Göteborg

Historia współpracy:

Chociaż deklaracja o współpracy pomiędzy Krakowem i Göteborgiem została podpisana 28 listopada 1988 r., zaś umowa o współpracy pomiędzy miastami z dnia 22 marca 1990 r. jest automatycznie przedłużaną umową terminową.

 

Edukacja i współpraca środowisk młodzieżowych

 

•  Dyrektor Szkoły Hvitfeldtska w Göteborgu Pani Åsa Jouper-Jaan oraz nauczyciel z tej placówki Pan Henrik Petersson wzięli udział w odbywającej się 12 września 2011 r. w Krakowie jednodniowej międzynarodowej Konferencji pod hasłem „Przepis na Einsteina, czyli europejskie projekty edukacyjne dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej”. Szwedzcy goście wygłosili referat na temat specjalnego programu nauczania matematyki dla uczniów wybitnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów ścisłych.  

 

Gospodarka komunalna i usługi publiczne

 

• W marcu 2016 r. Kraków przystąpił do projektu branżowego CELSIUS (finansowany przez UE projekt z zakresu energetyki promujący innowacyjne rozwiązania oraz systemy miejskiego ogrzewania i chłodzenia) którego koordynatorem jest Miasto Göteborg.

• Przedstawicielka krakowskiego Zarządu Transportu Publicznego Magdalena Musiał wzięła udział z organizowanej w terminie 10-13 kwietnia 2019 r. przez Ambasadę Szwecji pod Patronatem Ministerstwa Energii RP wizycie studyjnej dla delegacji ekspertów z samorządów miejskich w Göteborgu. Celem wizyty była wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie rozwoju zrównoważonego transportu miejskiego i elektromobilności. 

 

Promocja

 

• „Dni Polskie w Göteborgu” - w dniach 6-10 października 2003 r. odbyło się w Göteborgu przedsięwzięcie o charakterze promocyjno-handlowym. Na imprezę tę złożyły się prezentacje ofert regionalnych - w tym Miasta Krakowa - jak również prezentacje gospodarcze.

 

Środowisko

 

• W dniach 22-23 maja 2017 r. w Krakowie odbyło się seminarium „SMART&GREEN” poświęcone zarządzaniu terenami zielonymi w miastach. Göteborg reprezentowała Pani Cecilia Dalman Eek, Radna Miasta i Przewodnicząca Komisji ds. Parków i Krajobrazu. Pani Dalman Eek przedstawiła kluczowy projekt z zakresu rewitalizacji oraz zagospodarowania przestrzeni i zieleni miejskiej w Göteborgu jakim jest stworzenie Parku Jubilee. Czytaj więcej...

 

Wizyty oficjalne

 

• Pod koniec maja 2003 r. w Göteborgu przebywała delegacja krakowskich radnych. Przedstawiciele Krakowa podczas spotkania z Radnym Miasta Göteborga polskiego pochodzenia, Piotrem Kiszkielem oraz Claesem Johanssonem, Dyrektorem Urzędu Dzielnicy Harlanda, zapoznali się ze strukturą administracyjną i system zarządzania miastem.

 

• W dniach 13-16 marca 2008 r. do Krakowa przyjechała delegacji radnych z dzielnicy Härlanda Miasta Göteborg. W składzie delegacji znaleźli się członkowie Rady Dzielnicy oraz Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy (sprawujący jednocześnie mandat Radnych Miasta Göteborga). Głównymi tematami rozmów była kwestia rozwinięcia współpracy w dziedzinie edukacji, ochrony środowiska i spraw społecznych.

 

• Podczas międzynarodowej konferencji poświęconej zagadnieniom transportu miejskiego FUTURE URBAN TRANSPORT 2009 która odbyła się w dniach w dniach 19-21 kwietnia 2009 r. w Gőteborgu Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa, Wiesław Starowicz spotkał się z nowo wybraną Burmistrz Miasta Gőteborga, Panią Anneli Hulthén. Czytaj więcej...

 

• Rozmowy na temat perspektyw rozwijania współpracy miast były ważnym punktem programu wizyty oficjalnej delegacji Gőteborga w Krakowie w dniach 20-21 października 2009 r. Czytaj więcej...

 

• W dniach 19-21 grudnia 2010 r. miała miejsce wizyta studyjna Przewodniczącego oraz członków Komisji ds. Wyborów Miasta Gőteborga w Krakowie. Członkowie delegacji z Gőteborga uzyskali oficjalny status obserwatorów co umożliwiło im przyglądanie się z bliska mechanizmom wyborczym 21 listopada 2010 - w dniu wyborów odbywających się Krakowie.

 

Inne

 

• 10 lipca 2013 r. uczestnicy wyprawy do Przylądka Nordkapp, zorganizowanej przez Tyniecką Grupę Rowerową w ramach projektu „4 krańce Europy”, spotkali się w Urzędzie Miasta Göteborga z przedstawicielami władz miasta.

 

• 27 października 2018 r. podczas uroczystości sadzenia 100 szlachetnych dębów z okazji stulecia odzyskania niepodległości i wyzwolenia Krakowa spod władzy zaborczej, która odbyła się w Przylasku Rusieckim zasadzone zostało drzewko dedykowane Miastu Gőteborg.       

 

 

Przedstawicielstwa zagraniczne w Krakowie