procedury zewnętrzne

procedury zewnętrzne
Fot. www.krakow.pl

Procedury zewnętrzne, dotyczące form pomocy dla osób starszych i niepełnosprawnych:

Uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności - SO-3

Uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności przed ukończeniem 16 roku życia – SO -5

Uzyskanie legitymacji osoby niepełnosprawnej, która ukończyła 16 rok życia –SO-6


Uzyskanie legitymacji osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia – SO-6


Uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności o wskazaniu do ulg i uprawnień – SO-4

Wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych uprawniających do niestosowania się do niektórych znaków drogowych - SO-9

Zasiłek pielęgnacyjny - SO-18

Świadczenie pielęgnacyjne - SO-19

Wydawanie skierowań do Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych (dla osób wymagających całodobowej opieki medycznej).

Wyznaczanie miejsc postojowych dla niepełnosprawnych – XIII/ZIKiT/10

Pokaż metkę
Osoba publikująca: GRZEGORZ KOT
Podmiot publikujący: Bez barier