Komunikat archiwalny

Dni edukacji o nieswoistych zapaleniach jelita

Szacuje się, że w Polsce liczba chorych na nieswoiste zapalenia jelit, tj. chorobę Leśniowskiego-Crohna (CD) oraz wrzodziejące zapalenie jelita grubego (CU) przekracza 50 000. Rocznie rozpoznawanych jest ok. 700 przypadków zachorowań na CU oraz ok. 250 przypadków CD. 9 stycznia w godzinach od 10.00 do 14.30 w Auli im. Leona Jakubowskiego Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie-Prokocimiu przy ulicy Wielickiej 265 odbędzie się VIII Małopolski Dzień Edukacji w Nieswoistych Zapaleniach Jelita. 

Dni edukacji o nieswoistych zapaleniach jelita
Fot. su.krakow.pl

Dni Edukacji o nieswoistych zapaleniach jelita (NZJ) to spotkania seminaryjne organizowane w 10 miastach w Polsce (Olsztyn, Szczecin, Katowice, Gdańsk, Warszawa, Kraków, Rzeszów, Wrocław, Białystok, Bydgoszcz), które z roku na rok gromadzą coraz większą liczbę zainteresowanych. W trakcie tegorocznego krakowskiego spotkania poruszone zostaną zagadnienia dotyczące roli mikrobiomu jelitowego, przedstawione będą nowości w zakresie podłoża tych schorzeń, diagnostyki i leczenia oraz zalecenia dietetyczne. Oddzielny wykład zostanie poświęcony ważnym problemom jakimi są formy wsparcia osób z orzeczeniem niepełnosprawności.

Organizatorem "Dni Edukacji" jest Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita "J-elita" (www.j-elita.org.pl) zrzeszające osoby chore oraz rodziców dzieci chorych na wrzodziejące zapalenie jelita grubego, chorobę Leśniowskiego-Crohna lub mikroskopowe zapalenie jelita. Już od 10 lat Towarzystwo organizuje poradnictwo drogą telefoniczną i mailową, spotkania edukacyjne, integracyjne, grupy wsparcia oraz turnusy rehabilitacyjne, wydaje publikacje, m.in. kwartalnik „J-elita”, poradniki dla chorych, komiksy dla dzieci, które trafiają bezpłatnie do szpitali i przychodni. „J-elita” to chyba jedyne stowarzyszenie pacjentów, które organizuje konkurs na najlepsze prace doktorskie, magisterskie i licencjackie związane NZJ.

„Z pomocy i wsparcia Towarzystwa korzysta wielu chorych, nie tylko członków J-elity. Ta pomoc jest szczególnie ważna dla tych, którzy właśnie usłyszeli diagnozę albo których stan uległ pogorszeniu. Organizujemy również spotkania edukacyjne na temat Nieswoistych Zapaleń Jelita (NZJ) oraz pomoc przedmiotową dla szpitali i przychodni. Ostatnio np. kupiliśmy urządzenia do mierzenia stężenia kalprotektyny – wskaźnika, którego oznaczenie może zastąpić kolonoskopię w śledzeniu skuteczności leczenia.” – mówi dr hab. Małgorzata Mossakowska, założycielka Towarzystwa.

edukacja jelita

Pokaż metkę
Autor: JOANNA DUBIEL
Osoba publikująca: TOMASZ STANKIEWICZ
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także