Remonty, przebudowy, porządkowanie otoczenia

Przewodniczący Rady Miasta Dominik Jaśkowiec postanowił przyjrzeć się infrastrukturalnym niedociągnięciom, błędom czy zaniechaniom. W interpelacjach prosi o zajęcie się tymi ważnymi dla mieszkańców tematami.

Remonty, przebudowy, porządkowanie otoczenia
Fot. Jan Graczyński

W związku z licznymi wnioskami mieszkańców Prądnika Czerwonego radny Dominik Jaśkowiec zwrócił się do Prezydenta z prośbą o przeanalizowanie możliwości przebudowy wejścia do Parku Reduta od strony ul. Rozrywka. Jak twierdzą mieszkańcy, nie da się wejściem od ul. Rozrywka wejść z wózkiem, trzymając jednocześnie drugie dziecko za rękę, ponieważ postawione są tam dwie betonowe studnie zabezpieczające wjazd.

Przewodniczący Jaśkowiec poprosił także, aby podczas ogłaszania konkursu na najem/dzierżawę pawilonu w Parku Reduta, najemca był zobowiązany do nieodpłatnego użyczenia sali dla organizacji i stowarzyszeń działających na terenie Dzielnicy III i XV, jednostek miejskich oraz rad dzielnic w celu organizacji spotkań, wykładów, warsztatów, konsultacji itp. Obecnie wiele instytucji działających na rzecz mieszkańców na terenie Dzielnicy III oraz Dzielnicy XV nie posiada własnej sali, w której można organizować spotkania, wykłady, warsztaty, czy konsultacje.

Na wniosek mieszkańców Dominik Jaśkowiec poprosił Prezydenta o wykonanie dodatkowej furtki wejściowej na teren obiektów sportowych położonych przy ul. Stanisława ze Skalbmierza, od strony ul. Kanonierów.

Dominik Jaśkowiec poprosił też o informację, na jakim etapie znajduje się budowa zawrotek pod estakadą w ciągu ulic Lublańskiej i Opolskiej, ułatwiających obsługę komunikacyjną skrzyżowywania tych ulic z al. 29 Listopada.

Przewodniczący RMK poprosił także o podjęcie działań zmierzających do uporządkowania otoczenia ul. Mariana Słoneckiego. Mieszkańcy skarżą się, że w pasie drogowym zieleni nie jest ona sprzątana od miesięcy. Najwięcej śmieci jest naprzeciwko żłobka i nieopodal sklepu Żabka.

Kolejna interpelacja to prośba o podjęcie działań skutkujących kontynuacją wymiany starych sodowych lamp na nowoczesne lampy LED przy ul. Jerzego Bajana. Lampy te już od dłuższego czasu nie spełniają swojej funkcji, ponieważ oprawy są całkowicie wypalone, zabrudzone.

Przewodniczący Dominik Jaśkowiec wnioskuje także o kontynuację remontu parkingu przy ul. Kazimierza Chałupnika wraz z przylegającym chodnikiem wzdłuż placu zabaw. Pierwsza próba remontu tego parkingu musiała zostać przerwana ze względu na porzucone samochody. Obecnie Straż Miejska skutecznie usunęła wraki i nie ma już przeszkód, aby kontynuować remont – twierdzi radny.

Przewodniczący RMK zwrócił się do Prezydenta z prośbą o podjęcie działań skutkujących remontem parkingu przy ul. Sadzawki naprzeciwko sklepu Pinokio). Obecnie parking zlokalizowany na terenie należącym do Gminy Miejskiej Kraków jest w bardzo złym stanie, przez co jest niebezpieczny zarówno dla przechodniów, jak i przejeżdżających samochodów.

Na koniec Przewodniczący Dominik Jaśkowiec zaapelował o podjęcie przez podległe Prezydentowi służby wszelkich możliwych kroków w celu budowy awaryjnego wyjazdu pożarowego sięgacza ul. Janusza Meissnera (wzdłuż bloków 4 i 6). Obecnie sięgacz jest „ślepy". Zgodnie z przepisami wyznaczony jest plac manewrowy dla Straży Pożarnej, co skutkuje likwidacją kilkudziesięciu bardzo potrzebnych miejsc parkingowych. Jak przekonuje radny wyjazd pożarowy ze szlabanem, przeznaczony tylko dla straży pożarnej zdecydowanie poprawiłby bezpieczeństwo w tym miejscu, jak i pozwolił na legalne parkowanie aut.

Pokaż metkę
Autor: Błażej Siekierka
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Zobacz także
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA