Współpraca z ośrodkami polonijnymi na Wschodzie

Polonia i Polacy za granicą chętnie utrzymują serdeczną więź z Krakowem, historycznym matecznikiem polskości. Miasto Kraków ceni sobie zaangażowanie Polonii w promowanie Krakowa i jego partnerskiej współpracy z innymi miastami oraz organizacjami międzynarodowymi. W miarę swoich możliwości aktywnie wspiera polonijne wysiłki zmierzające do utrzymywania i zacieśniania więzi z krajem przodków oraz kultywowania polskich narodowych tradycji.

Współpraca z ośrodkami polonijnymi na Wschodzie
Fot. Kraków Otwarty Na Świat

 

- wydarzenia kulturalne

• Prezentacja wystawy fotograficznej Małgorzaty i Jerzego Karnasiewiczów „Polska i Polacy na przełomie wieków" na Ukrainie. Składają się na nią zdjęcia powstałe w latach 1979-2007 r. Jest opowieścią o Polsce z perspektywy mieszkańców miast i miasteczek z końca XX i początku XXI wieku. Wystawa cieszyła się szczególnym zainteresowaniem wśród Polonii mieszkającej na Ukrainie. W 2008 r. ekspozycja była prezentowana w Charkowskim Obwodzie Konsularnym RP, a w 2009 r. w Zachodniej Ukrainie. Prezydent Miasta Krakowa wystosował list gratulacyjny dla Państwa Karnasiewiczów przesyłając wyrazy uznania dla ich działalności na rzecz Polonii oraz wzajemnego poznania się i zbliżenia narodów polskiego i ukraińskiego. Złożył również podziękowanie za promocję Krakowa.

• W dniach 5 sierpnia -20 września 2009 r., w Nowohuckim Centrum Kultury miała miejsce wystawa prac rosyjskiego malarza i grafika polskiego pochodzenia, Władysława Kowala. Artysta urodził się w 1949 r. we Władykaukazie. Żyje i tworzy w Wołgogradzie. Jego dziadkowie przyjechali do Władykaukazu z Krakowa. Z dumą opowiada o krakowskich korzeniach swojej rodziny. Na wystawie zaprezentował swoją bogatą i oryginalną twórczość malarską, jako twórca i przedstawiciel transformizmu w malarstwie oraz tzw. jubileryzmu (autor miniatur malarskich, malowanych przez szkło powiększające - 3 cm x 3 cm).

• W dniu 6 kwietnia 2010 r., została oficjalnie otwarta w Holu Kamiennym, w Urzędzie Miasta Krakowa, przez Zastępcę Prezydenta Miasta Krakowa, Panią Elżbietę Lęcznarowicz wystawa fotograficzna, poświęcona Syberii i żyjącym tam Rodakom. Autorem wystawy był znany krakowski podróżnik i taternik Jerzy Bogusław Nowak, którego od wielu lat fascynuje syberyjska przyroda oraz ludzie żyjący w tej niezwykłej krainie. Syberia, jaką pokazał na swoich zdjęciach, to nie tyle miejsce polskiej martyrologii, ale ziemia, która zachwyca urodą syberyjskich krajobrazów i chat, oraz otwartością i szczerością ludzi tam mieszkających, szczególnie naszych rodaków ze słynnej Wierszyny, której mieszkańcy, potomkowie polskich emigrantów z zachodniej Małopolski i Zagłębia Dąbrowskiego, od 100 lat kultywują polskość najpiękniej jak tylko można. Uroczystej inauguracji wystawy towarzyszył koncert poezji śpiewanej w wykonaniu duetu z zespołu „Zielony Szlak" ze Stróży. Wystawa została objęta honorowym patronatem Prezydenta Miasta Krakowa.

• W dniach 27-31 października 2014 r. na zaproszenie Fundacji Dialogu do Krakowa przyjechali przedstawiciele Grodzieńskiego Stowarzyszenia Klub Polskich Tradycji Narodowych i działający przy tej organizacji chór polonijny Grodzieńskie Słowiki. Urząd Miasta Krakowa był współorganizatorem wizyty oraz dwóch koncertów chóru, które odbyły się w kościołach św. Marcina i św. Katarzyny. Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski objął koncerty młodych artystów z Grodna Honorowym Patronatem.

• 25 września 2016 r. w Domu Polskim w Wilnie odbył się spektakl teatralny pt. "Poznaj siebie Hiobie". Wydarzenie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie "Prawy Brzeg" przy wsparciu Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa.

• W dniach 23-25 marca 2017 w Krakowie przebywała 57-osobowa delegacja polonijna z Białorusi. Działacze brzeskiego oddziału Forum Polskich Inicjatyw Lokalnych oraz chór harcerski "Zgoda" z Brześcia aktywnie uczestniczyli w wydarzeniach inaugurujących obchody Roku Kościuszkowskiego w naszym mieście.

- wakacyjne pobyty dzieci polonijnych w Krakowie

• Stowarzyszenie „Wspólnota Polska" wraz z Urzędem Miasta Krakowa zorganizowała w dniach 10 - 19 czerwca 2009 r. wakacyjny wypoczynek w Krakowie dla 44-osobowej grupy dzieci z rodzin polskich na Białorusi.

• Miasto Kraków włączyło się - już po raz dziesiąty - w realizację wakacyjnego wypoczynku dla dzieci z rodzin polonijnych, organizowanego przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski w ramach akcji pn. „Podarujmy dzieciom lato". W dniach 20-31 lipca 2009 r. do Krakowa przyjechało ponad 120 dzieci z Litwy, Białorusi, Ukrainy i Królewca.

• Tradycyjnie każdego roku w lecie Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski we współpracy z Urzędem Miasta Krakowa organizuje wakacyjny wypoczynek dla dzieci polskich ze Wschodu. W 2010 roku już po raz jedenasty gościliśmy w Krakowie prawie 100 młodych Polaków z Ukrainy, Białorusi, Litwy i Królewca. Uroczyste powitanie dzieci nastąpiło 26 lipca w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa. Akcja odbyła się pod Honorowym Patronatem Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego, Arcybiskupa Metropolity Lwowskiego, Marszałka Województwa Małopolskiego, Prezydenta Miasta Krakowa, Przewodniczącego SGiPM, przy wsparciu finansowym samorządów: Województwa Małopolskiego i Krakowa oraz Wspólnoty Polskiej w ramach akcji "Lato z Polską" i sponsorów.

 

- pomoc repatriantom

Prezydent Miasta Krakowa, Jacek Majchrowski, działając w imieniu Miejskiej Gminy Kraków, rokrocznie podpisuje zaproszenia dla polskich rodzin wybranych przez Radę Miasta Krakowa. Miasto Kraków zaprosiło kilkadziesiąt rodzin repatriantów do osiedlenia w Krakowie.

 

- sentymentalne podróże

• Już po raz dziesiąty Stowarzyszenie „Wspólne Korzenie" oraz Urząd Miasta Lublina we współpracy z Urzędem Miasta Krakowa, Częstochowy i Warszawy zorganizowały w dniach 10-21 kwietnia 2009 r., w ramach akcji „Wielkanoc w Polsce 2009", pielgrzymkę Polaków ze Wschodniej Syberii, z innych regionów Rosji oraz Kazachstanu.

• Lwowskie Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej od wielu już lat we współpracy z Urzędem Miasta Krakowa umożliwia Polakom mieszkającym we Lwowie wizytę w Krakowie. W 2009 r. grupa licząca 47 naszych rodaków, w ciągu 3 dni (29-31 sierpnia) miała okazję zwiedzić Kraków oraz Wieliczkę.

• W dniach 6-7 kwietnia 2010 r. w Krakowie przebywała 40-osobowa grupa Rodaków ze Wschodu w ramach akcji pn. Wielkanoc w Polsce 2010, zorganizowanej już po raz jedenasty przez Stowarzyszenie „Wspólne Korzenie" oraz Urzędy Miast: Krakowa, Lublina, Częstochowy i Warszawy. Uczestnikami pielgrzymki byli przede wszystkim ludzie starsi, m.in. potomkowie dawnych zesłańców na Daleki Wschód, wskazani przez Konsulaty RP, często zasłużeni działacze polonijni. W tym roku zaproszono 40 rodaków z Władywostoku, Omska, Krasnojarska, Irkucka, Jenisejska, Samary, Wierszyny, Ułan-Ude, Żeleznogorska, Czity Usole Syberyjskie, Czkałowa (Kazachstan), Ukrainy oraz Białorusi. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej objął wydarzenie patronatem honorowym, doceniając w ten sposób znaczenie, jakie dla Rodaków mieszkających na Wschodzie ma przyjazd do Kraju Ojców oraz odwiedziny ważnych miejsc dla polskiej tradycji i kultury, takich jak: Kraków, Warszawa, Częstochowa i Lublin.

• W dniach 7-9 sierpnia 2010 r., przebywała w Krakowie na zaproszenie Prezydenta Miasta Krakowa 30-osobowa grupa Polaków ze Lwowa. Celem wizyty było zwiedzanie Królewskiego Krakowa oraz Wieliczki (oprócz Krakowa grupa odwiedziła także Częstochowę). Większość uczestników przebywała w Polsce po raz pierwszy. Bez pomocy Miasta Krakowa nie mieliby możliwości finansowej zwiedzenia najważniejszych zabytków w naszym kraju. Każdorazowa wizyta Polonii w Krakowie wzbudza w przybyszach dumę z pochodzenia i z przynależności do narodu polskiego oraz motywuje działaczy polonijnych do dalszej działalności i promocji kultury polskiej.

• Licząca 40 osób grupa rodaków z Syberii i z Kazachstanu gościła w Krakowie w dniach 26-27 kwietnia 2011 r. w ramach akcji Wielkanoc w Polsce 2011.

• Od 19 do 21 sierpnia 2011 r. w Krakowie przebywała 47-osobowa grupa przedstawicieli Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej. Dzięki finansowemu wsparciu władz samorządowych, między innymi Krakowa, Polacy ze Lwowa mogli zwiedzić najważniejsze zabytki w naszym kraju, w tym królewski Kraków, Kalwarię Zebrzydowską i Wieliczkę.

• Od 10 do 11 kwietnia 2012 r. w naszym mieście przebywała 40-osobowa grupa Rodaków ze wschodu. Akcja „Wielkanoc w Polsce” została zorganizowana już po raz trzynasty przez Stowarzyszenie „Wspólne Korzenie” oraz Urzędy Miast Krakowa, Lublina, Częstochowy i Warszawy.

• W dniach 28-31 października 2012 r. przebywali w Krakowie uczniowie Szkoły Polskiej im. A. Mickiewicza w Wilnie. Młodzież zwiedziła Kraków, Wieliczkę i Zakopane. Wizytę młodych Polaków w Krakowie zainicjowała ich nauczycielka i jednocześnie aktorka Teatru Polskiego, Pani Teresa Samsonow.

• W dniach 3-4 kwietnia 2013 r. w ramach akcji pn. Wielkanoc w Polsce do Krakowa przybyła 40-osobowa grupa polonijna, potomków sybiraków. Przyjechali do naszego kraju z Krasnojarska, Omska, Żeleznogorska, Tiumenia, Komsomolska nad Amurem oraz Ukrainy i Białorusi. Projekt Wielkanoc w Polsce jest corocznie realizowany przy współpracy Stowarzyszenia „Wspólne Korzenie" oraz Urzędów Miast: Krakowa, Lublina, Częstochowy i Warszawy.  

• Od 9 do 11 sierpnia 2013 r. na zaproszenie Prezydenta Miasta Krakowa, w związku z przypadającym w tym roku 25-leciem Stowarzyszenia, w Krakowie przybywała 47-osobowa grupa przedstawicieli Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej. Nasi rodacy ze Lwowa zwiedzili najważniejsze zabytki Krakowa oraz Muzeum Rynku Podziemnego, które wywarło na nich ogromne wrażenie.

• Od 21 do 22 kwietnia 2014 r. już po raz piętnasty Stowarzyszenie „Wspólne Korzenie" oraz Urząd Miasta Lublina we współpracy z Urzędem Miasta Krakowa zorganizowały świąteczny pobyt w ojczyźnie grupy Polaków z Białorusi, Rosji, Kazachstanu oraz Ukrainy. W ramach jubileuszowej akcji „Wielkanoc w Polsce", goście spędzili 2 dni w naszym mieście.

• W dniach 2 i 3 sierpnia 2014 r. Kraków odwiedziła 47-osobowa grupa Polaków – członków Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej. Urząd Miasta Krakowa sfinansował pobyt rodaków ze Lwowa w naszym mieście. Polonijni goście zwiedzili najważniejsze zabytki miasta oraz pielgrzymowali do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.   

• Od 7 do 8 kwietnia 2015 r. odwiedziła Kraków 17-osobowa grupa polonijna. Goście polskiego pochodzenia z Gorno-Ałtajska, Nowosybirska, Krasnojarska, Ułan-Ude oraz wschodniej Ukrainy przebywali w naszym mieście, poznając jego historię i zabytki, w ramach 16 edycji akcji "Wielkanoc w Polsce".

• W dniach 4-7 czerwca 2015 r. na zaproszenie Prezydenta Miasta Krakowa, przebywała w naszym mieście, wraz ze swoimi opiekunami, grupa młodzieży ze szkół polskich działających pod patronatem Związku Polaków na Białorusi. Młodzież polonijna zwiedzała m. in. Kopalnię Soli w Wieliczce oraz poznawała historię naszego miasta zwiedzając jego najważniejsze zabytki. Pobyt w Krakowie był nagrodą dla laureatów konkursu geograficznego. Wraz z grupą młodzieży i nauczycieli do naszego miasta przybyła wybitna działaczka polonijna Andżelika Borys, wieloletnia Prezes Związku Polaków na Białorusi piastująca obecnie funkcję Przewodniczącej Rady Naczelnej ZPB.  

• W dniach 30-31 marca 2016 r. w Krakowie przebywała 33-osobowa grupa Rodaków ze Wschodu w ramach akcji pn. Wielkanoc w Polsce 2016, zorganizowanej już po raz siedemnasty przez Stowarzyszenie „Wspólne Korzenie" oraz Urzędy Miast: Krakowa, Lublina, Częstochowy i Warszawy. Uczestnikami pielgrzymki byli przede wszystkim ludzie starsi, m.in. potomkowie dawnych zesłańców na Daleki Wschód, wskazani przez Konsulaty RP, często zasłużeni działacze polonijni. Goście zwiedzili miasto oraz spotkali się z Doradcą Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Senioralnej Anną Okońską-Walkowicz.

• Już od wielu już lat Urząd Miasta Krakowa umożliwia Polakom mieszkającym na Ukrainie, zrzeszonym w Towarzystwie Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej, wizytę w Krakowie. W dniach 25 i 26 sierpnia 2016 r. grupa 42 naszych rodaków zwiedzała miasto podziwiając najważniejsze zabytki i pomniki kultury oraz spotkała się z Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny Marzeną Paszkot. 

• W dniach 18-19 kwietnia 2017 r. w Krakowie przebywała 36-osobowa grupa polonijna, która przybyła do naszego miasta w ramach cyklicznej akcji Wielkanoc w Polsce 2017, organizowanej przez Stowarzyszenie „Wspólne Korzenie" wraz z Urzędami Miast: Krakowa, Lublina, Częstochowy i Warszawy. Uczestnikami wizyty byli potomkowie dawnych zesłańców na Sybir i zasłużeni działacze polonijni z Rosji, Ukrainy oraz Białorusi. Goście zwiedzili miasto oraz spotkali się z z przedstawicielami Urzędu Miasta Krakowa.

