Zespół Szkół Specjalnych Nr 2

Adres:
31–548 Kraków, Aleja Pokoju 2a
(12) 417 25 15
Email:
zssnr2.krakow@interia.pl
Dyrektor:
Ewa Domagalska - Kurdziel
Typ niepełnosprawności:
choroby psychiczne

Opis placówki

Charakterystyka ogólna Zespół Szkół Specjalnych jest placówką przeznaczoną dla dzieci i młodzieży przewlekle chorych, w tym z zaburzeniami psychicznymi leczonych w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. Św. Ludwika oraz w Oddziale Klinicznym Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego CM UJ. Zajęcia szkolne i pozalekcyjne odbywają się w pomieszczeniach szpitalnych. Placówka zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie podstaw programowych wymienionych typów szkół oraz zajęcia pozalekcyjne o charakterze terapeutyczno – wychowawczym prowadzone przez wychowawców. Osiągnięcia uczniów Uczniowie biorą udział w licznych konkursach plastycznych. W szkole funkcjonuje drużyna harcerska, wydawana jest „Uśmiechnięta Gazeta”, działa „Akademia Filmowa” i klub „Błękitnego kciuka” oraz klub internetowy. Do sukcesów można zaliczyć także VII miejsce w kategorii zespołów gimnazjalnych w Krakowskiej Olimpiadzie Młodzieży w Szachach. Dojazd – tramwaj nr: 1, 14, 22; autobus nr: 185.

Data ostatniej modyfikacji: 2010-09-16 15:43:23