Lipsk

Historia współpracy:

Formalną podstawą współpracy pomiędzy Krakowem i Lipskiem, są następujące dokumenty: umowa o współpracy między Prezydium Rady Narodowej Miasta Krakowa a Radą Miejską Miasta Lipska z dnia 8 września 1973 r., umowa o współpracy między miastem Krakowem a Radą Okręgową w Lipsku z dnia 21 września 1976 r., porozumienie o współpracy między Radą Okręgu Lipskiego i Prezydentem Miasta Krakowa z dnia 19 marca 1981 r. oraz wspólna deklaracja miasta Krakowa i miasta Lipska o kształtowaniu stosunków partnerskich między Lipskiem a Krakowem z dnia 24 października 1995 r. Współpraca z Lipskiem jest aktywna, wszechstronna i rokująca na przyszłość. Jej główne obszary to kultura i promocja, edukacja i współpraca młodzieży, współpraca rad obu miast, pomoc społeczna i współpraca seniorów, współpraca środowisk kobiecych, integracja europejska i organizacje międzynarodowe, gospodarka komunalna i usługi publiczne. Ważnym argumentem za współpracą jest aktywna rola Lipska w organizacjach międzynarodowych oraz podobne doświadczenia Lipska i Krakowa w przeszłości (problem transformacji systemu komunistycznego w funkcjonujący w gospodarce rynkowej system demokratyczny). Jako dynamicznie rozwijający się ośrodek Lipsk dysponuje bogatym doświadczeniem, którym chętnie dzieli się z polskim partnerem.

 

Edukacja i  współpraca środowisk młodzieżowych

 

• Wymiana młodzieży miedzy Krakowem i Lipskiem obejmuje współpracę szkół i placówek prowadzących pracę z młodzieżą. Podejmowane są działania w kierunku nawiązania dalszych kontaktów między szkołami w obu miastach.

 

• W dniach 17-24 czerwca 2002 r. odbyło się w Lipsku międzynarodowe „Forum Młodych Wynalazców w dziedzinie technik informacyjnych i komunikacyjnych" z udziałem reprezentantów z Krakowa.

 

• W dniach 15-24 lipca 2002 r. Urząd Miasta Lipska zorganizował międzynarodowe spotkanie na temat przeciwdziałania i zapobiegania narkomanii wśród młodzieży. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele młodzieży Lipska, Belgii, Hiszpanii, Kazachstanu oraz - jako reprezentanci Polski - przedstawiciele Młodzieżowego Domu Kultury im. J. Tuwima „Fort 49 Krzesławice” w Krakowie (Nowa Huta). Wspomniany Młodzieżowy Dom Kultury od wielu lat za pośrednictwem Urzędu Miasta Lipska utrzymuje kontakty ze środowiskami młodzieżowymi w Lipsku.

 

• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących w Krakowie, zlokalizowany w dzielnicy Płaszów, prowadził współpracę z Centrum Kształcenia Zawodowego Osób Słabo Słyszących i Niesłyszących BBW w Lipsku. Efektem tej współpracy były wzajemne wizyty i wymiana doświadczeń oraz pomoc ze strony placówki niemieckiej dla szkoły w Krakowie (wyremontowana przez partnerów z Lipska sala gimnastyczna w ośrodku krakowskim kosztem 20 tys. euro została uroczyście przekazana do użytku 14 października 2004 r. podczas pobytu delegacji Lipska w Krakowie).

 

• W kwietniu 2005 r. Saksońskie Stowarzyszenie Oświatowe Towarzystwa Niemieckiego w Lipsku, wspólnie z Urzędem Miasta Krakowa zgłosiło Komisji Europejskiej gotowość zrealizowania projektu „Młodzież Europejska w dialogu" - dotyczącego wymiany doświadczeń w dziedzinie pracy z młodzieżą społecznie słabą, upośledzoną, zapobiegania narkomanii i przemocy oraz walki przeciwko rasizmowi i wrogości wobec obcych.

 

• 5 uczniów i nauczycielka z Gimnazjum nr 23 przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych w Krakowie, współpracującym z Herderschule w Lipsku, uczestniczyło w „Święcie Europy" w Lipsku w dniu 9 maja 2005 r.

 

• W dniach 6-8 listopada 2006 r. odbyło się spotkanie dyrektorów i młodzieży ze specjalnych ośrodków wychowawczych dla niesłyszących w Krakowie, Lipsku oraz Nancy i Metzu (Francja). 7 listopada 2006 r. w Urzędzie Miasta Krakowa otwarta została wspólna wystawa tych ośrodków „Podróż w przeszłość drogami ku przyszłości", związana z cyklicznymi spotkaniami młodzieży i nauczycieli w Oświęcimiu. Wcześniej wystawa ta została otwarta w Lipsku (19 stycznia 2006 r.) oraz w Nancy (30 marca 2006 r.). Otwarcia wystawy w Krakowie dokonał Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa, Henryk Bątkiewicz. W uroczystości tej uczestniczył m.in. Honorowy Obywatel Miasta Krakowa pastor Friedrich Magirius. Podczas spotkania podkreślono, że Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących w Krakowie otrzymał od przyjaciół z lipskiego ośrodka BBW (którzy w 2004 r. wyremontowali salę gimnastyczną ośrodka) 20 używanych komputerów, całkowite wyposażenie pracowni chemiczno-fizycznej oraz meble, faks i maszyny do szycia.

 

• W II Forum Młodzieży z Polski i Niemiec „Pamięć buduje przyszłość", które zostało zorganizowane w Krakowie przez XIV LO w dniach 15-21 września 2007 r. pod hasłem „Nie tylko wspólne czytanie legend... Kraków w 750 lat od lokacji na prawie magdeburskim", uczestniczyło między innymi 10 uczniów i 2 nauczycieli z Georg Schumann-Schule w Lipsku.

 

• Z inicjatywy pastora Friedricha Magiriusa, Elzbieta Lęcznarowicz, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa wystąpiła w dniu 13 listopada 2007 r. na polsko-niemieckiej konferencji na temat kształcenia zawodowego. Konferencja, która odbyła się w dniach 11-14 listopada 2007 r. w Domu Gościnnym UJ w Przegorzałach, współorganizowana była m.in. przez fundację Internationaler Bund Polska.

 

• W ramach projektu „Sztuka - tradycja - kultura - sport", realizowanego w ramach programu Comenius w 2007 r. współpracę nawiązały 4 szkoły z Niemiec, Polski, Finlandii i Słowacji, wśród nich zaś Gimnazjum nr 50 w Krakowie i Gimnazjum im. Wernera Heisenberga w Lipsku. Współpraca i wzajemna wymiana kontynuowana była w 2008 r.

 

• 29 stycznia 2008 r. wysłaniem do Lipska paczki zawierającej ponad 3600 zużytych znaczków pocztowych zbieranych we wszystkich wydziałach Urzędu Miasta Krakowa zamknięto akcję „Znaczki dla Lipska", koordynowaną przez Biuro Współpracy Zagranicznej Urzędu Miasta Krakowa. Urząd Miasta Lipska poprosił w kwietniu 2007 r. urzędy swoich miast partnerskich o zbieranie znaczków na potrzeby Szkoły Międzynarodowej w Lipsku. Poprzez sprzedaż znaczków na wagę szkoła miała zasilić swoje fundusze przeznaczone na powiększenie księgozbioru. Oprócz tego zaplanowano ułożenie z dostarczonych do Lipska znaczków wielkiej mozaiki i zgłoszenie jej do Księgi Rekordów Guinessa (uprzednio największa tego typu mozaika została ułożona z ponad 102 000 znaczków na powierzchni ponad 50 metrów kwadratowych).

 

• Uczniowie i pedagodzy ze Szkoły Średniej nr 125 w Lipsku, którzy zorganizowali wyjazd do Krakowa w dniach 20 - 24 kwietnia 2009 r., spotkali się 21 kwietnia 2009 r. z uczniami i nauczycielami XX Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie.

 

• 20 listopada 2009 r. w Nowym Ratuszu w Lipsku odbyła się Konferencja na temat praw dzieci z udziałem dzieci i młodzieży z miast partnerskich Lipska. W przedsięwzięciu zorganizowanym w 20 rocznicę podpisania Konwencji Praw Dziecka ONZ, wzięła także udział grupa krakowskiej młodzieży ze Stowarzyszenia „U Siemachy". Czytaj więcej...

 

• W dniach 4 - 31 maja 2010 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie otwarta została wystawa „Immigration & Ethnicity. Study Tour through the Upper Midwest of the United States". Wystawa obrazowała przebieg wspólnej wyprawy naukowej studentów amerykanistyki z Lipska i Krakowa do USA w 2009 r. Na wernisaż przybył do Krakowa opiekun naukowy projektu prof. Hartmut Keil i studenci z Lipska. Czytaj więcej...

 

• W obchodach 60-lecia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących w Krakowie im. Janusza Korczaka w dniu 8 października 2010 r. uczestniczyli przedstawiciele Centrum Kształcenia Zawodowego Osób Słabo Słyszących i Niesłyszących BBW w Lipsku. Czytaj więcej...

 

• W dniach 28 – 29 października 2010 r. przebywała w Krakowie pięcioosobowa delegacja Wydziału ds. Młodzieży Urzędu Miasta Lipska. W spotkaniu z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Krakowa ds. Młodzieży ks. Andrzejem Augustyńskim w siedzibie stowarzyszenia „U Siemachy” w dniu 28 października 2010 r. uczestniczył także Pastor Friedrich Magirius. Delegacja zwiedziła także ośrodek ComComZone i przeprowadziła rozmowy z dyrektor Józefą Grodecką w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie.

 

• Siedmioosobowa grupa młodzieży ze Stowarzyszenia „U Siemachy" w Krakowie po raz kolejny wzięła udział w spotkaniach dotyczących praw dziecka, które odbywały się w Lipsku od września do grudnia 2010 r. Wizyta w Lipsku trwała od 5 do 8 grudnia 2010 r. 7 grudnia 2010 r. krakowska młodzież uczestniczyła w spotkaniu z Nadburmistrzem Lipska Burkhardem Jungiem. Czytaj więcej...

 

• Czworo uczniów z III Liceum Ogólnokształcącego im. J. Kochanowskiego w Krakowie pod opieką nauczycielki Donaty Wajdy uczestniczyło w dniach 13 – 17 lutego 2011 r. w warsztatach poświęconych Pomnikowi Wolności i Jedności w Lipsku. Miasto Lipsk, które planowało budowę tego pomnika dla upamiętnienia pokojowej rewolucji z 1989 roku, zaprosiło do udziału w warsztatach kilkunastu uczniów w wieku od 16 do 18 lat z Lipska oraz z jego wybranych miast partnerskich – Krakowa, Hanoweru i Houston. Podczas warsztatów prowadzone były dyskusje na temat idei jedności i wolności, kształtu pomnika, jego ewentualnej lokalizacji oraz przesłania, jakie pomnik ten powinien nieść ze sobą dla przyszłych pokoleń. Uczestnicy mieli okazję poznać Lipsk jako miasto, w którym rozpoczęła się pokojowa rewolucja. W proces poszukiwania grupy młodzieży z Krakowa, gotowej do wzięcia udziału w warsztatach w Lipsku, zaangażował się Urząd Miasta Krakowa.

 

• Uczestnikami IV Forum Młodzieży z Polski i Niemiec „Pamięć buduje przyszłość", które przebiegało w Łodzi i Krakowie we wrześniu 2011 r. pod hasłem „Tolerancja, akceptacja, fascynacja. Młodzi na tropie wielokulturowych społeczności Krakowa i Łodzi. Tacy różni, a tacy podobni...", byli między innymi młodzi ludzie i nauczyciele z lipskiej Thomasschule. Ich udział był możliwy dzięki pośrednictwu Urzędu Miasta Krakowa i Urzędu Miasta Lipska.

 

• Między 20 września i 7 października 2011 r. studenci amerykanistyki z Lipska i Krakowa odbyli kolejną wspólną podróż badawczą do Południowej Karoliny i Nowego Orleanu. W wyjeździe wzięło udział 6 studentów z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Tematem badania były długofalowe efekty działania ruchu w obronie praw ludności afroamerykańskiej w USA oraz skutki huraganu Katrina dla mieszkańców Nowego Orleanu.

 

• Od 6 do 9 października 2011 r. trwała wizyta uczniów Szkoły Zawodowej Lipskich Zakładów Komunikacyjnych w Krakowie. Program pobytu 16-osobowej grupy niemieckich uczniów został przygotowany i zrealizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury im. J. Tuwima „Fort 49 Krzesławice”, który nawiązał kontakt ze Szkołą Zawodową Lipskich Zakładów Komunikacyjnych przy okazji pobytu grupy Tańca Współczesnego MDK w Lipsku w maju 2011 r.. Podczas wizyty w Lipsku krakowska młodzież zrzeszona w MDK Fort 49 miała okazję uczestniczyć w realizowanym przez Szkołę Zawodową Lipskich Zakładów Komunikacyjnych projekcie SMiLe.

 

• Pięcioro młodych ludzi z Krakowa uczestniczyło w dniach 12-14 października 2011 r. w II Międzynarodowej Konferencji o Demokracji, która odbyła się w Lipsku pod hasłem „Demokracja to my! Młodzież i polityka w dialogu". Czytaj więcej...

 

• W Biurze Miejskim Lipska od 7 do 23 listopada 2012 r. obejrzeć można było wystawę „Osobliwy KraLei", czyli „Osobliwy Kraków i Lipsk". Kraków i Lipsk sfotografowane zostały w taki sposób, aby ukazać w zdjęciach osobliwości i ciekawostki charakterystyczne dla obu miast. Fotografie Krakowa wykonali uczniowie klasy maturalnej Ewangelickiego Centrum Szkolnego z Lipska podczas ich podróży do Krakowa.

 

• Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza reprezentował Kraków w ramach polsko-niemieckiego projektu kompozytorskiego Geo-sounds! 50 młodych ludzi z Lipska, Krakowa, Markkleeberg,  Görlitz i Zgorzelca  (2 polskie i 3 niemieckie szkoły), pod opieką geologów i kompozytorów oraz we współpracy z lipską orkiestrą kameralną Mendelssohn Kammerorchester Leipzig w latach 2012-2013 opracowywało wspólnie utwór muzyczny inspirowany historią powstania węgla kamiennego. Czytaj więcej...

 

• 40 uczniów z krakowskiego Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 i z Zespołu Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej w Krakowie od 17 października do 15 listopada 2013 r. odbywało praktyki w firmie budowlanej Forßbohm & Söhne oraz w lipskim Oddziale Saksońskiego Zarządu Zapór i Rzek. Zorganizowany w ramach programu Leonardo da Vinci pobyt obejmował nie tylko pracę w wyuczonym zawodzie, ale także spotkania z rówieśnikami w Lipsku, zwiedzanie zabytków i muzeów tego miasta, wycieczkę do Drezna oraz udział w obchodach jubileuszu 200-lecia Bitwy Narodów pod Lipskiem. Organizatorem pobytu na miejscu był Dom Europejski w Lipsku (Europa-Haus Leipzig), natomiast wyjazd od strony krakowskiej koordynowało Centrum Kształcenia Praktycznego.

 

• 6 podopiecznych Stowarzyszenia SIEMACHA wzięło udział w III Konferencji o Demokracji, która odbyła się Lipsku w dniach 14-15 listopada 2013 r., na zaproszenie pastora Friedricha Magiriusa i Centrum Edukacji na Rzecz Demokracji w Lipsku. Czytaj więcej...

 

• Od 14 września do 15 października 2014 r trwał miesięczny pobyt 32 uczniów z trzech krakowskich szkół mechanicznych, odbywających praktykę zawodową w Lipsku w ramach projektu „Systemy diagnozowania i naprawy pojazdów samochodowych na przykładzie firm niemieckich”, realizowanego w ramach projektu “Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo - Program Operacyjny Kapitał Ludzki na zasadach Programu Leonardo da Vinci”, będącego częścią Programu UE “Uczenie się przez całe życie”. Staż zorganizowany został przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie oraz Europa Haus e.V. Lipsk. Pozwolił on także uczestnikom poznać niemiecką kulturę, historię i życie codzienne. Mieli oni ponadto możliwość spotkania się z pastorem Friedrichem Magiriusem, honorowym obywatelem Miasta Krakowa.

 

• W dniach 2-6 września 2015 r. prof. Thomas Fabian, Burmistrz Lipska ds. Młodzieży, Kwestii Socjalnych, Zdrowia i Szkolnictwa, i pastor Friedrich Magirius przebywali wspólnie w Krakowie. Ich rozmowy koncentrowały się na sprawach szkolnictwa i współpracy  młodzieży. Goście mieli okazję m.in. spotkać się z Zastępcą Prezydenta Katarzyną Cięciak, Pełnomocnikiem Prezydenta Andrzejem Kuligiem i Anną Korfel-Jasińską, dyrektorem Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa, oraz odwiedzić siedzibę Stowarzyszenia „Siemacha”, Zespół Szkół Mechanicznych nr 1, Centrum Kształcenia Praktycznego i Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie. Złożyli ponadto wizytę w Międzynarodowym Domu Spotkań i Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu. Czytaj więcej...  

 

• Po wizycie w Krakowie Burmistrza Lipska Thomasa Fabiana i pastora Magiriusa z początkiem września 2015 r. dwie krakowskie szkoły wyraziły gotowość nawiązania współpracy ze szkołami w Lipsku – Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego przy pl. Matejki (przeniesiony następnie na ul. Miechowity) i XI Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Nowej Hucie.

 

• 7 kwietnia 2017 r. młodzież niesłysząca i niedosłysząca z Lipska i Krakowa odwiedziła krakowski magistrat. Z grupą 25 uczniów z Ośrodka Kształcenia Zawodowego BBW w Lipsku i 20 uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących im. Janusza Korczaka przy ul. Grochowej w Krakowie w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa spotkała się Beata Sabatowicz, Zastępca Dyrektora Kancelarii Prezydenta. Czytaj więcej...

 

• W 2014 roku szkoła specjalna Schloss Schönefeld w Lipsku nawiązała współpracę z Zespołem Szkół Specjalnych nr 11 w Krakowie i ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym Nr 10 im. Janusza Korczaka we Wrocławiu. W ramach współpracy szkoły organizują wymiany nauczycieli, podczas których poznają stosowane metody pracy i dzielą się doświadczeniem. Ostatnia wymiana odbyła się w dniach 10 do 12 maja 2018 r. kiedy to grupa nauczycieli lipskiej szkoły przebywała w Krakowie z drugą wizytą studyjną. Czytaj więcej...

 

Gospodarka 

 

• Kontakty przedsiębiorców Lipska i Krakowa miały miejsce podczas Dni Krakowa w Lipsku w październiku 1995 r. oraz Dni Lipska w Krakowie we wrześniu 1998 r. i na przełomie września i października 2005 r. Na temat tych wydarzeń czytaj więcej w dziale „Jubileusze i prezentacje”.

 

• W dniach 7-10 maja 2006 r., w ramach programu organizowanego przez lipskie stowarzyszenie Forum Europa, z wizytą do Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej przybyła 30-osobowa grupa handlowców z Saksonii. Delegacja ta spotkała się m.in. z Zastępcą Prezydenta Miasta Krakowa, Stanisławą Urbaniak. W ramach rewizyty w dniach 5 7 października 2006 r. w Lipsku gościła delegacja Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej wraz dwoma przedstawicielami Wydziału Promocji i Turystyki (Dyrektor Katarzyna Gądek i pracownik Wydziału), która spotkała się z przedstawicielami środowiska handlowców z Lipska, władzami miasta i regionu oraz uczestniczyła w seminarium, którego celem była wzajemna wymiana doświadczeń. Nawiązane zostały cenne kontakty z Agencją Turystyczną Miasta Lipska oraz z Biurem ds. Targów Urzędu Miasta Lipska.

