Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Referat ds. Problematyki Osób z Niepełnosprawnościami

Referat ds. Problematyki Osób z Niepełnosprawnościami funkcjonuje w strukturze Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia. Referat podlega bezpośrednio Dyrektorowi Wydziału - p. Elżbiecie Kois-Żurek, a w realizacji zadań współpracuje z Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych - p. Bogdanem Dąsalem.

SYMBOL: SZ-02
SIEDZIBA: ulica Dekerta 24, 30-703 Kraków
 
KIEROWNIK REFERATU
Izabela Wójcik
kontakt
tel.: -
e-mail: Izabela.Wojcik1@um.krakow.pl

 

PRACOWNICY
Beata Byszewska (Powierzenie Czasowego Zastępstwa Na St. Kierownika Referatu)

kontakt

tel.: 12 616 50 75

e-mail: Beata.Byszewska@um.krakow.pl


Izabela Gądek (główny specjalista)

kontakt

tel.: -

e-mail: Izabela.Gadek@um.krakow.pl


Monika Burek-Budacz (starszy inspektor)

kontakt

tel.: 12 616 13 10

e-mail: Monika.Burek-Budacz@um.krakow.pl


Aleksandra Łukasik-Kapica (starszy inspektor)

kontakt

tel.: 12 616 50 26

e-mail: Aleksandra.Łukasik@um.krakow.pl


Paulina Warchoł (inspektor)

kontakt

tel.: 12 616 52 78

e-mail: Paulina.Warchol@um.krakow.pl


Anna Hausner-Dwernicka (kancelista)

kontakt

tel.: 12 616 52 93

e-mail: Anna.Hausner@um.krakow.pl


Paulina Szewczyk (inspektor)

kontakt

tel.: 12 616 50 76

e-mail: Paulina.Szewczyk@um.krakow.pl


Daniel Duda

kontakt

tel.: 12 616 5714

e-mail: Daniel.Duda@um.krakow.pl


Magdalena Mardyła (główny specjalista)

kontakt

tel.: 12 616 6564

e-mail: magdalena.mardyla@um.krakow.pl


Katarzyna Solecka (pomoc administracyjna)

kontakt

tel.: 12 616 5118

e-mail: katarzyna.solecka@um.krakow.pl


Marzena Scąber (podinspektor)

kontakt

tel.: 12 616 5191

e-mail: marzena.scaber@um.krakow.pl


ZAKRES DZIAŁANIA

Do zadań Referatu ds. Problematyki Osób z Niepełnosprawnościami należy prowadzenie wszelkich spraw dotyczących pełnej integracji osób niepełnosprawnych w społeczności lokalnej na terenie Miasta Krakowa, a w szczególności:

 1. Analiza potrzeb osób niepełnosprawnych dotyczących m. in.:
 • możliwości dostępu do obiektów użyteczności publicznej,
 • uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym (zgodnie z oczekiwaniami, kwalifikacjami, wykształceniem i możliwościami),
 • leczenia, rehabilitacji i informacji, dotyczących swobodnego przemieszczania się i powszechnego korzystania ze środków transportu,
 • możliwości komunikacji międzyludzkiej w tym podejmowanie działań mających na celu stworzenie kompleksowej obsługi osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Krakowa,
 1. Opracowywanie projektów programów dotyczących rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych przy współpracy z wydziałami i miejskimi jednostkami organizacyjnymi.
 2. Proponowanie założeń do rocznych planów budżetowych dotyczących realizacji zadań wynikających z ustaw oraz przyjętych programów.
 3. Opracowywanie i opiniowanie projektów aktów normatywnych stanowionych przez organy Miasta, dotyczących problematyki osób niepełnosprawnych oraz inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności i likwidacji barier utrudniających osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w społeczeństwie.
 4. Współpraca z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych działającą przy Prezydencie Miasta Krakowa.
 5. Współpraca i współdziałanie z Pełnomocnikami Prezydenta Miasta Krakowa, komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych
 6. Inicjowanie i koordynacja realizacji programów oświatowych, kulturalnych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży będących osobami niepełnosprawnymi.
 7. Przedstawianie Prezydentowi Miasta Krakowa propozycji szczegółowych rozwiązań problemów poruszanych przez osoby niepełnosprawne,
 8. Inspirowanie tworzenia i wykorzystania baz danych dotyczących osób niepełnosprawnych.
 9. Koordynowanie działań dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
 10. Współpraca z Radami i Zarządami Dzielnic w zakresie realizacji zadań i inicjatyw społecznych w obszarze problematyki osób niepełnosprawnych.
 11. Realizacja procedury obsługi osób mających trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się.
 12. Realizacja zadania pn. "Przewóz osób niepełnosprawnych"
pokaż metkę
Autor: Anna Sikierska
Osoba publikująca: Daniel Duda
Podmiot publikujący: Bez barier
Data publikacji: 2020-10-15
Data aktualizacji: 2022-10-26
Powrót