Lwów

Informacje ogólne:
Ukraina

Liczba mieszkańców: 724 713
Adres Urzędu Miasta:
Rynek 1
79008 Lwów
Ukraina Pokaż na mapie

e-mail: extrelat@city-lviv.adm.ua

Oficjalna strona miasta:
Burmistrz:
Andrij Sadowyj
Porozumienie z Krakowem:
Umowa o współpracy z 23 października 1995 r.

Największe miasto zachodniej Ukrainy zostało założone ok. 1250 r. przez księcia Daniela Halickiego i nazwane Lwowem na cześć książęcego syna - Lwa. Po śmierci założyciela, Lwów staje się stolicą Rusi Halicko-Włodzimierskiej, wstępując w burzliwe koleje swojej historii, która na charakterze miasta odcisnęła wpływy polskie, ale także austriackie, radzieckie i - wreszcie - ukraińskie (nie mówiąc o wpływie mniejszości etnicznych - np. żydowskich czy ormiańskich). Położone w idealnie równej odległości od głównych średniowiecznych ośrodków handlowych wschodu i zachodu - Feodosii i Wenecji - miasto to jest współcześnie wiodącym ośrodkiem kulturalno-edukacyjnym i politycznym, a także głównym skupiskiem polonii na Ukrainie. Jako cenny zespół zabytków wpisane na listę Światowego dziedzictwa UNESCO w 1998 r.

 

HISTORIA WSPÓŁPRACY

 

 

 

 

Przedstawicielstwa zagraniczne w Krakowie