Chińska delegacja w magistracie

W piątek, 6 lutego 2015 r., Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Magdalena Sroka przyjęła gości z chińskiego miasta Harbin. Delegacja, pod przewodnictwem Burmistrza Song Xibin przybyła do Polski z wizytą roboczą i nadzieją na nawiązanie współpracy partnerskiej z Krakowem.

Chińska delegacja w magistracie
Fot. Kraków Otwarty Na Świat

W skład delegacji weszli dyrektorzy Wydziałów Kultury, Nauki i Technologii, Spraw Zagranicznych, Wydziału Finansowego i Informacji. Burmistrz Song poinformował, że zainteresowany doświadczeniami Krakowa w dziedzinie renowacji zabytków, chciałby również rozwijać współpracę między uczelniami wyższymi obydwu miast. W Harbinie działa fakultet języka polskiego i jest realizowany „Polski Program Edukacyjny", czyli czteroletnia nauka języka polskiego w systemie 2+2 (2 lata w Harbinie + 2 lata w polskim uniwersytecie).

Harbin ma także bogate tradycje muzyczne: tutaj powstała pierwsza w Chinach szkoła muzyczna i miejska orkiestra symfoniczna. W 2010 r. Harbin uzyskał tytuł Miasta Muzyki UNESCO. W mieście organizowany jest Międzynarodowy Festiwal Muzyki. Burmistrz Song przekazał na ręce Pani Prezydent zaproszenie do udziału w Tygodniu Sztuk Kulturalnych w 2015 r. dla orkiestry symfonicznej z Krakowa.

Reprezentująca władze naszego miasta Magdalena Sroka wskazała na wiele podobieństw między Krakowem i Harbinem – oczywiście, uwzględniając różnicę wielkości miast (Harbin ma około 10,6 mln obywateli). Wyraziła ona przekonanie, że zarówno w zakresie kultury, edukacji , jak i turystyki - obszarach współpracy zaproponowanych przez gości z Chin - Kraków i Harbin mogą realizować wspólne projekty. Nadzieję na współpracę budzi powstający w Krakowie oddział Muzeum Narodowego oferujący kolekcję sztuki chińskiej.

Harbin jest położony w północno-wschodnich Chinach (Mandżuria). W rozwój tego miasta duży wkład włożyli Polacy. To właśnie Polak, inż. Adam Szydłowski, odpowiadał za budowę Kolei Wschodniochińskiej w latach 1897–1903. Po wojnie rosyjsko-japońskiej (1904–1905), pozycja Rosji w regionie osłabła, a Harbin cieszył się statusem miasta handlowego. Mieszkali w nim przedstawiciele 33 narodowości, działały konsulaty sześciu państw. W tamtym czasie miasto szybko się rozwijało. Po rewolucji bolszewickiej do Harbinu napłynęła fala uchodźców (w tym Polaków i Żydów), którzy się tam osiedlali (populacja wynosiła wówczas ponad 7 tys. osób). W latach 1919–1941 na potrzeby miejscowej Polonii działał tu Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej, dwa kościoły oraz kilka polskich szkół. Polacy w Harbinie mieli także swoje kluby sportowe, organizacje społeczne, w tym Stowarzyszenie „Gospoda Polska". Ukazywały się nawet polskie gazety.

Harbin jest jednym z najbardziej europejskich chińskich miast. Znajduje się tutaj wiele zabytkowych budynków pochodzących z ubiegłego stulecia, niektóre z nich zostały zaprojektowane i zbudowane przez polskich architektów. Ciekawostką jest fakt, że do dziś w Szczecinie mieszka grupa polskich obywateli urodzonych w Harbinie. Przybyli do Polski przedstawiciele chińskiej delegacji przywieźli dla nich pamiątkowe „certyfikaty urodzin".

Pokaż metkę
Osoba publikująca: JULIA ŻYLINA-CHUDZIK
Podmiot publikujący: Otwarty na świat beta
Zobacz także
Newsletter
Zapisz się
Przedstawicielstwa zagraniczne w Krakowie