Igrzyska Europejskie w Krakowie?

Samochody dotarły do Lasu Wolskiego, parkując na terenach zielonych. O interwencję w tej sprawie prosi zaalarmowana przez mieszkańców radna Alicja Szczepańska. Z kolei radni Łukasz Gibała, Małgorzata Jantos oraz Artur Buszek proszą w swoich interpelacjach o wyjaśnienia dotyczące aplikacji Krakowa na organizatora Igrzysk Europejskich. W jakich jeszcze sprawach radni interpelują?

Igrzyska Europejskie w Krakowie?
Fot. pixabay.com

Radny Łukasz Gibała zauważa, że Kraków wspólnie z województwem małopolskim złożyły aplikację o miano organizatora Europejskich Igrzysk Olimpijskich w 2023 roku. Radny pyta, z jakiego powodu przed złożeniem wniosku aplikacyjnego władze miasta Krakowa nie przeprowadziły żadnych konsultacji z mieszkańcami ani na forum Rady Miasta. Dopytuje także, kiedy będą znane szacunkowe koszty organizacji EIO 2023 w Krakowie i założenia organizacyjne oraz czy premier Mateusz Morawiecki złożył w imieniu polskiego rządu oficjalną, pisemną gwarancję finansowania organizacji EIO 2023 w przypadku, jeśli ich gospodarzem zostanie Kraków?

Radna Grażyna Fijałkowska zwróciła się o przekazanie informacji na jakim etapie jest przebudowa skrzyżowania w rejonie ulic Heleny, Mieczysławy Ćwiklińskiej i Barbary. Na ulicach tych miało powstać rondo.

Radna Grażyna Fijałkowska  prosi też  o umycie schodów na kładce dla pieszych nad Bagrami i po raz kolejny prosi o podjęcie działań mających na celu zamontowanie na nich szyny dla wózków i rowerzystów. Radna chciałaby też wiedzieć, jaki jest koszt przebudowy ul. Rucianej?

Radna Fijałkowska pyta w kolejnej interpelacji, kiedy zostanie uzupełniony piasek na plaży nad Bagrami od strony kładki dla pieszych. Radna prosi także o położenie asfaltu na ul. Mazurskiej i ul. Szymona Czechowicza.

Radna Fijałkowska poprosiła również o ustawienia znaku „zakaz parkowania" na ul. Prostej, miedzy al. Adolfa Dygasińskiego i ul. Na Wrzosach. Według radnej w związku z przebudową ul. Bieżanowskiej na ul. Prostej do skrzyżowania z ul. Wielicką tworzą się w godzinach szczytu olbrzymie korki.

Po raz kolejny radna Fijałkowska wnioskuje o wykonanie progu wzniesionego na ul. Górników, przy przejściu na ul. Marcina Bielskiego. Tą drogą przechodzi codziennie kilkuset uczniów do Szkoły Podstawowej nr 61. Radna prosi również o likwidację przejścia na ul. Górników przed ul. Bieżanowską, ponieważ przejściem tym prawie nikt nie przechodzi.

Radna pyta również, kiedy Zarząd Zieleni Miejskiej wykona obiecane od dwóch lat zagospodarowanie zieleni przed Szkołą Podstawową nr 61 w Prokocimiu?

W następnej interpelacji radna pyta kiedy zostanie wykonany asfalt na wjeździe do XV LO od strony ul. Wojciecha Gersona i wymienione zniszczone płytki chodnikowe na placu apelowym?

W sprawie parku kieszonkowego na Polanie Nagłowickiej interpelował radny Łukasz Sęk. W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy odbyło się kilka spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami dotyczących powstania na Polanie Nagłowickiej parku kieszonkowego. Od tego czasu brak jest jednak konkretnej informacji odnośnie do wyniku tych konsultacji i dalszego planu działania związanego z realizacją tego projektu. Radny zwraca się z prośbą o informację, czy jest zestawienie przedstawiające propozycje i główne tematy zgłaszane przez mieszkańców na konsultacjach oraz kiedy i w jakim kształcie będzie realizowany ten projekt.

Radny Sęk zwraca się także w sprawie remontu chodnika wzdłuż bloku na os. Stalowym 8. Niedawno wymieniono tam stare płyty chodnikowe na kostkę brukową razem z krawężnikami. Podczas remontu nie zostało jednak poprawione odwodnienie i podczas każdego większego deszczu na całej szerokości chodnika w najniższym miejscu tworzy się kałuża, która uniemożliwia przejście i wyjście z jednej z klatek. Radny pyta, czy planowane są w tym miejscu kolejne inwestycje, które mogą poprawić sytuację oraz dlaczego nie wykonano ich od razu przy remoncie chodnika.

W kolejnej interpelacji radny prosi o przenalizowanie możliwości uruchomienia testowo podczas najbliższych wakacji w najbardziej niebezpiecznych punktach Krakowa mobilnych posterunków Straży Miejskiej, gdzie dyżury pełniłyby łączone patrole strażników miejskich i policjantów.

Inna interpelacja radnego Sęka dotyczy dojścia do Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego. Aby dostać się do niego z najbliższego przystanku tramwajowego pacjenci muszą przejść około kilometr. Jeżeli chcą iść wzdłuż ulicy Kocmyrzowskiej muszą skorzystać ze zniszczonego, nierównego chodnika, który zagraża bezpieczeństwu (szczególnie osób z problemami ze wzrokiem). Radny prosi o przenalizowanie możliwości wytyczenia specjalnej ścieżki komunikacyjnej dla pieszych od pętli tramwajowej Wzgórza Krzesławickie do Szpitala Okulistycznego z uwzględnieniem sygnalizacji dźwiękowej, wypustek w chodniku, obniżonych krawężników i elementów odblaskowych.

Jedna interpelacja i dwie sprawy naraz. Radna Małgorzata Jantos zadaje dwa pytania: kiedy i w jakich okolicznościach radne i radni miasta byli poinformowani o zamiarze aplikowania Krakowa o organizację Igrzysk Europejskich 2023 oraz kiedy i w jakich okolicznościach radne i radni miasta byli informowani o planowanych stawkach parkowania?

W drugiej interpelacji radna Jantos informuje, że Gimnazjum nr 2 na ul. Studenckiej 23 czerwca 2017 r. ufundowało tablicę pamiątkową Bogdanowi Łyszkiewiczowi, liderowi formacji Chłopcy z Placu Broni, który chodził do tej szkoły. Tablicę zdjęto pod pozorem remontu i ją uszkodzono. Co zrobić, by tablicę z napisem „wolność kocham i rozumiem" przywrócić na ścianę, by mogła edukować młodzież – pyta radna. W tej samej sprawie interpelację złożył także radny Aleksander Miszalski.

W sprawie inwestycji planowanej przy ul. Senatorskiej interpelował radny Aleksander Miszalski.  Ma tam powstać 7-kondygnacyjny budynek, który zasłoni okoliczne niskie kamienice. Tak duża inwestycja znacząco obniżyłaby jakość życia mieszkańców domów położonych naprzeciw, w północnej pierzei tej ulicy, a także częściowo przy ul. Bolesława Prusa. Przewidziany parking jednokondygnacyjny nie będzie także w stanie zabezpieczyć miejsc parkingowych dla nowego budynku. Rada Dzielnicy VII Zwierzyniec przychyliła się do licznych uwag zgłaszanych przez mieszkańców i podjęła negatywną opinię w sprawie tej inwestycji. Radny prosi o przychylenie się do próśb mieszkańców i Rady Dzielnicy VII oraz o podjęcie wszelkich możliwych działań, aby tak duża inwestycja nie została zrealizowana w tym miejscu.

Radny Miszalski interpeluje też w sprawie budowy budynku wielorodzinnego przy ul. Proszowickiej w Krakowie. Radny otrzymał w tej sprawie skargę od jednego z mieszkańców. Podnosi on wiele argumentów, wskazując na niezgodność z przepisami oraz niedotrzymanie procedur przy wydawaniu pozwolenia na budowę. Ze skargi wynika, że Wydział Architektury UMK odmówił wznowienia postępowania i uznania mieszkańca za stronę stwierdzając, że nie dotrzymał on miesięcznego terminu na złożenie wniosku. Ostatniego dnia maja złożył on odwołanie od tej decyzji do wojewody, lecz dotychczasowe przewlekłe działania spowodują, że niebawem deweloper zakończy budowę i dokona odbioru budynku. Dla społeczności ul. Proszowickiej będzie to prawdziwa katastrofa głównie ze względu na brak miejsc parkingowych. Inwestor zapewnił jedynie 5 miejsc w garażu podziemnym, nie zapewniając żadnych miejsc ogólnodostępnych. Radny prosi o przeanalizowanie działań Wydziału Architektury oraz wyjaśnienia dotyczące zarzutów podniesionych przez mieszkańca.

Kolejna interpelacja radnego Miszalskiego dotyczyła drogi dla rowerów i chodnika wzdłuż ul. Mogilskiej. Radny otrzymał w ostatnim czasie skargi od mieszkańców dotyczące zamknięcia na wysokości stacji Orlen przejścia i przejazdu w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi, które wyglądały  na prace prowadzone przez prywatnego inwestora. Radny chciałby wiedzieć, czy odpowiednie jednostki miejskie wydawały pozwolenie na zamknięcie chodnika i drogi dla rowerów w ww. miejscu, a jeżeli tak to na jaki okres i na jakich warunkach.

Radny Miszalski interpelował też w sprawie bieżącej informacji o położeniu tramwajów i autobusów. Na następujących stronach internetowych: https://krakowpodreka.pl/pl/ oraz https://mpk.jacekk.net/map.html można śledzić położenie części krakowskich tramwajów i autobusów. Niestety numery taborowe oraz informacje dotyczące typu tramwajów bezpowrotnie zniknęły. Radny pyta dlaczego wszystkie te informacje stały się niedostępne i kiedy ponownie pojawią się na stronach, zarówno jeżeli chodzi o tramwaje, jak i autobusy.

Na koniec radny Miszalski prosi o podjęcie zapowiadanych działań w celu zmniejszenia uciążliwości imprez organizowanych na Małym Rynku, głównie jeżeli chodzi o ograniczenie ich liczby oraz organizację gastronomii.

Kolejnym radnym nawiązującym do aplikowania przez Kraków do organizacji Igrzysk Europejskich jest Artur Buszek. Radny pyta o koszty poniesione do tej pory przez miasto Kraków w związku ze złożeniem wniosku aplikacyjnego. Interesuje się także przewidywanym kosztem organizacji igrzysk przez miasto oraz zabezpieczeniami finansowymi na organizacje wydarzenia. Dopytuje także, czy województwo albo rząd wystosował gwarancje na sfinansowanie organizacji igrzysk, tak aby koszty ich przeprowadzenia nie obciążyły budżetu miasta. Radny prosi także o udostępnienie wniosku aplikacyjnego w sprawie organizacji Igrzysk Europejskich 2023 przez miasto Kraków.

Mając na uwadze dobro koni stojących na Rynku Głównym, radny Buszek prosi o rozważenie wprowadzenia zmian w regulaminie korzystania przez dorożki konne z wjazdu i postoju w Rynku Głównym poprzez usunięcie widełek godzinowych i wprowadzenie nakazu trzymania koni w cieniu w przypadku przekroczenia temperatury 28 stopni Celsjusza niezależnie od godziny.

Radny Buszek prosi o montaż szyny rowerowej na schodach kładki nad torami kolejowymi pomiędzy Prokocimiem (budynek PKP Cargo), a zalewem Bagry.

Jak twierdzi radny Andrzej Hawranek od początku funkcjonowania Karty Krakowskiej posiadacze nowo wydanych nośników w postaci bezstykowej karty borykają się z problemem braku bezobsługowego wjazdu na parking P+R Czerwone Maki. Radny pyta jakie są przyczyny tej sytuacji? Dlaczego nowe nośniki Karty Krakowskiej nie działają?

W związku w toczącą się ostatnio dyskusją dotyczącą pomocy klubom sportowym, radny Hawranek prosi o kompleksową informację, w jakiej wysokości środki były i są przeznaczane w ciągu ostatnich 10 lat do dyspozycji wszystkich klubów sportowych w Krakowie. Radny prosi o uwzględnienie klubów występujących w najwyższych klasach rozgrywkowych w poszczególnych dyscyplinach sportu od ekstraklasy, przez pierwszą, drugą i trzecią ligę, zarówno dotyczy to piłki nożnej, jak również innych dyscyplin sportu oraz indywidualnych sportowców niezrzeszonych w klubach sportowych.

Nawiązując do sprawy prowadzonej przez Radę Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim, dotyczącej działki nr 327, obr. 56 w Podgórzu, u zbiegu ul. Stacyjnej i Bieżanowskiej, radna Małgorzata Kot zwróciła się do Prezydenta Miasta Krakowa z prośbą o wykupienie ww. działki. Będzie ona stanowić dopełnienie do pasa zieleni miejskiej. Jest to teren cenny dla osiedla, stanowi jego ścisłe centrum – przekonuje radna.

Radna Renata Kucharska poprosiła o przygotowanie projektu dotyczącego Dworu Badenich w Wadowie, który umożliwi złożenie wniosku do MARR SA w celu otrzymania środków potrzebnych na remont i adaptację budynku na cele kulturalno-oświatowe.

Radny Michał Drewnicki wnioskuje, by część cyklicznych krakowskich wydarzeń oraz planowanych imprez odbywała się w Nowej Hucie, np. na Alei Róż. Radny uważa, że niektóre inicjatywy mogłyby z powodzeniem zostać przeniesione z Małego Rynku lub Placu Wolnica.

Radny Drewnicki poprosił o informację w sprawie kamienicy przy ulicy św. Sebastiana 7. Według informacji, które do radnego dotarły, kamienica jest w złym stanie technicznym, a mieszkańcy mają bardzo duże problemy z licznymi awariami i uszkodzeniami.

Radny Józef Jałocha pyta, czy budowa ulicy Kordiana została zakończona i czy została dopuszczona do ruchu stosownymi postanowieniami?

Radny Bolesław Kosior interpelował w sprawie planowanych zmian w funkcjonowaniu Strefy Płatnego Parkowania w Krakowie. Obecnie jest możliwość wykupienia abonamentu za 100 zł/m-c na samochód z napędem hybrydowym na wszystkie strefy. Radny pyta, czy ten abonament również ulegnie zmianie w zakresie wysokości opłaty, wymaganych dokumentów do przedłożenia i obszaru obejmującego zasięg abonamentu?

Jak twierdzi radny Kosior mieszkańcy ul. Bieżanowskiej chcą wiedzieć, dlaczego nie będą wykonywane na odcinku ul. Bieżanowska od ul. Nad Potokiem do ul. Erazma Jerzmanowskiego nowe przyłącza kanalizacji ściekowej od ostatniej studni ściekowej do istniejącego kolektora ściekowego oraz przyłącza gazowe od nowego głównego rurociągu gazowego w ul. Bieżanowskiej do istniejących skrzyń pomiarowych w budynkach.

Radny Kosior prosi także o jak najszybszą kontrolę związaną ze zgłaszanymi przez mieszkańców Krakowa próbami złego traktowanie koni podczas upałów. Radny prosi też, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, o natychmiastową reakcję i informacje z przeprowadzonej kontroli.

Radny Łukasz Wantuch pyta, jakie były zarzuty wobec dyrektor Agnieszki Nawrockiej prowadzącej placówkę dla dzieci niewidomych przy ulicy Tynieckiej.

Radny Michał Starobrat prosi o postawienie słupa informującego o przystanku MPK na żądanie przy ul. Tytusa Chałubińskiego, ok. 100 m od ul. Łysogórskiej w stronę centrum Swoszowic.

Z kolei radna Alicja Szczepańska została poinformowana przez mieszkańców o problemach nadmiernego ruchu samochodowego w Lesie Wolskim. Ogromna liczba aut i autobusów – jeżdżących i parkujących w każdym niemal wolnym miejscu – przeszkadza pieszym i rowerzystom w bezpiecznym poruszaniu się po tym pięknym, zielonym terenie. W związku z powyższym radna prosi o interwencję Straży Miejskiej, która powinna dyscyplinować kierowców parkujących na terenach zielonych oraz o interwencję w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa.

Pokaż metkę
Autor: Błażej Siekierka
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Zobacz także
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA