnych w zawodzie introligator. Szkoła przyjmuje młodzież niepełnosprawną do klas integracyjnych, zapewniając im na wybranych przedmiotach opiekę 2 nauczycieli: wiodącego i wspomagającego (pedagoga specjalnego). Organizowane są zajęcia wyrównawcze zgodnie z indywidualnymi potrzebami uczniów, zarówno indywidualne jak i w grupach. Szkoła zapewnia uczniom klasy integracyjnej praktyczną naukę zawodu na terenie warsztatów szkolnych mieszczących się przy budynku szkoły. Pomoc psychologiczna i pedagogiczna Gabinet pedagogiczny czynny jest: pon. 8:00–12:00, wt. 11.00-15.00, śr. 10.00-14.00, czw-pt. 8.00-12.00; Szkoła współpracuje z psychologiem szkolnym zatrudnionym w Filii Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 4 na os. Tysiąclecia 14. Opieka medyczna Szkoła zapewnia opiekę pielęgniarską, gabinet jest czynny od poniedziałku do czwartku w godz. 10:00 - 13:00 Osiągnięcia uczniów Uczniowie Zespołu Szkół Poligraficzno-Księgarskich są laureatami wielu konkursów historycznych np.: - I miejsce w konkursie historycznym na prezentację multimedialną z okazji 90-lecia wyzwolenia Krakowa pt. "Droga do wolności"; - I miejsce w konkursie „Od Wandy do Sendzimira”; - II miejsce w konkursie historyczno-literackim na wydanie specjalnej makiety gazety codziennej o triumfalnym powrocie króla Jana III Sobieskiego z odsieczy wiedeńskiej; - wyróżnienie i nagrodę specjalną za kreację artystyczną w konkursie "Hołd Pruski w komiksie". Uczniowie biorą także udział w konkursach i prezentacjach wyników umiejętności i wiedzy z zakresu zawodu na arenie krajowej i międzynarodowej (m.in. we Lwowie i Moskwie). Dojazd: autobus nr: 123,128,139,159,169,178,182; tramwaj: 9,14,16

Data ostatniej modyfikacji: 2010-08-02 10:47:10