Centrum Kultury Podgórza będzie współpracować z Koszycami

Dla rozwoju dzieci i młodzieży równie ważne jest to czego nauczą się w szkole, jak i zainteresowania oraz pasje, którym poświęcają swój czas wolny. Doskonale rozumieją to Centrum Kultury Podgórza i Centrum Czasu Wolnego w Koszycach, które starają się urozmaicać swoją ofertę w tym zakresie. Dzięki partnerstwu w działaniu i wymianie doświadczeń, będą mogły ją rozwijać jeszcze intensywniej i bardziej kreatywnie. 30 maja 2018 r. dyrektorzy obydwu instytucji podpisali list intencyjny o współpracy.

Centrum Kultury Podgórza będzie współpracować z Koszycami
Fot. www.cvckosice.sk

Zgodnie z zapisami listu intencyjnego, współpraca między Centrum Kultury Podgórza, a Centrum Czasu Wolnego w Koszycach będzie ukierunkowana w szczególności na:

1) wymianę doświadczeń w zakresie upowszechniania i promocji kultury oraz edukacji kulturalnej;

2) organizowanie wzajemnych wizyt studyjnych kadry, podczas których pracownicy będą mogli zapoznać się z funkcjonowaniem partnerskiej instytucji, zakresem jej oferty kulturalno-edukacyjnej oraz procesem jej tworzenia i rozbudowywania;

3) współorganizowanie wydarzeń kulturalno-edukacyjnych, m.in.: konferencji, wystaw, koncertów i konkursów;

4) organizowanie wymiany młodzieży i/lub seniorów z Krakowa i Koszyc;

5) poznawanie i wzajemną promocję kultury krajów europejskich.

Centrum Czasu Wolnego w Koszycach jest już trzecim zagranicznym partnerem pozyskanym przez Centrum Kultury Podgórza w bieżącym roku!

CENTRUM CZASU WOLNEGO W KOSZYCACH – to placówka edukacyjno-kulturalna, której działania koncentrują się wokół organizowania popołudniowych zajęć dla dzieci i młodzieży, które mają pomóc im ciekawie i kreatywnie spędzać czas wolny od szkolnych obowiązków i rozwijać różnorodne umiejętności. Centrum realizuje również programy, projekty i konkursy ukierunkowane na rozwój zainteresowań i pasji dzieci i młodzieży. Prowadzi także zajęcia dla grup szkolnych, których celem jest kształtowanie ważnych postaw społecznych oraz rozwijanie zdolności twórczych uczestników.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: IZABELA HAUPT
Podmiot publikujący: Otwarty na świat
Zobacz także
Przedstawicielstwa zagraniczne w Krakowie