„Dziedzictwo to my!”, czyli kongres OWHC

Warsztaty dla prezydentów miast z całego świata, warsztaty tematyczne, sesje plenarne, posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego OWHC oraz wybory miasta-gospodarza kolejnego kongresu i członków Rady Dyrektorów – to najważniejsze punkty 15. Kongresu Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa, który w dniach 2-5 czerwca odbył się w Krakowie. Wzięło w nim udział ponad 400 delegatów z pięciu kontynentów!

„Dziedzictwo to my!”, czyli kongres OWHC
Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

– Jestem dumny, że Kraków po raz kolejny staje się miejscem międzynarodowej debaty o współczesnych wyzwaniach stojących przed miastami historycznymi. Goście z całego świata doświadczą bogactwa europejskiej kultury w Krakowie, unikatowej atmosfery, a także staną się turystami w jednym z najliczniej i najchętniej odwiedzanych polskich miast. „Dziedzictwo i turystyka” to temat 15. Kongresu Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa i jestem przekonany, że nasze miasto jest doskonałym miejscem do międzynarodowej dyskusji na ten temat, stanowiąc centrum turystyki kulturowej, biznesowej, pielgrzymkowej czy kulinarnej – podkreślił prezydent Jacek Majchrowski.

Światowy Kongres OWHC po raz pierwszy został zorganizowany w Europie Środkowo-Wschodniej. Kraków podczas tego prestiżowego wydarzenia reprezentował grupę miast Sekretariatu Europy Środkowej i Wschodniej OWHC (Warszawa, Budapeszt, Kutná Hora, Ryga, Rodos, Wiedeń, Wilno i Zamość), które poparły naszą kandydaturę w ubiegłorocznym głosowaniu związanym z wyborem kolejnego gospodarza tego niezwykłego spotkania o zasięgu globalnym.

Udział w Kongresie wzięli delegaci z całego świata: prezydenci miast, dyrektorzy międzynarodowych centrów kultury, eksperci w dziedzinie zarządzania dziedzictwem kulturowym, specjaliści UNESCO, OWHC, wykładowcy wyższych uczelni oraz dziennikarze specjalizujący się w tematyce dziedzictwa.

Dlaczego to właśnie Kraków został wybrany na organizatora Kongresu? Stolica Małopolski od lat podejmuje wysiłki zmierzające do harmonizowania ruchu turystycznego i jednocześnie wspiera rozwój regionu jako ośrodka turystyki kulturalnej, kongresowej oraz pielgrzymkowej. Dobrym przykładem dbania o dobro mieszkańców i turystów jest wprowadzenie parku kulturowego, który w jasny sposób określa zasady funkcjonowania zabytkowego centrum miasta. Dodatkowo dla zrównoważenia ruchu turystycznego wytyczono nowe szlaki dla odwiedzających, m.in. w Podgórzu i w Nowej Hucie. Poszerzamy ofertę kulturalną dla mieszkańców, przenosząc imprezy z centrum do poszczególnych dzielnic – co wpływa także na wzrost ich atrakcyjności.

Podczas 15. Kongresu Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa delegaci dyskutują o doświadczeniach miast historycznych i wymieniają się doświadczeniami w debatach o tym, jak mądrze wykorzystywać zasoby dziedzictwa dla zrównoważonego rozwoju miast i turystyki, jak równoważyć polityki ochrony dziedzictwa z politykami rozwojowymi, a przede wszystkim jak w zarządzanie miejscami światowego dziedzictwa włączać samych mieszkańców.

Przypominamy, że Kraków otrzymał przywilej organizacji tegorocznego Kongresu w Korei Południowej jesienią 2017 roku. Naszymi konkurentami była hiszpańska Granada oraz rosyjski Kazań. Uzyskaliśmy poparcie sekretariatów OWHC dzięki prezentacji takich dokonań na polu zarządzania miejscem światowego dziedzictwa, jak konsekwentne działania na rzecz pielęgnowania tradycji niematerialnych, zwyczajów i tradycji, a także starania o ochronę unikalnego miejskiego pejzażu. W uzasadnieniu przyznania Krakowowi przywileju organizacji 15. Kongresu OWHC znalazły się także dotychczasowe doświadczenia Krakowa w organizacji prestiżowych międzynarodowych spotkań – wskazano m.in. renomę i funkcjonalność Centrum Kongresowego ICE Kraków.

Osią tematyczną spotkań OWHC jest ochrona i zarządzanie miastami historycznymi – zagadnienie należące obecnie do najtrudniejszych wyzwań dla dynamicznie rozwijających się ośrodków miejskich, a także dla miast narażonych na klęski naturalne i konflikty zbrojne, oraz tych właśnie odkrywanych jako kierunki dla turystyki masowej. Istotnym wyzwaniem rozwojowym są także kwestie modernizacji i przekształcania zabytkowych miast oraz ich dostosowywania do nowych funkcji, standardów i potrzeb. Członkowie OHWC troszczą się o kwestie autentyczności – o zachowanie adresów, budynków, sklepów, zakładów rzemiosła, księgarni, antykwariatów czy miejsc opowiadających historię miasta. Ich zadaniem jest troska o to, by lokalna społeczność trwale identyfikowała się ze swoim miejscem w mieście i w oparciu o nie rozwijała własne możliwości, pamiętając także o kultywowaniu niematerialnych tradycji w ich autentycznym i ciągle żywym wymiarze.

Łagiewniki - wizyta studyjna OWHC

Relacja fotograficzna z wizyty studyjnej w Łagiewnikach: OTO FOTOKronika Miasta Krakowa

Nowa Huta - wizyta studyjna OWHC

Relacja fotograficzna z wizyty studyjnej w Nowej Hucie: OTO FOTOKronika Miasta Krakowa

wizyta studyjna OWHC na Zabłociu

Relacja fotograficzna z wizyty studyjnej na Zabłociu: OTO FOTOKronika Miasta Krakowa

Światowe Kongresy Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa są organizowanymi co dwa lata spotkaniami wszystkich miast członkowskich organizacji. Kongresy odbywały się dotąd m.in. na Rodos (2003), w Kazaniu (2007), Quito (2009), Sintrze (2011), Arequipie (2015), i koreańskim Gyeongju (2017).

 

Program artystyczny dla każdego

Każdy mógł stać się częścią wydarzenia podczas, którego Kraków powitał delegacje miast członkowskich należących do Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa (OWHC) specjalnym programem wydarzeń artystycznych. Szczegóły można przeczytać tutaj.

OWHC artystyczny program

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Izabela Haupt
Podmiot publikujący: Otwarty na świat
Zobacz także
Przedstawicielstwa zagraniczne w Krakowie