Tereny przy ul. Siedleckiego – korty tenisowe

W nawiązaniu do artykułu Piotra Tymczaka, „Bloki zamiast kortów tenisowych na Grzegórzkach. Tego chce PKP”, opublikowanego w „Gazecie Krakowskiej” 30 maja 2018 r., informuję:

Wszystkich, których zaniepokoił ten artykuł, odnoszący się do przyszłych losów wymienionych terenów i możliwości postawienia tam bloków, chcemy uspokoić, że Urząd Miasta Krakowa cały czas podejmował i podejmuje wysiłki, aby obszary te pozostały terenami o charakterze sportowym. Obecnie w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa procedowany jest plan zagospodarowania przestrzennego, który określa te tereny jako przeznaczone pod działalność sportową. Plan dwukrotnie już został wyłożony do publicznego wglądu i wszystko wskazuje na to, że zostanie uchwalony jeszcze w tym roku, a tym samym o postawieniu tam bloków nie może być mowy.

Nasze wysiłki w tym względzie trwają już od kilku lat. Między innymi w latach 2012–2015 Gmina Kraków podjęła działania, mające na celu skomunalizowanie tego terenu i ostatecznie stał się on własnością Gminy, jednakże z obciążeniem w postaci użytkowania wieczystego PKP SA. W roku 2016 Prezydent Miasta Krakowa zwrócił się do Ministra Infrastruktury i Budownictwa z wnioskiem o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody Małopolskiego, na podstawie której PKP nabyło to prawo. Niestety, postępowanie to zakończyło się odmową wydania takiego stwierdzenia. Niemniej decyzja Wojewody Małopolskiego potwierdza, że tereny te powinny być wykorzystywane na cele sportowe.

Chcemy również dodać, że gdyby PKP SA podjęła działania sprzeczne z celem i przeznaczeniem określonym przez Wojewodę Małopolskiego – Gmina Miejska Kraków może wystąpić do sądu z powództwem o rozwiązanie użytkowania wieczystego.

 

Dariusz Nowak

Kierownik Referatu ds. Informacji Medialnej

Biuro Prasowe

Tagi: prasa, polemika

Pokaż metkę
Autor: DARIUSZ NOWAK
Osoba publikująca: MACIEJ GRZYB
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA