Zestawienia tabelaryczne


Tab.1. Informacje o obiektach zagrożonych hałasem drogowym, ocenianym wskaźnikiem LDWN

Obszar miasta Krakowa

Przekroczenia wskaźnika hałasu drogowego LDWN w dB

do 5 dB

> 5-10 dB

> 10-15 dB

> 15-20 dB

pow. 20 dB

Stan warunków akustycznych środowiska

niedobry

zły

bardzo zły

Powierzchnia obszarów zagrożonych w danym zakresie [km²]

3,252

0,587

0,030

0,001

0,000

Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.]

14,268

1,247

0,036

0,000

0,000

Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie [tys.]

32,218

2,815

0,081

0,000

0,000

Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie

26

11

0

 

0

Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej w danym zakresie

7

2

0

0

0

Inne obiekty budowlane istotne z punktu widzenia ochrony przed hałasem (liczba obiektów)

0

0

0

0

0Tab.2. Informacje o obiektach zagrożonych hałasem drogowym, ocenianym wskaźnikiem LN

Obszar miasta Krakowa

Przekroczenia wskaźnika hałasu drogowego LN w dB

do 5 dB

> 5-10 dB

> 10-15 dB

> 15-20 dB

pow. 20 dB

Stan warunków akustycznych środowiska

niedobry

zły

bardzo zły

Powierzchnia obszarów zagrożonych w danym zakresie [km²]

1,961

0,310

0,010

0,000

0,000

Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.]

10,026

0,716

0,017

0,000

0,000

Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie [tys.]

22,635

1,617

0,039

0,000

0,000

Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie

-

-

-

-

-

Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej w danym zakresie

1

0

0

0

0

Inne obiekty budowlane istotne z punktu widzenia ochrony przed hałasem (liczba obiektów)

0

0

0

0

0


Tab.3. Informacje o obiektach zagrożonych hałasem tramwajowym, ocenianym wskaźnikiem LDWN

Obszar miasta Krakowa

Przekroczenia wskaźnika hałasu tramwajowego LDWN w dB

do 5 dB

> 5-10 dB

> 10-15 dB

> 15-20 dB

pow. 20 dB

Stan warunków akustycznych środowiska

niedobry

zły

bardzo zły

Powierzchnia obszarów zagrożonych w danym zakresie [km²]

0,016

0,001

0,000

0,000

0,000

Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.]

0,716

0,000

0,000

0,000

0,000

Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie [tys.]

1,617

0,000

0,000

0,000

0,000

Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie

4

0

0

0

0

Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej w danym zakresie

0

0

0

0

0

Inne obiekty budowlane istotne z punktu widzenia ochrony przed hałasem (liczba obiektów)

0

0

0

0

0


Tab.4. Informacje o obiektach zagrożonych hałasem tramwajowym, ocenianym wskaźnikiem LN

Obszar miasta Krakowa

Przekroczenia wskaźnika hałasu tramwajowego LN w dB

do 5 dB

> 5-10 dB

> 10-15 dB

> 15-20 dB

pow. 20 dB

Stan warunków akustycznych środowiska

niedobry

zły

bardzo zły

Powierzchnia obszarów zagrożonych w danym zakresie [km²]

0,001

0,000

0,000

0,000

0,000

Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.]

0,020

0,000

0,000

0,000

0,000

Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie [tys.]

0,045

0,000

0,000

0,000

0,000

Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie

-

-

-

-

-

Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej w danym zakresie

0

0

0

0

0

Inne obiekty budowlane istotne z punktu widzenia ochrony przed hałasem (liczba obiektów)

0

0

0

0

0Tab.5. Informacje o obiektach zagrożonych hałasem kolejowym, ocenianym wskaźnikiem LDWN

Obszar miasta Krakowa

Przekroczenia wskaźnika hałasu kolejowego LDWN w dB

do 5 dB

> 5-10 dB

> 10-15 dB

> 15-20 dB

pow. 20 dB

Stan warunków akustycznych środowiska

niedobry

zły

bardzo zły

Powierzchnia obszarów zagrożonych w danym zakresie [km²]

0,218

0,014

0,000

0,000

0,000

Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.]

0,087

0,005

0,000

0,000

0,000

Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie [tys.]

0,196

0,011

0,000

0,000

0,000

Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie

0

0

0

0

0

Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej w danym zakresie

0

0

0

0

0

Inne obiekty budowlane istotne z punktu widzenia ochrony przed hałasem (liczba obiektów)

0

0

0

0

0Tab.6. Informacje o obiektach zagrożonych hałasem kolejowym, ocenianym wskaźnikiem LN

Obszar miasta Krakowa

Przekroczenia wskaźnika hałasu kolejowego LN w dB

do 5 dB

> 5-10 dB

> 10-15 dB

> 15-20 dB

pow. 20 dB

Stan warunków akustycznych środowiska

niedobry

zły

bardzo zły

Powierzchnia obszarów zagrożonych w danym zakresie [km²]

0,183

0,004

0,000

0,000

0,000

Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.]

0,115

0,004

0,000

0,000

0,000

Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie [tys.]

0,259

0,010

0,000

0,000

0,000

Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie

-

-

-

-

-

Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej w danym zakresie

1

0

0

0

0

Inne obiekty budowlane istotne z punktu widzenia ochrony przed hałasem (liczba obiektów)

0

0

0

0

0
Tab.7. Informacje o obiektach zagrożonych hałasem przemysłowym, ocenianym wskaźnikiem LDWN

Obszar miasta Krakowa

Przekroczenia wskaźnika hałasu przemysłowego LDWN w dB

do 5 dB

> 5-10 dB

> 10-15 dB

> 15-20 dB

pow. 20 dB

Stan warunków akustycznych środowiska

niedobry

zły

bardzo zły

Powierzchnia obszarów zagrożonych w danym zakresie [km²]

0,046

0,007

0,000

0,000

0,000

Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.]

0,164

0

0

0

0

Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie [tys.]

0,371

0

0

0

0

Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie

1

0

0

0

0

Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej w danym zakresie

3

2

0

0

0

Inne obiekty budowlane istotne z punktu widzenia ochrony przed hałasem (liczba obiektów)

0

0

0

0

0Tab.8. Informacje o obiektach zagrożonych hałasem przemysłowym, ocenianym wskaźnikiem LN

Obszar miasta Krakowa

Przekroczenia wskaźnika hałasu przemysłowego LN w dB

do 5 dB

> 5-10 dB

> 10-15 dB

> 15-20 dB

pow. 20 dB

Stan warunków akustycznych środowiska

niedobry

Zły

bardzo zły

Powierzchnia obszarów zagrożonych w danym zakresie [km²]

0,000

0,015

0,003

0,000

0,000

Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.]

0,000

0,004

0

0

0

Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie [tys.]

0,000

0,010

0

0

0

Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie

-

-

-

-

-

Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej w danym zakresie

0

6

1

0

0

Inne obiekty budowlane istotne z punktu widzenia ochrony przed hałasem (liczba obiektów)

0

0

0

0

0


Pokaż metkę
Osoba publikująca: MAREK STAPUREWICZ
Podmiot publikujący: Wydział Kształtowania Środowiska