• W dniach 29-30 sierpnia 2017 r. na zaproszenie Prezydenta Miasta w Krakowie przybywała 45-osobowa grupa przedstawicieli Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej. Nasi rodacy ze Lwowa zwiedzili najważniejsze zabytki Krakowa. Z gośćmi spotkała się Marzena Paszkot, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa. Czytaj więcej ...

• W dniach 3-4 kwietnia 2018 r. w Krakowie przebywała 36-osobowa grupa polonijna, która przybyła do naszego miasta w ramach cyklicznej akcji Wielkanoc w Polsce, organizowanej przez Stowarzyszenie „Wspólne Korzenie" wraz z Urzędami Miast: Krakowa, Lublina, Częstochowy i Warszawy. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej objął wydarzenie patronatem honorowym. Uczestnikami wizyty byli potomkowie dawnych zesłańców na Daleki Wschód, wskazani przez Konsulaty RP, często zasłużeni działacze polonijni. W tym roku zaproszono rodaków m.in. z: Moskwy, Omska, Nowosybirska, Czelabińska, Astany, Karagandy, Biszkeku oraz z Ukrainy Wschodniej. W imieniu Prezydenta Miasta gości powitała Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa Marzena Paszkot.

• W dniach 23-25 sierpnia 2018 r. na zaproszenie Prezydenta Miasta z jubileuszową 20 wizytą w Krakowie przybywała 40-osobowa grupa przedstawicieli Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej. Nasi rodacy ze Lwowa zwiedzili najważniejsze zabytki Krakowa, a podczas uroczystego spotkania w krakowskim magistracie w imieniu Prezydenta Krakowa powitała ich w naszym mieście Marzena Paszkot, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa. Czytaj więcej ...

• W dniach 14-15 grudnia 2018 r. w Krakowie przebywała 58-osobowa grupa młodzieży pochodzenia polskiego z Białorusi. Wizytę organizowało Centrum Polonijne w Mińsku oraz politechnika Krakowska. Urząd Miasta Krakowa zapewnił młodym gościom zwiedzanie zabytków miasta oraz przekazał zestawy upominków. 

• W dniach 25-24 kwietnia 2019 r. w Krakowie przebywała 40-osobowa grupa Rodaków ze Wschodu w ramach jubileuszowej, 20 edycji akcji pn. "Wielkanoc w Polsce", organizowanej co roku przez Stowarzyszenie „Wspólne Korzenie" oraz Urzędy Miast: Krakowa, Lublina, Częstochowy i Warszawy. Wydarzenie patronatem honorowym objęła Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda. Zaproszeni zostali potomkowie dawnych zesłańców na Daleki Wschód, wskazani przez Konsulaty RP, często zasłużeni działacze polonijni. W tym roku w projekcie po raz pierwszy wzięli udział przedstawiciele diaspory polskiej  w Brazylii. Podczas uroczystego spotkania w krakowskim magistracie gości w imieniu Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego powitała Pełnomocnik Prezydenta ds. Rodziny Marzena Paszkot. Czytaj więcej...

• 30 sierpnia 2019 r. w Urzędzie Miasta gościli mieszkający w ukraińskich miastach Równe, Ostróg i Dubno, potomkowie żołnierzy – 21. Pułku Ułanów Nadwiślańskich, pochodzących w większości z Ziemi Krakowskiej, Suchej Beskidzkiej, Żywca i okolic. Z polonijnymi gośćmi spotkał się Sekretarz Miasta Antoni Fryczek. Czytaj więcej...

 

- Świąteczna pomoc

W latach 1998-2017 z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku Polakom zrzeszonym w Towarzystwie Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej przekazywane były dary żywnościowe od Prezydenta Miasta Krakowa.

 

 

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Izabela Haupt
Podmiot publikujący: Otwarty na świat
POLECAMY
Przedstawicielstwa zagraniczne w Krakowie
POLECAMY