Start rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

VIII edycja Konkursu

Obiekt Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka, Dworzec PKP i Modernizacja Zachodniego Skrzydła Pałacu „Krzysztofory”- Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Wystawa stała: „Cyberteka. Kraków-Czas i Przestrzeń” to miejsca nagrodzone wWyróżnienia przyznano przejściu podziemnemu pod ulicą Zakopiańską w ciągu ulicy Siostry Faustyny wraz z otaczającą przestrzenią. tegorocznej edycji konkursu „Kraków bez barier” 2014.

Wyniki zostały ogłoszone podczas uroczystej Gali, która odbyła się w Sali im. Siemiradzkiego w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach dnia 1 grudnia br. Konkurs organizowany jest przez Urząd Miasta Krakowa.

Celem konkursu jest promowanie budownictwa dostępnego dla wszystkich w tym w szczególności z uwzględnieniem potrzeb osób mających problemy z poruszaniem się, osób z niepełnosprawnością, starszych, rodziców z wózkami.

Na konkurs napłynęło łącznie 9 zgłoszeń.

Jury oceniało 9 zgłoszeń, z czego 4 dotyczyły obiektów użyteczności publicznej, 2 przestrzeni publicznej, 2 w kategorii obiekty i przestrzenie zabytkowe oraz 1 w kategorii obiekty mieszkalne .

W kategorii obiekty użyteczności publicznej nagrodę przyznano.

Polskim Koleją Państwowym Spółka Akcyjna w Krakowie - Dworzec PKP Kraków

Autorzy Projektu : Agencja Architektoniczna Centrum sp. z o.o  

inż. arch. Ryszard Frankowicz

U z a s a d n i e n i e :

Obiekt Dworca PKP Kraków zgłoszony został przez Polski Związek Niewidomych.

W ocenie jury Konkursu oraz ekspertów ds. osób niepełnosprawnych, którzy wizytowali obiekt (osoba na wózku oraz osoba niedowidząca), wszystkie zalecenia dotyczące dostępności zostały w obiekcie dworca zrealizowane.

Dotyczy to :

- informacji wizualnej,

- informacji dla osób niedosłyszących,

- czytelnej informacji w postaci pasów fakturowych na posadzce dla osób

  niewidzących i niedowidzących we wnętrzu dworca,

- prawidłowa informacja na peronach (tablice informacyjne, pasy fakturowe w

  żółtym kolorze wzdłuż peronów),

- wprowadzenia pochylni oraz komunikacji pionowej w postaci wind z opisem

  Brajlem,

- dobre oświetlenie,

- bezpieczeństwa.

Na szczególne podkreślenie zasługuje wyjątkowo staranne utrzymanie całego dworca w należytej czystości.

 

W kategorii obiekty i przestrzenie zabytkowe przyznano dwie pierwsze nagrody:

Nagrodę otrzymuje Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka

Przy ul. Nadwiślańskiej w Krakowie (2006-2014)

Autorzy: Wizja Sp. z o.o. oraz MoonStudio w ramach IQ-Group Consortium

Arch. Stanisław Denko, Agnieszka Szultk, Piotr Nawara

Generalny Projektant: arch. Sławomir Zieliński

Zespół projektowy:

Arch. Marcin Kowalewski, arch. Artur Mizgała, stud.arch, Łukasz Jakubowski, stud. arch. Marcin Marcinkowski, stud. arch. Daniela Skrzypulec, stud. ASP Aleksandra Danielak

U z a s a d n i e n i e :

Obiekt Cricoteki jest przykładem współczesnej ingerencji architektonicznej w obszar o charakterze zabytkowym. Istniejący parterowy budynek zabytkowy z kominem został w sposób niezwykle interesujący zintegrowany z górująca nad nim potężną, silną formą samej Cricoteki.

Bardzo dobrze rozwiązana komunikacja wewnętrzna dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich oraz osób niedowidzących.

Windy umożliwiają łatwy dostęp do wnętrza budynku.

Dobra informacja, czytelny układ funkcjonalny ułatwiają poruszanie się zwiedzających.

Nie ma barier między poszczególnymi pomieszczeniami, toalety prawidłowo rozwiązane z uwagi na potrzeby osób niepełnosprawnych.

 

Nagrodę otrzymuje  Modernizacja Zachodniego Skrzydła Pałacu „Krzysztofory”- Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.  Wystawa stała: „Cyberteka. Kraków-Czas i Przestrzeń”.

Rynek Główny 35.

 

Autorzy projektu : Pracownia Projektowa Cempla i Partnerzy Konserwacja Zabytków arch. Marek Józef Cempla

 U z a s a d n i e n i e :

Modernizacja Zachodniego Skrzydła  Muzeum Historycznego Miasta Krakowa w Pałacu „Krzysztofory” reprezentuje inne podejście do obiektu zabytkowego niż Cricoteka. Jest to podejście zachowawcze, respektujące stan istniejący zabytku, z wprowadzeniem elementów ułatwiających poruszanie się osób niepełno-sprawnych, takich jak:

- nowoczesna winda na dziedzińcu wewnętrznym pałacu,

- wyeliminowanie barier między poszczególnymi pomieszczeniami,

-  rozwiązanie ekspozycji  i aranżacji sali konferencyjnej w sposób przyjazny osobom niepełnosprawnym,

- prawidłowe rozwiązanie toalet.

 

W kategorii przestrzeń publiczna nagrody nie przyznano:

 

Wyróżnienie w tej kategorii przyznano

Przejściu podziemnemu pod ulicą Zakopiańską w ciągu ulicy Siostry Faustyny wraz z otaczająca przestrzenią.

 

Inwestor : Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53.

Autorzy projektu:Przedsiębiorstwo Projektowo Budowlane ARBUDEX sp. z o. o. Państwo Andrzej i Agata Doroszewscy

 

U z a s a d n i e n i e :

Jury konkursu doceniło następujące elementy:

- bardzo trudną lokalizację z uwagi na różnice poziomów oraz styk komunikacji tramwajowej, kołowej i kolejowej,

- prawidłowe , bezkolizyjne rozwiązanie przejścia dla pieszych dzięki wprowadzeniu windy,

- wprowadzenie systemu pochylni umożliwiających komunikacje osób na wózkach inwalidzkich,

- realizację tej inwestycji  w miejscu, gdzie ruch turystów pielgrzymkowych do Sanktuarium św. Faustyny staje się coraz bardziej intensywny, a zbliżające się Światowe Dni Młodzieży w 2016 roku wymuszą kolejne realizacje przyjazne osobom niepełnosprawnym.

 

W kategorii obiekty mieszkalne nagrody i wyróżnienia nie przyznano.

zdjęcie

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: BEATA SCHECHTEL-MĄCZKA
Podmiot publikujący: Bez barier
Data publikacji: 2014-12-02
Data aktualizacji: 2014-12-02
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat