Bezpieczeństwo pieszych i pozytywne mandaty

Radny Łukasz Gibała złożył kolejne interpelacje. Tym razem interweniował w sprawach poprawy bezpieczeństwa pieszych przechodzących przez ulicę Isep oraz braku kanalizacji przy ul. Cichociemnych AK. Ciekawy pomysł ma radna Nina Gabryś, która chciałaby wprowadzenia tzw. pozytywnych mandatów.

Bezpieczeństwo pieszych i pozytywne mandaty
Fot. Straż Miejska Miasta Krakowa

Mieszkańcy ulicy Cuplowej zwrócili się do radnego Łukasza Gibały z prośbą o interwencję w zakresie poprawy bezpieczeństwa pieszych (szczególnie dzieci), przechodzących przez ulicę Isep w drodze na przystanek autobusowy. W rejonie tym brakuje przejścia dla pieszych oraz chodników, a przekroczenie ulicy jest niebezpieczne ze względu na ograniczoną widoczność na pobliskim łuku. Dodatkowym dużym zagrożeniem są samochody nierzadko przekraczające dopuszczalną prędkość. Widoczność jest ograniczona przez rosnące w pasie drogowym drzewo. Jego konary zahaczają o przewody elektryczne, co stwarza kolejne zagrożenie dla bezpieczeństwa. Radny pyta Prezydenta, co urzędnicy zamierzają zrobić, żeby przy skrzyżowaniu ulic Cuplowej i Isep wybudowano chodnik i przejście dla pieszych i czy możliwe jest szybkie podjęcie działań w celu poprawy widoczności w tym miejscu i ograniczenia kolizji z liniami energetycznymi poprzez przycięcie rosnącego tam drzewa oraz ustawienie lustra. Radny dopytuje także, czy zostaną podjęte działania w celu rozwiązania problemu nagminnego przekraczania przez kierowców dopuszczalnej prędkości w tym rejonie, a w szczególności wystąpienie do Inspekcji Transportu Drogowego o radarowy pomiar prędkości, częstsze kontrole Straży Miejskiej oraz Policji, a także czy rozważana jest kompleksowa przebudowa ulic Isep i Cuplowej?

Osoby zamieszkujące ul. Cichociemnych AK interweniowały w sprawie braku kanalizacji na tym terenie. Zgodnie z przekazaną przez nich informacją, kilka lat temu prowadzono tu prace w zakresie budowy kolektora kanalizacji sanitarnej i obiecano, że wkrótce będzie możliwość podłączenia się do kanalizacji. Tak się jednak nie stało. Dlatego radny Gibała prosi o udzielenie w tej sprawie wszelkiej możliwej pomocy mieszkańcom. Prosi też o informację czy, istnieje techniczna możliwość szybkiego podłączenia do kanalizacji sanitarnej domów położonych w rejonie ulic: Cichociemnych AK, Zajęczej, Niepołomskiej, Sierpowej oraz w rejonie pętli tramwajowej Wieczysta. Jeśli tak, czy urzędnicy pomogą mieszkańcom przejść związane z tym procedury?

Z kolei radna Nina Gabryś zwróciła się z zapytaniem o możliwość powołania w Krakowie, we współpracy ze Strażą Miejską, programu pilotażowego pt. „Pozytywny mandat". W ramach tego programu Straż Miejska nagradzałaby młodzież, którą udało się „przyłapać” na czymś pozytywnym, w szczególności na przestrzeganiu przepisów. Akcja miałaby sens podwójny, mandatem-nagrodą mogłyby być wejściówki do teatrów i na wydarzenia kulturalne współorganizowane przez miasto, co pozwoliłoby przy okazji zwiększać uczestnictwo młodzieży w życiu artystycznym miasta. Jak twierdzi radna, podobne rozwiązania „pozytywnych mandatów” funkcjonują między innymi od dawna w Kanadzie, gdzie w ten sposób edukuje się w zakresie obowiązujących przepisów i bezpieczeństwa na drogach. Takie mechanizmy uruchomiła także Szwecja, nagradzając kierowców, którzy zachowują się drogach odpowiedzialnie. W obu przypadkach rezultaty inicjatyw są bardzo dobre.

Pokaż metkę
Autor: Błażej Siekierka
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Zobacz także
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA