Start rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

KBB-2010

Na konkurs napłynęły łącznie 32 zgłoszenia dotyczące 29 obiektów, z czego do konkursu nie zostały dopuszczone dwa zgłoszenia dotyczące następujących obiektów:

1.Budynek Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” przy ul. Kopernika 26 w Krakowie - z uwagi na brak zgody zarządcy na udział w Konkursie /aktualnie trwa rozbudowa i nadbudowa uczelni i zarządca zamierza przystąpić do konkursu w przyszłym roku/.

2.Rondo Mogilskie – z uwagi na przyznanie nagrody w Konkursie „Kraków bez barier” w roku 2008.

Jury oceniało 30 zgłoszeń dotyczących 27 obiektów, z czego 14 dotyczyło obiektów użyteczności publicznej, 4 obiektów mieszkalnych, 2 przestrzeni publicznej oraz 7 obiektów i przestrzeni zabytkowych.

W kategorii obiekty użyteczności publicznej nagrodę otrzymał Stadion MKS Cracovia przy ul. Kałuży 1. Nagrodę przyznano za wzorcowe i kompleksowe rozwiązania uwzględniające potrzeby wszystkich użytkowników, w szczególności osób z niepełnosprawnością.

Wyróżnienie w tej kategorii otrzymało: Centrum Dzieła Pomocy Św. Ojca Pio mieszczące się przy ul. Loretańskiej 11, za kompleksowe przystosowanie obiektu  do potrzeb wszystkich użytkowników, a w szczególności osób z niepełnosprawnością.  Na uwagę zasługuje również idea, która przyświeca działaniom  Centrum, skierowanym do najuboższych mieszkańców miasta.

Kolejne wyróżnienia w tej kategorii otrzymały następujące obiekty: Ośrodek Sportu i Rekreacji Kolna przy ul. Kolna 2, za kompletność zastosowanych rozwiązań uwzględniających  potrzeby wszystkich użytkowników, w szczególności osób z niepełnosprawnością oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 3 ul. Strąkowa 3A za systematyczne podnoszenie standardów   udogodnień uwzględniających  potrzeby wszystkich użytkowników, a w szczególności uczniów  z niepełnosprawnością.

W kategorii obiekty mieszkalne nagrodę otrzymał: Dom Studencki DS. – 4 Politechniki Krakowskiej ul. Skarżyńskiego 7, za rozwiązania przystosowawcze, uwzględniające potrzeby osób z niepełnosprawnością zarówno ruchową jak i  wzrokową. Warto podkreślić, iż Politechnika Krakowska w sposób ciągły realizuje zadania mające na celu eliminowanie barier architektonicznych także w pozostałych obiektach uczelni.

Wyróżnienie w tej kategorii otrzymał: Garden Residence ul. Przemysłowa 4, za zastosowanie kompleksowych rozwiązań uwzględniających potrzeby wszystkich użytkowników, a także dla osób z niepełnosprawnością. Na uwagę zasługuje również wysoka estetyka  wykonania obiektu: „Garden Residence to unikalny zespół rezydencyjny wśród ogrodów”.

W kategorii przestrzeń publiczna nagrodę przyznano ul. Długiej po przebudowie, za kompleksowość zastosowanych rozwiązań,  uwzględniających potrzeby wszystkich użytkowników, w tym osób z niepełnosprawnością, a w szczególności  osób z dysfunkcją narządu wzroku.

Wyróżnienia nie przyznano.

W kategorii obiekty i przestrzenie zabytkowe Jury przyznało dwie nagrody główne: otrzymały ją Podziemia Rynku, za pełnię zastosowanych rozwiązań, które zdaniem Jury zostały zaplanowane i zrealizowane w sposób unikatowy,  na skalę światową oraz Muzeum Narodowe w Sukiennicach – Galeria Sztuki Polskiej XIX Wieku, za zastosowanie kompleksowych rozwiązań adaptacyjnych do potrzeb  wszystkich użytkowników, w szczególności osób z niepełnosprawnością. Ponadto na uznanie zasługuje fakt, iż remont i modernizacja Galerii Sztuki Polskiej XIX w Sukiennicach była jedną z największych inwestycji konserwatorskich w Europie, która pozwoliła na wprowadzenie bardzo wysokich standardów użytkowania przy zachowaniu dyscypliny konserwatorskiej.

Wyróżnienia nie przyznano.

Nagrody pieniężne po 1000 złotych każda dla najlepiej przygotowanych zgłoszeń i najciekawszych z formalnego punktu widzenia tj. z uwagi  na zastosowaną technikę podania, grafikę, sposób przekazu i relacji otrzymali:

1. Warsztat  Terapii Zajęciowej przy Duszpasterskim Stowarzyszeniu Osób
z Upośledzeniem Umysłowym w Krakowie
os. Centrum C7,  za zgłoszenie Stadionu  MKS Cracovia

2. Pani Mariola Hyrlicka, za zgłoszenie Podziemi Rynku i Muzeum Narodowego w Sukiennicach – Galerii Sztuki Polskiej XIX Wieku

3.    Polski Związek Niewidomych  Okręg Małopolski za zgłoszenie ul. Długiej  po przebudowie.

pokaż metkę
Osoba publikująca: GRZEGORZ KOT
Podmiot publikujący: Bez barier
Data publikacji: 2010-12-13
Data aktualizacji: 2010-12-13
Powrót