Aktualności

Niebawem wyniki XIII edycji Konkursu

Konkurs „Kraków bez barier” od kilkunastu lat pomaga promować dobre praktyki, innowacje i rozwiązania architektoniczne, a także postawy, inicjatywy i przedsięwzięcia, które osobom z niepełnosprawnościami pozwalają uczestniczyć w życiu miasta i pełniej korzystać z oferty różnych instytucji i firm. W najbliższy piątek, 3 lipca, poznamy wyniki XIII edycji konkursu.

Więcej informacji w poniższym linku:

https://www.krakow.pl/aktualnosci/241085,29,komunikat,kto_najlepiej_pokonuje_bariery_.html?_ga=2.220195545.176294031.1593685584-1509445736.1593088587

Wznowienie bezpośredniej obsługi stron w Urzędzie Miasta Krakowa.

Od 1 lipca 2020r. komórki organizacyjne Urzędu Miasta Krakowa zajmujące się świadczeniem usług i realizacją spraw wymagających  kontaktu z klientem zewnętrznym wznawiają obsługę bezpośrednią. Zlikwidowane zostają urny na rzecz załatwiania spraw i składania wniosków/pism w sposób bezpośredni i poprzez dzienniki podawcze.

Krakowskie półkolonie dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami

Kraków już po raz drugi organizuje wakacyjne półkolonie dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, które mieszkają i/lub uczęszczają do szkoły na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Półkolonie są finansowane lub współfinansowane przez Urząd Miasta Krakowa, dlatego udział w nich jest bezpłatny.

Koordynator do spraw dostępności w krakowskim Magistracie

Prezydent Miasta Krakowa, Jacek Majchrowski, wyznaczył Koordynatora ds. dostępności dla Urzędu Miasta Krakowa. Funkcję będzie pełnił Pan Bogdan Dąsal, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób z Niepełnosprawnościami.