Wirtualna księga pamiątkowa

Wizyta Ambasadora Ukrainy, Olexandra Motsyka
Сердечно дякую Кракову за важливий внесок у розвиток україньсько-польського спiвробiтництва. Щиро бажаю Вашому прекрасному мiсту подальших великих успiхiв i процвiтання, а всiм мешканцям Кракова щастя i добра. Велике спасибi за пiдтримку України пaновi Президентовi мiста.

Serdecznie dziękuję Krakowowi za ważny wkład w rozwój ukraińsko-polskiej współpracy. Życzę Waszemu wspaniałemu miastu dalszych znaczących sukcesów i rozkwitu, a wszystkim mieszkańcom Krakowa szczęścia i dobra. Wielkie dzięki Panu Prezydentowi Miasta za wspieranie Ukrainy.


Nadzwyczajny i Pełnomocny Ambasador Ukrainy w Polsce
Olexandr Motsyk

 

szczegóły wizyty

Wizyta Lorda Provosta Edynburga, Rt. Hon. George’a Grubb’a

With grateful thanks to the Mayor for his gracious hospitality and time, to enjoy the relationships between our two cities.

Z wielkimi podziękowaniami dla Prezydenta za wspaniałą gościnność i czas poświęcony na wspólne świętowanie przyjaźni naszych dwóch miast.

 


George Grubb
Lord Provost

POLECAMY
Przedstawicielstwa zagraniczne w Krakowie
POLECAMY