górne tło

Konkurs KRAKÓW BEZ BARIER

Konkurs KRAKÓW BEZ BARIER to przedsięwzięcie promujące osoby, instytucje i firmy, które podejmują działania mające na celu ułatwianie funkcjonowania osobom z niepełnosprawnościami.

Przyczyny zorganizowania konkursu

Zorganizowanie konkursu KRAKÓW BEZ BARIER miało na celu zwrócenie uwagi na kwestie związane z dostępnością i likwidowaniem barier architektonicznych.

Początkowo ideą Konkursu było promowanie nowoczesnych rozwiązań w architekturze i budownictwie, które miały zwiększać przyjazność budynków oraz przestrzeni publicznej dla wszystkich mieszkańców, w tym także dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.

W kolejnych edycjach formuła konkursu ulegała zmianom i poszerzano go o nowe kategorie, ponieważ Kraków to miasto, które dąży do likwidowania barier w różnych sferach życia społecznego. Obecnie, poza obszarem związanym z budownictwem i architekturą, w konkursie nagradzane są osoby, firmy i zespoły badawcze, które swoimi innowacyjnymi działaniami promują Kraków i sprawiają, że życie osób z niepełnosprawnościami w naszym mieście staje się bardziej komfortowe i lepsze.

Co wydarzyło się dotychczas?

Konkurs KRAKÓW BEZ BARIER jest organizowany od 13 lat. Corocznie finałem konkursu były uroczyste gale, na których wręczano nagrody zwycięzcom w poszczególnych kategoriach. W roku 2020, ze względu na epidemię COVID-19, wręczenie nagród odbędzie się podczas kameralnego spotkania laureatów z Prezydentem Jackiem Majchrowskim, a informacja o wynikach zostanie podana do publicznej wiadomości na początku lipca.

Poniżej znajdują się linki do artykułów opisujących kolejne edycje konkursu:

Rok 2007 - I edycja Konkursu

Rok 2008 - II edycja Konkursu

Rok 2009 - III edycja Konkursu

Rok 2010 - IV edycja Konkursu

Rok 2011 - V edycja Konkursu

Rok 2012 - VI edycja Konkursu

Rok 2013 - VII edycja Konkursu

Rok 2014 - VIII edycja Konkursu

Rok 2015 - IX edycja Konkursu

Rok 2016 - X edycja Konkursu

Rok 2017 - XI edycja Konkursu

Rok 2019 - XII edycja Konkursu

Rok 2020- XIII edycja Konkursu

Rok 2021- XIV edycja Konkursu