 

Gospodarka komunalna i usługi publiczne

 

• W dniach 2-4 kwietnia 2003 r. w zorganizowanej w Lipsku międzynarodowej konferencji „Usługi publiczne na rozdrożu” uczestniczył Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa, Zbigniew Zuziak.

 

• Na zaproszenie Urzędu Miasta Lipska w dniach od 29 lutego do 4 marca 2004 r. na tygodniowym szkoleniu w Lipsku przebywała dwuosobowa delegacja Rady i Urzędu Miasta Krakowa (przewodniczący Komisji Wykorzystania Funduszy Unii Europejskiej radny Józef Lassota i pracownik Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta). Celem pobytu stażowego było zapoznanie się z metodami pozyskiwania środków europejskich przez Urząd Miasta Lipska i organizacja współpracy w ramach Urzędu. Po wizycie w Lipsku została przygotowana prezentacja multimedialna dotycząca wspomnianej tematyki. Prezentacja ta została przedstawiona na posiedzeniu Komisji Wykorzystania Środków Unii Europejskiej Rady Miasta Krakowa.

 

• W dniach 5-7 maja 2004 r. w zorganizowanej przez Urząd Miasta Krakowa konferencji „Rola miast w nowej Europie" uczestniczyła delegacja Miasta Lipska, która przedstawiła m. in. program rewitalizacji wschodniej dzielnicy miasta.

 

• W ramach unijnego programu Complete Urban Investment Tool (Kompleksowe Instrumenty Inwestycji Miejskich) prowadzona była współpraca miast w zakresie działań rewitalizacyjnych. Kraków i Lipsk uczestniczyły w pracach nad projektem modelu, który mógłby być zastosowany w przypadku zdegradowanych obszarów miejskich i pozwoliłby na efektywne zarządzanie planami rewitalizacji, w celu przyciągania inwestycji kapitałowych na terenach zdegradowanych. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynieść miało 75% budżetu przewidzianego dla Krakowa. Partnerami projektu poza Krakowem był Budapeszt, Lipsk, Mediolan, Stuttgart oraz regiony Pordenone i Treviso we Włoszech. Decyzja Instytucji Zarządzającej o przyznaniu dofinansowania, a tym samym o realizacji projektu podjęta została w maju 2005 r. Pierwsze spotkanie w zakresie realizacji programu z udziałem przedstawicieli Krakowa odbyło się w dniach 11-12 lipca 2005 r. Jednak w związku ze zmianą koncepcji rewitalizacji Krakowa i przerwaniem działań związanych z planowaną rewitalizacją Branic, Kraków wycofał się z udziału w projekcie CoUrbit w dniu 30 marca 2006 r.

 

• Główny Architekt Miasta Krakowa, Andrzej Wyżykowski uczestniczył w dniach 13-16 września 2005 r. w konferencji „Lipsk - miasto w procesie przemian”, zorganizowanej w ramach „Tygodnia Aktywności Lipska” i poświęconej rewitalizacji terenów miejskich i planowaniu przestrzennemu.

 

• Miasto Lipsk udzieliło obszernej odpowiedzi na skierowane do Nadburmistrza Lipska zapytanie Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa, Kazimierza Bujakowskiego ze stycznia 2006 r. o politykę miasta i uregulowania prawne w zakresie lokalizowania wielkopowierzchniowych obiektów handlowych.

 

• Troje przedstawicieli Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta oraz Biura Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa uczestniczyło w dniach 16-19 czerwca 2008 r. w Lipsku w konferencji „Zintegrowany rozwój miast w Europie”. Krakowscy uczestnicy przedstawili prezentację „Lokalny Program Rewitalizacji Krakowa". Koszty pobytu i podróży krakowskiej delegacji pokryła fundacja Hertie z Frankfurtu nad Menem.

 

Jubileusze i prezentacje

 

• Dni Krakowa w Lipsku, propagowane jako „Krakau in Leipzig”, odbyły się od 23 do 28 października 1995 r. Obejmowały one wystawy, występy muzyczne, imprezy literackie (m. in. spotkanie z poetą Adamem Zagajewskim), prezentacje teatralne (teatr „Groteska” ze spektaklem „Gilgamesz” i teatr KTO ze spektaklem „Wieża Babel”) oraz spotkania młodzieży, seniorów, stowarzyszeń, przedsiębiorców i Izb Przemysłowo-Handlowych. Podczas Dni Prezydent Józef Lassota i Nadburmistrz Hinrich Lehmann-Grube podpisali wspólną deklarację o odnowieniu stosunków partnerskich.

 

• Dni Lipska w Krakowie odbyły się w dniach 17–20 września 1998 r. W ramach cyklu imprez i spotkań „Kraków w Lipsku” odbyły się koncerty muzyczne, w tym występ renomowanej Orkiestry Symfonicznej Radia Środkowoniemieckiego, spektakle Lipskiego Teatru Tańca „Flamma Flamma”, wystawy, imprezy literackie i filmowe, spotkania przedsiębiorców i seniorów oraz prezentacja lipskich stowarzyszeń prowadzących współpracę z Polską.

 

• W dniach 30 września - 3 października 2005 r. Miasto Lipsk zorganizowało Dni Lipska w Krakowie. W programie znalazły się: prezentacja galerii „Przędzalnia Bawełny”, koncert kwartetu „Iturriaga Quartett", koncert Lipskiego Chóru Synagogalnego, plenerowe projekcje kina objazdowego „Laster der Nacht", performance grupy „Style Confusion”, forum dyskusyjne z udziałem społeczności żydowskich Lipska i Krakowa, pokaz filmu „Das leere Haus", wystawa fotografii Silvii Hartmann na temat życia Żydów w Lipsku oraz koncert zespołu wokalnego „Amarcord”. Przy okazji Dni miała miejsce wizyta oficjalnej delegacji Miasta Lipska z Nadburmistrzem Wolfgangiem Tiefensee na czele, w skład której weszli radni Miasta Lipska. Odbyły się także warsztaty dyskusyjne radnych z Lipska i Krakowa na temat kultury oraz uroczysta Sesja Rady Miasta Krakowa z okazji nadania honorowego obywatelstwa Miasta Krakowa pastorowi Friedrichowi Magiriusowi, który ukończył w 2005 r. 75 lat. Dniom Lipska w Krakowie towarzyszyła również wizyta biznesmenów z Lipska, zorganizowana przez Marketing Leipzig, oraz wizyta mieszkańców Lipska.

 

• W programie Dni Krakowa w Lipsku w dniach 8-11 kwietnia 2010 r. zaplanowano m. in. występy artystyczne, imprezy Instytutu Polskiego w Lipsku, wspólne działania młodzieży i ukierunkowane tematycznie spotkania przedstawicieli obu miast. W śródmieściu Lipska urządzono dwa stoiska informacyjne miasta Krakowa. Promocji Krakowa służył też „Lajkonik” i dwa smoki z teatru „Groteska”. Na czele oficjalnej delegacji krakowskiej stał Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Kazimierz Bujakowski. Z delegacją w dniu 8 kwietnia spotkał się Nadburmistrz Lipska Burkhard Jung. Po przyjęciu powitalnym w kawiarni „Schiller” delegacja wspólnie z partnerami lipskimi uczestniczyła w koncercie „Capelli Cracoviensis” w gmachu Gewandhausu. Dzień 9 kwietnia wypełniły rozmaite spotkania (kwestie planowania i rozwoju miasta, współpracy zagranicznej, spotkania przedstawicieli branży turystycznej i kongresowej, Regionalnych Izb Obrachunkowych i radnych obu miast), natomiast wieczorem w Instytucie Polskim zorganizowany został pokaz filmów animowanych z Krakowa. Dni Krakowa przerwała w godzinach porannych w sobotę 10 kwietnia tragiczna wiadomość o śmierci Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego i towarzyszących mu osób w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem. Odwołane zostały wszystkie dalsze występy artystyczne zaplanowane w ramach Dni Krakowa, m. in. koncert zespołu „Motion Trio” oraz spektakl „Taneczne światy Chopina” w wykonaniu Baletu Tańców Dworskich „Cracovia Danza”. Seminarium „Stowarzyszenia lipskie i krakowskie spotykają się ze sobą” w dniu 10 kwietnia 2010 r. rozpoczęło się od minuty ciszy. Na ogromnym billboardzie reklamującym Dni Krakowa w Lipsku została zawieszona szarfa z napisem „Leipzig trauert mit seinen polnischen Nachbarn” („Lipsk łączy się w żałobie z polskimi sąsiadami”). Polsko-niemiecka msza w Kościele św. Mikołaja w niedzielę 11 kwietnia nabrała dodatkowo charakteru mszy żałobnej. Uczestniczył w niej Nadburmistrz Lipska, Burkhard Jung, który złożył wyrazy współczucia i ubolewania dla krakowian i wszystkich Polaków. Zastępca Prezydenta Kazimierz Bujakowski i inni członkowie delegacji dokonali wpisu w księdze kondolencyjnej, która po mszy została wystawiona w kościele, a następnie w Instytucie Polskim w Lipsku. Msza koncelebrowana była przez dwóch księży - polskiego i niemieckiego – oraz pastora Friedricha Magiriusa.

 

• W roku 2013 obchodzony był jubileusz 40-lecia współpracy Lipska i Krakowa. Czytaj więcej…

 

Kultura

 

• W dniach 5-14 listopada 2003 r. odbyły się Polskie Dni Kultury w Lipsku, których głównym organizatorem był Instytut Polski w Lipsku. W programie Dni przewidziano krakowskie imprezy kulturalne: show muzyczne „Królowa Nocy" w wykonaniu zespołu Janusza Radka, wystawę stypendystek miasta Krakowa, wystawę fotogramów Stanisława Markowskiego „Magiczny Kraków" w Nowym Ratuszu w Lipsku, spektakl teatralny w wykonaniu teatru ruchu Młodzieżowego Domu Kultury im. J. Tuwima „Fort 49 Krzesławice".

 

• 2 listopada 2005 r. w ramach Roku Polskiego w Niemczech, odbył się w Lipsku koncert orkiestry Sinfonietta Cracovia oraz zespołu „Motion Trio".

 

• W dniu 5 października 2008 r. w Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie odbył się koncert Chóru Synagogalnego z Lipska. Na koncercie obecna była oficjalna delegacja miasta Lipska pod przewodnictwem Nadburmistrza, Burkharda Junga.

 

• Od roku 2000 Saksońskie Stowarzyszenie Oświatowe Towarzystwa Niemieckiego w Lipsku zorganizowało kilkanaście wyjazdów studyjnych oraz seminariów dla specjalistów z różnych dziedzin (w tym pracowników Urzędu Miasta Krakowa). Jednym z takich przedsięwzięć była wizyta stowarzyszeń lipskich w Krakowie w dniach 19-23 listopada 2008 r., zorganizowana pod hasłem „Polsko-niemiecki Dialog Kultury” i uwzględniająca spotkanie informacyjne w Urzędzie Miasta Krakowa w dniu 20 listopada 2008 r. Partnerem dla stowarzyszeń lipskich podczas pobytu w Krakowie było Stowarzyszenie Kulturalno-Naukowe „Kraków”.

 

• W ramach Tygodnia Żydowskiego w Lipsku w dniach 18 czerwca - 18 lipca 2009 r. w Lipskiej Bibliotece Publicznej została zorganizowana wystawa fotograficzna „Powiększenie - Nowy Cmentarz Żydowski w Krakowie” autorstwa Andrzeja Nowakowskiego. Czytaj więcej...

 

• W ramach „Festiwalu Światła”, zorganizowanego w Lipsku dla uczczenia 20 rocznicy „pokojowej rewolucji” w tym mieście, krakowski teatr KTO przedstawił 9 października 2009 r. instalację teatralną pt.: „Uchodźcy”. Czytaj więcej...

 

• 30 października 2009 r. w otwarciu wystawy „Aryzacja w Lipsku. Wyrugowani. Ograbieni. Zamordowani 1933-1945”, która została zorganizowana w dawnej Fabryce Schindlera przy ul. Lipowej 4, przekształconej w nowy oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, wziął m. in. udział Tadeusz Trzmiel, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa, Michael Faber, Burmistrz Miasta Lipska i Heinz Peters, Konsul Generalny Niemiec w Krakowie. Wystawa prezentowana była do 3 stycznia 2010 r.  Czytaj więcej...

 

• Kwestie związane z prezentacją Krakowa w Lipsku w kwietniu 2010 roku omawiała delegacja robocza Urzędu Miasta Krakowa, która przebywała w Lipsku w dniach 9 - 12 listopada 2009 r. Niezależnie od rozmów merytorycznych krakowska delegacja wzięła udział w uroczystościach związanych z pierwszym pogromem Żydów w hitlerowskich Niemczech, do którego doszło w 1938 r. i  który przeszedł do historii jako Kryształowa Noc. Czytaj więcej...

 

• „Theater der Jungen Welt” z Lipska wystąpił gościnnie w dniu 6 stycznia 2010 r. w krakowskim teatrze „Groteska” z instalacją teatralną „Dzieci holocaustu”. Przedstawienie lipskiego teatru dla młodzieży oparte zostało na protokołach powojennych świadectw dzieci polskich i żydowskich. Występ nawiązywał do istniejącej już wymiany teatru „Theater der Jungen Welt” z Krakowem. Czytaj więcej...

 

• Pięcioosobowa grupa pracowników Muzeum Historycznego Miasta Krakowa na czele z Michałem Niezabitowskim, dyrektorem Muzeum, przebywała w dniach 27 - 30 maja 2010 r. w Lipsku na zaproszenie zaprzyjaźnionego Muzeum Historii Miasta Lipska. W spotkaniach wzięli także udział przedstawiciele Muzeum Historii Kultury w Magdeburgu oraz prof. Eduard Mühle, dyrektor Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie. Tematem obrad było omówienie możliwości dalszej współpracy w różnych dziedzinach działalności muzealnej. 28 maja odbyło się spotkanie delegacji z Michaelem Faberem, Burmistrzem Miasta Lipska do spraw kultury.  Czytaj więcej...

 

Teatr Figur Kraków był jednym z gości Polskiego Festiwalu Teatralnego „Cześć”, który zorganizowany został w Teatrze Lindenfels Westflügel w Lipsku w dniach od 21 do 25 lipca 2010 r. Zespół krakowski zaprezentował 23 lipca 2010 r. w Lipsku spektakl teatru cieni „Zapach słoni po deszczu” na motywach „Niewidzialnych miast” Italo Calvino. Teatr Lindenfels Westflügel oferował ponadto w lipcu 2010 r. we własnej kawiarni polskie specjały. Czytaj więcej...

 

Podczas międzynarodowej konferencji „Czas muzeów – spotkaj żywą historię”, która zorganizowana została w Krakowie przez Urząd Miasta Krakowa w dniach 16-18 września 2010 r., Caren Marusch-Krohn z Referatu Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Lipska przedstawiła prezentację „Lipsk: Mieszkańcy – Zbiory – Działania”. W konferencji wzięli też udział przedstawiciele Muzeum Historii Lipska, Muzeum Sztuki Stosowanej „Grassi-Museum” oraz Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Saksonii.

 

• W listopadzie 2009 r. potwierdzona została informacja o przyznaniu funduszy UE na realizację projektu „Second Chance”, dotyczącego przekształcania terenów postindustrialnych w obiekty i instytucje kulturalne. W projekcie oprócz krakowskiego Muzeum Inżynierii Miejskiej i partnerów z Wenecji i Lublany uczestniczą instytucje reprezentujące dwa niemieckie miasta partnerskie Krakowa - Lipsk i Norymbergę. Kraków został zaproszony do udziału w Krakowie przez dawną lipską Przędzalnię Bawełny, obecnie mieszącą wiele obiektów i instytucji kulturalnych - w tym tzw. „Halę nr 14", bezpośrednio uczestniczącą w projekcie - natomiast Thomas Müller z Wydziału Kultury i Czasu Wolnego Urzędu Miasta Norymbergi pełni rolę koordynatora projektu. Całkowity budżet projektu partnerów z Krakowa - Gminy Miejskiej Kraków i Muzeum Inżynierii Miejskiej - wyniósł ponad 564 tys. euro, z czego 85% czyli blisko 480 tys. euro stanowiło dofinansowanie Unii Europejskiej ze środków Programu dla Europy Środkowej, zaś pozostałe 15% (około 84 tys. €) to był wkład własny krakowskich instytucji. We wrześniu 2010 r. została podpisana stosowna umowa przedstawicieli Krakowa z liderem projektu. W 2010 r. odbyły się trzy spotkania partnerów projektu z udziałem przedstawicieli Krakowa: spotkanie robocze w Lipsku (19 - 20 kwietnia 2010 r.), spotkanie i konferencja otwierająca projekt „Second Chance” w Norymberdze (14 - 16 lipca 2010 r.) oraz sympozjum na temat strategii rewitalizacji poprzez kulturę, połączonym ze spotkaniem roboczym partnerów projektu w Lipsku (25 - 28 października 2010 r.). Projekt był realizowany w latach 2011-2013. Czytaj więcej...

 

• Wystawa „Krakowskie impresje. Obrazy starego miasta, które pozostaje młode” prezentowana była od 4 do 24 stycznia 2011 r. w „Ogrodzie Medialnym” lipskiego kompleksu telewizyjno-filmowego Media City Leipzig. Autorami zdjęć byli fotografowie Wiesław Majka, pracujący w Kancelarii Prezydenta Miasta Krakowa, i Janusz Skórski, wiceprezes Krakowskiego Klubu Fotograficznego. Wystawa powstała we współpracy Media City Leipzig i Instytutu Polskiego w Lipsku.

 

• Orkiestra i chór stacji radiowej i telewizyjnej MDR (Radio Środkowoniemieckie) wykonała 15 stycznia 2011 r. w Wielkiej Sali lipskiego Gewandhausu „Polskie Requiem” Krzysztofa Pendereckiego. Za pulpitem dyrygenckim stanął sam kompozytor. Partie solowe zaśpiewali wybitni polscy wykonawcy. 10 stycznia 2011 r. rozgłośnia MDR nadała rozmowę z Krzysztofem Pendereckim.

 

• Projekcje świetlne i dźwiękowe na Wawelu odbyły się wieczorem 3 czerwca 2011 r. w ramach cyklu „Sąsiedzi 2.0. Polsko-niemiecki festiwal nowoczesnego sąsiedztwa” z okazji przypadającej w 2011 r. dwudziestej rocznicy podpisania polsko-niemieckiego Traktatu o Dobrym Sąsiedztwie i Przyjaznej Współpracy oraz w ramach dorocznego Święta Miasta Krakowa. Do udziału w projekcie, który został wsparty organizacyjnie przez Krakowskie Biuro Festiwalowe, zaproszeni zostali artyści z Krakowa, Norymbergi, Frankfurtu nad Menem i Lipska. Lipsk reprezentowany był przez Marka Brandta. Udział w uroczystościach polsko-niemieckich wzięły oficjalne delegacje z Frankfurtu nad Menem, Norymbergi i Lipska. Delegacji z Lipska przewodniczył Michael Faber, Burmistrz ds. Kultury.

 

• Wystawę „Fotografie z podróży” Jacka Balcewicza, poświęconą Frankfurtowi nad Menem, Lipskowi i Norymberdze, można było oglądać od 19 września do 14 października 2011 r. w Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego przy ul. Powiśle. Czytaj więcej...

 

• Helmut Klotz, dyrektor Chóru Synagogalnego z Lipska, został wyróżniony odznaką Honoris Gratia w uznaniu jego zasług dla Miasta Krakowa. Odznakę wręczył mu Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski 2 października 2011 r. w Centrum Kultury Żydowskiej. Helmut Klotz kierował do 2012 r. Lipskim Chórem Synagogalnym przez 40 lat. Chór od 1994 roku blisko współpracuje z Fundacją Judaica i Centrum Kultury Żydowskiej na krakowskim Kazimierzu. Zespół wielokrotnie występował w Krakowie i innych miejscach w Polsce. Z wnioskiem o nadanie odznaki Honoris Gratia Helmutowi Klotzowi wystąpił Joachim Russek, dyrektor Fundacji Judaica i Centrum Kultury Żydowskiej.

 

• Na międzynarodowym spotkaniu twórców graffiti w Krakowie w dniach 2 – 3 czerwca 2013 r., zorganizowanym w ramach Święta Miasta Krakowa, Lipsk reprezentowali Sebastian Drechsel i Dirk Moll. Podobnie jak inni zagraniczni uczestnicy spotkania wykonali oni w Krakowie specjalną pracę graffiti na płótnie.

 

• Z okazji 80-lecia urodzin Krzysztofa Pendereckiego w kinie „Kijów Centrum” odbył się 25 listopada 2013 r. uroczysty pokaz premierowy filmu dokumentalnego „Penderecki. Droga przez labirynt” w reżyserii działającej w Lipsku Anny Schmidt. Światowa premiera filmu miała miejsce w Lipsku 12 listopada 2013 r. w obecności kompozytora. Czytaj więcej...

 

• Stowarzyszenie Flügelschlag Werkbühne z Lipska zorganizowało 24 maja 2014 r. w Teatrze „Łaźnia Nowa” w Krakowie – Nowej Hucie koncert performatywny „geo-sounds future” z udziałem młodych kompozytorów oraz muzyków z Polski i Niemiec oraz Orkiestry Kameralnej im. Mendelssohna z Lipska. Była to to druga prapremiera w ramach polsko-niemieckiego projektu kompozytorskiego „geo-sounds" dla uczniów o tematyce związanej z węglem brunatnym. Zarówno w warsztatach i koncertach w 2013 r. oraz w podróży koncertowej w 2014 r. wzięli także udział uczniowie Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie – Nowej Hucie. Czytaj więcej...

 

• 19 czerwca 2014 r. na Międzynarodowym Festiwalu Bacha w Lipsku Capella Cracoviensis pod dyrekcją Jana Tomasza Adamusa wykonała kantaty Bachów: ojca Johanna Sebastiana oraz syna Carla Philippa Emanuela. Zaproszenie do udziału w festiwalu traktowane jest jako wielkie wyróżnienie artystyczne. Również pod dyrekcją Jana Tomasza Adamusa na Festiwalu wystąpiła w dniach 14 i 16 czerwca 2014 r. Akademia Bacha, składająca się z uczniów szkół muzycznych z Saksonii i Krakowa.

 

• Na zaproszenie powstałego w 2012 r. Stowarzyszenia „Partnerstwo Lipska i Krakowa” (Verein Städtepartnerschaft Leipzig – Krakau e.V.) w lipskim lokalu „Poniatowski Bar” 8 września 2014 r. wystąpił krakowski zespół „Vladimirska”.

 

• Podczas turnieju Jubilee Cup w Lipsku (dziecięcy turniej piłki nożnej) 4 lipca 2015 r. odbył się koncert, na którym wystąpiła m.in. krakowska formacja CF98. O turnieju czytaj więcej w dziale „Sport i rekreacja”.

 

• 19 września 2015 r. w kościele św. Michała w Lipsku odbył się wspólny koncert lipskiego młodzieżowego zespołu muzycznego „Michael Praetorius” i chóru I Liceum Ogólnokształcącym im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie. Zespół z Lipska gościł w Krakowie w maju 2015 r.

 

• Od 28 października do 20 listopada 2015 r. w Wyższej Szkole Techniki, Gospodarki i Kultury w Lipsku otwarta była wystawa retrospektywna pt. „Synopsis", prezentująca dorobek krakowskiego architekta Romualda Loeglera. Współorganizatorami wystawy były Saska Akademia Sztuk, lipska filia Instytutu Polskiego w Berlinie oraz Referat Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Lipska. Czytaj więcej...

 

• Z inicjatywy Stowarzyszenia „Partnerstwo Lipska i Krakowa” 22 listopada 2015 r. odbył się 3. Polsko-Niemiecki Salon Literacki w Lipsku. Jego gościem była krakowska autorka Zośka Papużanka, która zaprezentowała swoją debiutancką powieść „Szopka". Pierwsza impreza w ramach Polsko-Niemieckiego Salonu Literackiego odbyła się w marcu 2015 r., a następna w maju. Czytaj więcej...

 

• W 2015 r. pani Sigrun Marks z Berlina za pośrednictwem Urzędu Miasta Lipska zwróciła się do Urzędu Miasta Krakowa z zapytaniem o możliwość ułożenia Kamieni Pamięci w Krakowie dla uczczenia pamięci obywateli żydowskiego pochodzenia zamordowanych przez hitlerowców. Urząd Miasta Krakowa udzielił jej szczegółowych informacji na temat możliwości realizacji tego przedsięwzięcia.

 

• Dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Lipska Volker Rodekamp w styczniu 2016 r. został zaproszony przez Prezydenta Jacka Majchrowskiego do współpracy w Radzie Muzeum Historycznego Miasta Krakowa IV kadencji na lata 2016-2019.

 

• Recital krakowskiego organisty Krzysztofa Urbaniaka odbył się w Gewandhausie w Lipsku 12 marca 2016 r.

 

• 10 maja 2016 r. w kościele Dominikanów w Krakowie odbył się recital organowy prof. Ulricha Böhme z Lipska podczas XI Dni Muzyki Feliksa Mendelssohna w Krakowie. Było to wydarzenie finansowane przez Urząd Miasta Lipska.

 

• 3 października 2016 r. w Filharmonii Krakowskiej na koncercie z okazji Dnia Jedności Niemiec wystąpił młodzieżowy zespół muzyczny „Michael Praetorius” z Lipska, Chór I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie oraz Chór Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie „Kanon”. Zespół „Michael Praetorius” i współpracujący z nim krakowski Chór I Liceum Ogólnokształcącego wystąpiły wspólnie 29 października 2016 r. na Festiwalu Muzyki Renesansowej w Wittenberdze, niemieckim mieście znanym z działalności Marcina Lutra.

 

• 22 października 2016 r. lipskie stowarzyszenie „Klub Polski” zorganizowało koncert „Noc słowiańska z reggae z Krakowa”. Wystąpił na nim krakowski zespół reggae „Rootzmans”, a oprócz niego zespoły muzyczne z Lipska. Wspomniany krakowski zespół wystąpił również podczas poprzedniej „Nocy słowiańskiej” w maju 2015 r.

 

• Stowarzyszenie „Klub Polski” zorganizowało 25 listopada 2016 r. w Lipsku wydarzenie muzyczne, nazwane „Festiwal Muzyczny Kraków – Kijów – Lipsk” i prezentujące muzykę z Polski i Ukrainy. Wystąpił na nim m. in. zespół „Kapela Polska”, składające się z muzyków z Lipska i Krakowa. Podczas imprezy publiczność zaproszona została do wspólnego muzykowania i śpiewania. Koncert otworzyło odegranie krakowskiego hejnału. 

 

• Z okazji 20 rocznicy przyznania nagrody Nobla Wisławie Szymborskiej w lipskim lokalu  „Poniatowski – Polski Bar & Restauracja”, w którym odbywają się „salony literackie” poświęcone polskiej literaturze, zorganizowano niewielką wystawę kolaży krakowskiej noblistki. Wystawę można było obejrzeć między 10 grudnia 2016 r a 17 lutego 2017 r.

 

• Teatr KTO, jeden z najbardziej cenionych teatrów ulicznych w Europie, zaprezentował 20 lipca 2017 r. na Rynku w Lipsku spektakl „Peregrinus”. W realizacji projektu uczestniczyli: lipska spółka turystyczna i marketingowa Leipzig Tourismus und Marketing GmbH, Holding Środkowoniemieckich Portów Lotniczych, Instytut Polski w Berlinie – Filia w Lipsku i Referat Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Lipska. Czytaj więcej...


• 11 maja 2017 r. w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny przy ulicy Kopernika 19 w Krakowie odbył się koncert Chóru Dziewczęcego i Żeńskiego Miasta Lipska Schola Cantorum. W czasie koncertu można było usłyszeć dzieła Johanna Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa, Feliksa Mendelssohna-Bartholdy’ego, Mortena Lauridsena, Erica Whitacre’a, Oli Gjelio i innych kompozytorów. Czytaj więcej...

 

• W kwietniu 2018 r. dzięki wsparciu Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK oraz Leipzig International Art Programme (LIAP) udało się zorganizować pierwszą edycję rezydencji dla artystów związanych ze środowiskiem sztuk wizualnych. Czytaj więcej...

 

• Od 6 listopada do 1 grudnia 2018 r. w lipskiej galerii Spinnerei można było podziwiać wystawę "Nowe Prespektywy: Lipsk spotyka Kraków" prezentującą prace Karoliny Jabłońskiej, Tomasza Kręcickiego, Cyryla Polaczka, Bartolomeo Koczenasza, Marii Schumacher, Sebastiana Gögela, Mandy Gehrt. Kuratorkami wystawy są Laura Bierau i Aleksandra Janz. Czytaj więcej o projekcie

 

Ochrona zabytków

 

• W dniach 18-20 listopada 2010 r. przedstawicielki Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa wzięły udział w międzynarodowej konferencji „Zabytki drugiej połowy XX wieku – waloryzacja, ochrona, konserwacja”, zorganizowanej w Lipsku przez ICOMOS (Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków i Miejsc Historycznych), oraz w lipskich Międzynarodowych Targach Konserwatorskich DENKMAL 2010. Kraków był ponadto reprezentowany w Lipsku przez dr Zbigniewa Beiersdorfa, członka Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS i Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa.

