Komunikat archiwalny

Zanim doradzisz cudzoziemcom, złóż ofertę!

Chętni do prowadzenia punktu informacyjnego z poradami w językach obcych mogą składać swoje oferty do 21 lutego. Projekt, w ramach programu „Otwarty Kraków”, będzie realizowało Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych.

Zanim doradzisz cudzoziemcom, złóż ofertę!
Fot. pixabay.com

Punkt miałby pomóc cudzoziemcom zyskać większą wiedzę na temat ich praw i obowiązków oraz spraw związanych z życiem w mieście. Tak, by mogli bez problemu otrzymać informacje m.in. w zakresie dostępu do edukacji, służby zdrowia i kultury, uzyskania prawa jazdy, wynajmu mieszkania, rynku pracy, pomocy społecznej oraz załatwiania formalności dotyczących legalizacji pobytu, uzyskania Karty Polaka, meldunku, rejestracji dzieci, obywatelstwa, pozwolenia na pracę.  

Celem projektu jest także integracja cudzoziemców z mieszkańcami Krakowa m.in. poprzez popularyzowanie wiedzy na temat wydarzeń kulturalno-oświatowych. Prowadzący punkt musieliby postawić również na wzmocnienie działań informacyjno-promocyjnych w obszarze integracji cudzoziemców w Krakowie. Temu miałoby służyć uruchomienie i obsługa skrzynki mailowej punktu informacyjnego oraz telefonu informacyjnego w trakcie pełnionych dyżurów czy stały kontakt z Biurem MOWiS.

Obsługa w punkcie miałaby być prowadzona w minimum czterech językach: angielskim, ukraińskim, rosyjskim i polskim.

Zgłoszenia w otwartym konkursie ofert można składać do 21 lutego, do godz. 15 w Biurze MOWIS na os. Centrum C 10, 31-931 Kraków. Szczegółowe informacje można uzyskać tutaj.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: JULIA ŻYLINA-CHUDZIK
Podmiot publikujący: Otwarty na świat
Zobacz także
Przedstawicielstwa zagraniczne w Krakowie