 

Pomoc społeczna i polityka senioralna

 

• Współpraca seniorów zapoczątkowana została już w 1995 r., podczas „Dni Krakowa w Lipsku".

 

• W dniach 13-18 października 2002 r., na zaproszenie Urzędu Miasta Lipska odwiedziła krakowska delegacja, w skład której weszła dyrektor MOPS-u w Krakowie, Józefa Grodecka oraz czterech specjalistów i praktyków w zakresie niesienia pomocy społecznej. Głównym tematem wizyty była pomoc dla dzieci, młodzieży i rodzin.

 

• W dniach 1-5 października 2002 r. we współpracy z Saksońskim Stowarzyszeniem Oświatowym Towarzystwa Niemieckiego w Lipsku, odbyło się w Krakowie polsko-niemieckie seminarium z udziałem przedstawicieli Lipska, na temat pracy z osobami wymagającymi opieki, starszymi i niepełnosprawnymi. Analogicznej problematyce poświęcony był wyjazd delegacji miasta Krakowa do Lipska w dniach 7-11 października 2003 r.

 

• W dniach 18-23 września 2004 r. Saksońskie Stowarzyszenie Oświatowe Towarzystwa Niemieckiego w Lipsku, które inicjuje wiele form współpracy między Lipskiem i Krakowem w zakresie pomocy społecznej, seniorów, środowisk kobiecych i sądownictwa, zorganizowało dla polskich partnerów podróż studyjną do Lipska i Brukseli w celu zapoznania się z polityką społeczną Unii Europejskiej. W wyjeździe tym wzięła udział m.in. przedstawicielka Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.

 

• O rozmowach delegacji z Lipska na tematy pomocy społecznej w Krakowie w październiku 2004 r. czytaj więcej w dziale „Wizyty oficjalne”.

 

• W dniach 2-4 listopada 2004 r. Saksońskie Stowarzyszenie Oświatowe Towarzystwa Niemieckiego w Lipsku zorganizowało kolejny wyjazd studyjny do Krakowa. Wyjazd poświęcony był zagadnieniom pomocy osobom uzależnionym i bezdomnym. W ramach programu - oprócz wizyt w wyspecjalizowanych placówkach - 2 listopada 2004 r. dokonano w Urzędzie Miasta Krakowa prezentacji wsparcia udzielanego osobom uzależnionym i bezdomnym w Krakowie i Lipsku.

 

• W dniach 21-24 listopada 2005 r. 12-osobowa delegacja specjalistów z Krakowa, zajmujących się pomocą społeczną, przebywała na wizycie studyjnej w Lipsku na zaproszenie Saksońskiego Stowarzyszenia Oświatowego Towarzystwa Niemieckiego w Lipsku.

 

• Dwie mieszkanki Krakowa – Mirosława Skotnicka i Justyna Szybist – odwiedziły Lipsk w dniach od 17 do 21 listopada 2012 r. i wzięły udział w konferencji „Edukacja i Kultura dla zaawansowanych”. Obie panie  uczestniczyły w zajęciach krakowskiej Akademii Pełni Życia, której celem jest inicjowanie i organizowanie różnorodnych form aktywności dla seniorów. W Lipsku przebywały na zaproszenie stowarzyszenia Dom Europejski i działającego w jego ramach Centrum Informacji Europe Direct w Lipsku. Ich wyjazd był możliwy dzięki współpracy Urzędu Miasta Lipska, Kancelarii Prezydenta Urzędu Miasta Krakowa i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie. II Konferencja dla Seniorów, która odbyła się 19 listopada 2012 r. w Nowym Ratuszu w Lipsku, zorganizowana została z okazji Europejskiego Roku Aktywnego Uczenia Się i Solidarności Między Pokoleniami. Konferencję otworzył prof. Thomas Fabian, Burmistrz Lipska do spraw Młodzieży, Pomocy Społecznej, Zdrowia i Szkolnictwa. Z seniorami rozmawiali m. in. dyrektorzy lipskich placówek kulturalnych i oświatowych. Czytaj więcej...

 

• Przedstawiciele Lipska wzięli udział w konferencji „W trosce o naszych seniorów” w Krakowie  w dniach 8 i 9 listopada 2016 r. Kraków odwiedziły Jenny Richter z Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Lipska oraz dr Angelika Neumann-Podszuhn i Marta Król reprezentujące Best Age Forum, które działa w ramach  organizacji oświatowej Rahn Education. Czytaj więcej...

 

Promocja 

 

• Urząd Miasta Krakowa uczestniczył w prezentacji miast partnerskich Lipska podczas targów „Dom - Ogród - Czas wolny” w dniach 14-22 lutego 2004 r. w Lipsku, przekazując stosowne materiały promocyjne i informacyjne oraz wysyłając zespół muzyczny „Max Klezmer Band".

 

• Urząd Miasta Krakowa uczestniczył w imprezie promocyjno-informacyjnej „Bilet do Europy", której celem było zaprezentowanie mieszkańcom Lipska 10 państw wstępujących do Unii Europejskiej w 2004 r. Przedsięwzięcie to zorganizowane zostało w ciągu handlowym Galerie PROMENADEN na Dworcu Głównym w Lipsku w dniach 10-15 maja 2004 r. W ramach prezentacji Polski w dniu 15 maja 2004 r. przygotowano stoisko promocyjno-informacyjne Miasta Krakowa oraz wysłano zespół muzyczny. Występ wokalistki Ireny Słowińskiej z zespołem spotkał się z przychylnym przyjęciem publiczności.

 

• W dniu 9 maja 2005 r. Miasto Kraków uczestniczyło w prezentacji „Święto Europy" w Lipsku (stoisko informacyjno-promocyjne Miasta Krakowa, prezentacja kulinarna, występ tria akordeonowego „Motion Trio", wizyta uczniów i nauczycielki z Gimnazjum nr 23 w Krakowie).

 

• W kwietniu 2007 r. redaktor Jacek Balcewicz z miesięcznika „Kraków" gościł w Lipsku, gdzie przeprowadził szereg rozmów, w efekcie których powstał monograficzny numer miesięcznika „Kraków" (maj 2007 r.). 20 stron tego pisma poświęconych zostało ważnym postaciom i instytucjom w Lipsku oraz kontaktom partnerskim Lipska i Krakowa.

 

• 18 czerwca 2007 r. w lipskiej zajezdni tramwajowej „Angerbrücke” nastąpiła uroczystość nadania nazwy „Kraków” nowemu składowi tramwajowemu zakupionemu przez miasto Lipsk. Władze Miasta Krakowa na tej uroczystości reprezentował Wiesław Starowicz, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa, który odbył w Lipsku szereg ważnych spotkań; obecni byli również Prezes Zarządu MPK w Krakowie, Julian Pilszczek oraz Wiceprezes Zarządu MPK, Zbigniew Palenica. Chrzest tramwaju został dokonany wodą z Wisły.

 

Na zaproszenie Nadburmistrza Lipska Burkharda Junga Kraków wziął udział w Balu w Operze w Lipsku, który zorganizowany został 16 października 2010 r. pod hasłem „Viva Cracovia”. Bal w Operze jest jedną z najbardziej prestiżowych imprez w Lipsku, skupiającą co roku elitę miasta i regionu. Wydarzenie, któremu tradycyjnie towarzyszy duże zainteresowanie mediów, jest wykorzystywane również do prezentacji zagranicznych miast partnerskich Lipska. Z tej atrakcyjnej oferty promocji skorzystały dotychczas Bolonia i Lyon. Bal, w którym wzięło udział 2000 osób, w tym Nadburmistrz Jung oraz Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Niemczech Marek Prawda, był znakomitą okazją do zaprezentowania potencjału Krakowa. W pomieszczeniach Lipskiej Opery zostały wyeksponowane wielkoformatowe zdjęcia Krakowa autorstwa Wiesława Majki, zaś znany krakowski zespół „Motion Trio” wystąpił w charakterze gwiazdy wieczoru. Dla gości Balu Urząd Miasta Krakowa przygotował materiały promocyjne i czekolady z logo Krakowa. Jan Okoński, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rozwoju Przedsiębiorczości, przekazał na ręce Nadburmistrza Lipska list okolicznościowy wystosowany przez Prezydenta Jacka Majchrowskiego. Podczas swojego pobytu w Lipsku odbył on również szereg oficjalnych i roboczych spotkań, m.in. z Ulrichem Briese, Dyrektorem Międzynarodowych Targów Lipskich ds. projektów w zakresie imprez własnych, Volkerem Bremerem, Dyrektorem firmy „Leipzig Tourismus und Marketing GmbH”, odpowiedzialnej za marketing i promocję Lipska, oraz z pastorem Friedrichem Magiriusem, Honorowym Obywatelem Miasta Krakowa. W programie jego wizyty przewidziane zostały także rozmowy z Gabriele Goldfuß i Carem Marusch-Krohn z Referatu Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Lipska. Czytaj więcej...  

 

• Troje dziennikarzy krakowskiej stacji telewizyjnej TV Kraków gościło w Lipsku od 30 sierpnia do 3 września 2011 r., by udokumentować wspólne projekty obu miast, a także przyjrzeć się z bliska innowacyjnym rozwiązaniom uniwersalnych problemów komunalnych. W rezultacie powstało 6 dziesięciominutowych filmów pod wspólnym tytułem „Witamy w Lipsku”, które można było oglądać na antenie TVP Kraków w soboty od 2 kwietnia do 14 maja 2012 r.. Program został przygotowany wspólnie z Konsulatem Generalnym Niemiec i Urzędem Miasta Lipska. Czytaj więcej i zobacz filmy...

 

• O pobycie redaktora Jacka Balcewicza w Lipsku w sierpniu 2013 r. i jego publikacji w miesięczniku „Kraków” z okazji 40-lecia partnerstwa obu miast czytaj również w dziale „Jubileusze i prezentacje”.

 

• W ramach akcji promocyjnej organizowanej w miastach Europy Środkowo-Wschodniej przez miejską firmę „Invest Region Leipzig”,  na mobilnych stoiskach  przed Galerią Krakowską (22 września 2014 r.) i przed nowohuckim Centrum Handlowym „Czyżyny” (23 września) prezentowany był gospodarczy potencjał Lipska i możliwości inwestowania w tym mieście. Szef „Invest Region Leipzig” Lutz Thielemann spotkał się przy tej okazji z przedstawicielką Wydziału Rozwoju Urzędu Miasta Krakowa.

 

• Urząd Miasta Krakowa udostępnił gazecie „Leipziger Volkszeitung” zdjęcia Wiesława Majki z grudnia 2014 r. przedstawiające choinkę bożonarodzeniową na krakowskim Rynku Głównym. Jedno z nich wraz ze zdjęciami z innych miast partnerskich Lipska zamieszczone zostało w artykule lipskiej gazety z 10 grudnia 2014 r., zatytułowanym „Lipska choinka bożonarodzeniowa i jej przyjaciele”.

 

• 6 lipca 2015 r. w Lipsku w ramach obchodów 1000-lecia miasta zostało przekazanych do użytku 14 „Ławek miast partnerskich", wśród nich ławka „Kraków”. W uroczystości wzięli udział m. in. Nadburmistrz Lipska Burkhard Jung i Honorowy Obywatel Miasta Krakowa pastor Friedrich Magirius. Urząd Miasta Krakowa wysłał do Lipska z tej okazji swoje materiały promocyjne.

 

• Materiały promocyjne z Krakowa dostarczone zostały również na międzynarodowy Festiwal „EAT EAT EAT – Kuchnia i kultura różnych narodów”, który jako jedna z imprez z okazji jubileuszu miasta odbył się w dniach 28 – 29 sierpnia 2015 r.

 

• Od 18 do 21 maja 2017 r. miasto Lipsk, we współpracy z francuskim artystą światła Philippem Morvanem oraz lipskim muzykiem Mikem Dietrichem, prezentowało w Krakowie wyjątkowe dzieło sztuki, stanowiące połączenie światła oraz muzyki – instalację światła i dźwięku pod tytułem „25 Her(t)z”. Na placu Szczepańskim można było oglądać wysoką na 5 metrów „rzeźbę”, składającą się ze 128 kostek opatrzonych literami, które przypominały nazwiska znamienitych lipskich kompozytorów – Bacha, Mendelssohna, Schumanna, Wagnera i innych. Przez cztery dni Lipsk - miasto partnerskie Krakowa od 1973 roku - promował się w ten sposób w naszym mieście. Czytaj więcej...

 

Sport i rekreacja

 

• 7 lipca 2011 r. uczestnicy 28. Międzynarodowego Turystycznego Rajdu Pokoju z Lipska do Kijowa, zorganizowanego przez Klub Sportów Rowerowych AC Leipzig, złożyli krótką wizytę w krakowskim magistracie. Ambitnemu przedsięwzięciu niemieckich rowerzystów patronował Heiko Rosenthal, Burmistrz Lipska do spraw Środowiska Naturalnego, Porządku i Sportu. Organizatorem rajdu był lipski klub sportowy, ale uczestnicy wywodzili się ze wszystkich regionów Niemiec.

 

• Od 4 do 5 lipca 2015 r. w Lipsku w ramach obchodów 1000-lecia miasta odbył się Jubilee Cup – dziecięcy turniej piłki nożnej. W wydarzeniu tym wzięło udział 20 drużyn w kategorii U-13, w tym zespoły z miast partnerskich Lipska. Krakowską drużynę, skompletowaną pod patronatem Polskiej Akademii Piłki Nożnej - organizacji zaproszonej do udziału w Turnieju przez przedstawicieli Europa-Haus Leipzig – tworzyło 14 chłopców z roczników 2002, 2003 i 2004, grający na co dzień w różnych krakowskich klubach. Przystąpili do rywalizacji sportowej pod okiem trenera Michała Petermana. Czytaj więcej...

 

Turystyka

 

• Po raz pierwszy Urząd Miasta Krakowa uczestniczył w Międzynarodowych Targach Turystyki i Caravaningu w Lipsku, które trwały w od 17 do 21 listopada 2010 r. Czytaj więcej...

 

Wizyty oficjalne

 

• O wizycie Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa Zbigniewa Zuziaka w Lipsku w kwietniu 2003 r. czytaj więcej w dziale „Gospodarka komunalna i usługi publiczne”.

 

• W dniach 5-6 listopada 2003 r. podczas Polskich Dni Kultury w Lipsku w mieście tym przebywał Józef Winiarski, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa. O Polskich Dniach Kultury czytaj więcej w dziale „Kultura”.

 

• W dniach 5-7 maja 2004 r. w Krakowie przebywała delegacja Urzędu Miasta Lipska (pastor Friedrich Magirius oraz przedstawiciele Referatu Współpracy Europejskiej i Międzynarodowej), która przeprowadziła rozmowy na temat dalszej współpracy obu miast.

 

• W dniach 13-16 października 2004 r. przebywała w Krakowie ośmioosobowa delegacja z Lipska, na czele z pastorem Friedrichem Magiriusem, radnym Miasta Lipska. Skład delegacji uzupełniali Gabriele Goldfuss, kierownik Referatu Współpracy Międzynarodowej oraz pracownicy Urzędu Miasta Lipska, zajmujący się problematyką uzależnień, bezdomności, pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży oraz partnerstwem szkół. Przedmiotem rozmów delegacji z przedstawicielami Urzędu Miasta Krakowa była współpraca szkół, pomoc społeczna (problematyka uzależnień, pomocy społecznej dla młodzieży, bezdomności) oraz organizacja Dni Kultury Lipska w Krakowie. Uzgodniono, że prezentacja Lipska w Krakowie odbędzie się na początku października 2005 r. Delegacja spotkała się ze Stanisławą Urbaniak, Zastępcą Prezydenta i Pawłem Pytko, Przewodniczącym Rady Miasta Krakowa, oraz uczestniczyła w uroczystości przekazania do użytku sali gimnastycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczemu dla Osób Niesłyszących w Krakowie, wyremontowanej przez zaprzyjaźnione Centrum Kształcenia Zawodowego Osób Słabo Słyszących i Niesłyszących BBW w Lipsku.

 

• O wizycie delegacji oficjalnej miasta Lipska z udziałem Nadburmistrza Wolfganga Tiefensee podczas Dni Lipska w Krakowie na przełomie września i października 2005 r. czytaj więcej w dziale „Jubileusze i prezentacje”.

 

• W dniach 8-10 października 2006 r. na zaproszenie Urzędu Miasta Lipska w Lipsku z wizytą roboczą przebywała delegacja Biura Współpracy Zagranicznej Urzędu Miasta Krakowa (dyrektor Krzysztof Grüner i pracownik Biura). Podczas przeprowadzonych rozmów poruszane były sprawy związane ze współpracą w dziedzinie kultury, pomocy społecznej, edukacji, promocji i turystyki oraz w zakresie dotyczącym Instytutu Polskiego w Lipsku oraz Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie. Wśród omawianych projektów z udziałem przedstawicieli Lipska, znalazły się m.in.: uroczystość jubileuszu 750-lecia lokacji Krakowa na prawie magdeburskim w 2007 r., II Dni Muzyki Feliksa Mendelssohna w Krakowie, oraz ewentualne nadanie nazwy „Kraków” nowemu składowi tramwajowemu w Lipsku.

 

• Na uroczystościach z okazji 750-lecia lokacji Krakowa w dniach 4-5 czerwca 2007 r. miasto Lipsk reprezentowane było przez Nadburmistrza Burkharda Junga oraz Honorowego Obywatela Miasta Krakowa, pastora Friedricha Magiriusa.

 

• W dniach 3-7 października 2008 r. odbyła się oficjalna wizyta Nadburmistrza Miasta Lipska, Burkharda Junga i towarzyszącej mu delegacji w Krakowie. Podczas rozmów z Prezydentem Krakowa, Jackiem Majchrowskim i jego zastępcami (Tadeuszem Trzmielem i Kazimierzem Bujakowskim) poruszono między innymi takie tematy, jak zaproszenie Prezydenta Krakowa do Lipska na jubileusz „Pokojowej rewolucji" w październiku 2009 r., udział Krakowa w projekcie „Święto Światła" (iluminacje), wystawa „Aryzacja w Lipsku", której prezentacja zaplanowana została w dawnej fabryce Schindlera w Krakowie jesienią 2009 r., prezentacja Krakowa w Lipsku w 2010 r. oraz poszukiwanie w Krakowie partnera dla projektu „Second Chance" (obiekt postindustrialny do wykorzystania na cele kulturalne), w którym uczestniczyła Lipska Przędzalnia Bawełny.

 

• Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa, Wiesław Starowicz uczestniczył w dniach 8-10 października 2009 r. w obchodach 20-lecia „pokojowej rewolucji" w Lipsku oraz w towarzyszącej tym obchodom Konferencji Burmistrzów i Prezydentów Miast Partnerskich Lipska „Rozwój miasta i demokracja - wizje na nadchodzące dziesięciolecie", podczas której zabrał głos w sesji tematycznej „Zarządzanie miastem i demokracja".

 

• O wizycie Burmistrza Lipska Michaela Fabera w Krakowie w październiku 2009 r. czytaj więcej w dziale „Kultura”.

 

• O wizycie delegacji oficjalnej miasta Krakowa z udziałem Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa Kazimierza Bujakowskiego w kwietniu 2010 r. z okazji Dni Krakowa w Lipsku czytaj więcej w dziale „Jubileusze i prezentacje”.

 

• O wizycie Pełnomocnika Prezydenta Krakowa ds. Przedsiębiorczości w Lipsku w październiku 2010 r. czytaj więcej w dziale „Promocja”.

 

• O wizycie delegacji miasta Lipska w Krakowie w październiku 2010 r. czytaj więcej w dziale „Edukacja i współpraca środowisk młodzieżowych”.

 

• O wizycie Burmistrza Lipska Michaela Fabera w Krakowie w czerwcu 2011 r. czytaj więcej w dziale „Kultura”.

 

• Od 5 do 6  lipca 2012 r. z pierwszą wizytą w Krakowie przebywał Markus Kopp, Konsul Honorowy RP w Saksonii, szef lotnisk w Lipsku i Dreźnie. Z gościem, któremu towarzyszył pastor Friedrich Magirius, spotkał się Prezydent Jacek Majchrowski. Czytaj więcej...

 

• O wizycie Prezydenta Jacka Majchrowskiego w Lipsku w styczniu 2013 r. czytaj więcej w dziale „Jubileusze i prezentacje”.

 

• O wizycie delegacji miasta Lipska z udziałem Nadburmistrza Burkharda Junga w Krakowie w marcu 2013 r. czytaj więcej w dziale „Jubileusze i prezentacje”.

 

• Przedstawiciele miasta Krakowa wzięli udział w obchodach jubileuszu 200-lecia Bitwy Narodów pod Lipskiem. 15 października 2013 r. Magdalena Sroka, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa, i delegacja Muzeum Historycznego Miasta Krakowa wraz z Nadburmistrzem Jungiem uczestniczyli w uroczystości pobrania ziemi z cmentarza w Lipsku, na którym pierwotnie pochowany został książę Józef Poniatowski, poległy podczas tej bitwy. Na główne uroczystości jubileuszowe w dniach 18 – 19 października 2013 r. do Lipska przybyli Bogusław Kośmider, Przewodniczący Rady Miasta Krakowa i radny Adam Kalita. Program ich pobytu przewidywał m. in. udział w dyskusji burmistrzów i przedstawicieli parlamentów krajów europejskich, przebiegającej pod hasłem „Europa i odpowiedzialność instytucji lokalnych i ogólnokrajowych", złożenie wieńca dla uczczenia 200-lecia śmierci księcia Józefa Poniatowskiego oraz udział w uroczystości wręczenia nagrody „Pierścień Poniatowskiego".

 

• Na wniosek Prezydenta Miasta Krakowa Prezydent RP Bronisław Komorowski przyznał Krzyż Oficerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej Nadburmistrzowi Miasta Lipska Burkhardowi Jungowi. 19 czerwca 2014 r. podczas uroczystości w Lipsku odznaczenie wręczył  Nadburmistrzowi Ambasador RP w Berlinie Jerzy Margański. Laudację okolicznościową na cześć Burkharda Junga wygłosił Prezydent Jacek Majchrowski. Goście uroczystości wysłuchali również koncertu Capelli Cracoviensis na Festiwalu Bacha. Czytaj więcej...

 

• O wizycie Burmistrza Lipska Thomasa Fabiana i pastora Magiriusa w Krakowie we wrześniu 2015 r. czytaj więcej w dziale „Edukacja i współpraca środowisk młodzieżowych”.

 

• Delegacja Urzędu Miasta Krakowa wzięła udział 12 maja 2016 r. w uroczystości w ratuszu lipskim z okazji 25-lecia traktatu polsko niemieckiego z udziałem Nadburmistrza Burkharda Junga i przedstawiciela Ambasady RP w Berlinie. Odbyły się także rozmowy w Referacie Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Lipska, na temat dalszej współpracy obu miast (transport rowerowy, trójstronne projekty z Ukrainą, współpraca szkół i in.) oraz spotkania w Instytucie Polskim w Lipsku i w fundacji Grupy Rahn-Dittrich.

 

• Przedstawiciele Lipska uczestniczyli w uroczystości w Sukiennicach z okazji 25-lecia traktatu polsko niemieckiego w dniu 17 czerwca 2016 r. Gośćmi zaproszonymi przez Urząd Miasta Krakowa do udziału w uroczystości byli m. in. Honorowy Obywatel Krakowa pastor Friedrich Magirius, dr Gabriele Goldfuß, kierownik Referatu Współpracy Międzynarodowej Urząd Miasta Lipska, dr Caren Marusch-Krohn z tego Referatu, odpowiedzialna za kontrakty z Krakowem oraz Bernd Karwen – Przewodniczący Stowarzyszenia „Partnerstwo Lipska i Krakowa”, pracownik Instytutu Polskiego w Lipsku. Czytaj więcej...

 

• W polsko-niemieckiej konferencji na temat partnerstw samorządowych z okazji 25-lecia traktatu polsko niemieckiego, zorganizowanej 16 listopada 2016 r. w MSZ w Berlinie, udział wzięli m. in. Zastępca Prezydenta Tadeusz Trzmiel i przedstawiciele Lipska (Gabriele Goldfuß, kierownik Referatu Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Lipska, Honorowy Obywatel Miasta Krakowa pastor Friedrich Magirius), którzy wypowiadali się na temat partnerstwa Lipska i Krakowa. Czytaj więcej...

 

• Od 1 do 3 października 2017 r. gościła w Krakowie oficjalna delegacja z Nadburmistrzem Burghardem Jungiem na czele. Okazją do wizyty stał się Dzień Jedności Niemiec, na którego obchody Konsul Generalny Niemiec zaprosił wszystkich krakowian 3 października do Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK. Czytaj więcej...


• 11 maja 2018 r. kurtuazyjną wizytę w gabinecie Prezydenta Jacka Majchrowskiego złożył Pastor Friedrich Magirius, który wraz z małżonką przebywał w Krakowie z okazji koncertu Chóru Dziewczęcego i Żeńskiego Miasta Lipska (Mädchen- und Frauenchor der Stadt Leipzig). Czytaj więcej...

 

• 9 października 2019 r. - udział Zastępcy Prezydenta Miasta Bogusława Kośmidera oraz Dyrektora Muzeum Krakowa Michała Niezabitowskiego w „Święcie Światła”, jubileuszu 30-lecia pokojowej rewolucji, która doprowadziła do obalenia reżimu i przygotowała fundamenty pod Zjednoczenie Niemiec. Lipsk w ten sposób upamiętnia tzw. poniedziałkowe demonstracje jesienią 1989 r., podczas których 70.000 mieszkańców Lipska pokojowo demonstrowało na rzecz wolności i demokracji.

 

Inne

 

• Z inicjatywy Saksońskiego Stowarzyszenia Oświatowego Towarzystwa Niemieckiego (Bildungswerk Sachsen der Deutschen Gesellschaft), przy współpracy Urzędu Miasta Krakowa oraz krakowskiej fundacji eFKa, w dniach 9-11 kwietnia 2002 r. zorganizowana została w Krakowie konferencja „Pozycja i rola kobiet w społeczeństwie - polsko-niemiecka wymiana doświadczeń". Wzięły w niej udział przedstawicielki różnych środowisk kobiecych Lipska i Krakowa.

 

• Przedstawiciel Urzędu Miasta Krakowa uczestniczył w dniach 5-6 maja 2003 r. w konferencji „Przyszłość wspólnej polityki europejskiej", zorganizowanej w Lipsku przez Komitet Regionów UE.

 

• Na prośbę Nadburmistrza Lipska, Burkharda Junga Prezydent Jacek Majchrowski skierował w dniu 14 maja 2008 r. list do Ministra Spraw Zagranicznych Polski, Radosława Sikorskiego z prośbą o ponowne rozważenie decyzji o zamknięciu Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej i Instytutu Polskiego w Lipsku. We wrześniu 2008 r. Prezydent Miasta Krakowa otrzymał wiadomość, że Instytut Polski nadal będzie prowadził swoją działalność w Lipsku, podczas gdy Konsulat Generalny zostanie z końcem roku zamknięty.

 

• 22-23 maja 2017 r. odbyło się w Krakowie międzynarodowe seminarium „SMART&GREEN” poświęcone zarządzaniu zielenią miejską. W seminarium wzięłi udział liczni przedstawiciele miast partnerskich Krakowa m.in. Torsten Wilke, koordynator ds. zieleni miasta Lipska. Czytaj więcej...

 

Działalność Honorowego Obywatela Miasta Krakowa pastora Friedricha Magiriusa

 

• 8 czerwca 2005 r. Rada Miasta Krakowa przyznała tytuł Honorowego Obywatela Miasta Krakowa pastorowi Friedrichowi Magiriusowi, w uznaniu jego zasług na rzecz pojednania i zbliżenia polsko-niemieckiego oraz dla partnerskiej współpracy Lipska i Krakowa. Z tej okazji w dniu 3 października 2005 r. odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta Krakowa, która zbiegła się z Dniami Lipska w Krakowie.

 

Pastor Friedrich Magirus był przed rokiem 1989 aktywnym działaczem opozycji demokratycznej w byłej NRD. W tym czasie nawiązał liczne kontakty ze środowiskami opozycyjnymi w Polsce, w tym przede wszystkim z kręgami kościelnymi. Przez wiele lat był superindententem kościoła ewangelickiego w Lipsku, a kościół św. Mikołaja, w którym prowadził pracę duszpasterską, stał się znanym ośrodkiem pokojowego sprzeciwu wobec systemu komunistycznego (słynne nabożeństwa poniedziałkowe). W pierwszych latach po zmianie systemu politycznego w Niemczech wschodnich pastor Magirius był przewodniczącym Rady Miasta Lipska, a następnie przez kolejnych kilka lat radnym miasta Lipska. Pastor Magirius utrzymywał żywe kontakty z polskimi przyjaciółmi, zabiegał o wznowienie kontaktów partnerskich Krakowa i Lipska i wielokrotnie odwiedzał Kraków, gdzie spotykał z licznymi partnerami, z którymi omawiał projekty dotyczące współpracy obu miast. Więcej informacji na temat związków pastora Magiriusa z Krakowem zawiera jego ŻYCIORYS oraz KALENDARIUM jego wizyt w Krakowie w ostatnich latach, podczas których pastor spotykał się z przedstawicielami władz samorządowych Krakowa. 

 

Wizyty mieszkańców

 

Współpraca Regionalnych Izb Obrachunkowych w Lipsku i Krakowie

 

Przedstawicielstwa zagraniczne w Krakowie