Oświadczenie w sprawie budowy pomnika Jana III Sobieskiego

W związku z pojawiającymi się rozbieżnymi interpretacjami stanowiska miasta Wiedeń w sprawie pomnika Jana III Sobieskiego na Kahlenbergu uważamy za zasadne wspólnie podkreślić, że wszystkie minione i obecne działania strony krakowskiej podejmowane były i są wspólnie przez miasto Kraków i Komitet Budowy Pomnika.

Oświadczenie w sprawie budowy pomnika Jana III Sobieskiego
Fot. Tomasz Stankiewicz / Magiczny Kraków

Nieprawdą są pojawiające się informacje o jednostronnej wizycie prezydenta Krakowa u burmistrza Wiednia w lipcu tego roku – w oficjalnym spotkaniu udział ze strony krakowskiej brał zarówno prezydent Krakowa, jak i przewodniczący Komitetu. Do wizyty doszło z uwagi na niepokojące sygnały o zmianie polityki Wiednia w stosunku do form pomnikowych w przestrzeni publicznej. Strona wiedeńska przedstawiła alternatywną wizję upamiętnienia bitwy pod Wiedniem i zaprezentowała nowy punkt widzenia na kwestię pomnika, co było de facto zerwaniem dotychczasowych ustaleń między stronami wiedeńską i krakowską. Warto także podkreślić, że komisja, na opinię której powołują się władze wiedeńskie w wydanym w ostatnich dniach oświadczeniu, rozpoczęła swą działalność w momencie, gdy pomnik był ukończony, dlatego niezrozumiałe wydaje się powoływanie na tę opinię. Projekt pomnika był realizowany na podstawie wcześniejszego porozumienia prezydenta Krakowa i byłego burmistrza Wiednia i kolejnych formalnych decyzji magistratu wiedeńskiego dotyczących lokalizacji i prac budowlanych przy budowaniu postumentu pod bryłę pomnika na Kahlenbergu.

Chcemy też jednoznacznie doprecyzować, że od początku inicjatywy pomnik przewidziany był jako upamiętnienie wiktorii wiedeńskiej na wiedeńskim wzgórzu Kahlenberg – miejscu strategicznie powiązanym z bitwą pod Wiedniem. Inicjatorzy nigdy nie rozważali w przeszłości i w ogóle nie rozważają obecnie innej lokalizacji – ani w Krakowie, ani w żadnym innym miejscu. Oczekiwania strony wiedeńskiej, wyrażone podczas lipcowego spotkania, iż pomnik może zmienić lokalizację i zostać postawiony w innym mieście lub kraju, były dla inicjatorów pełnym zaskoczeniem.

Wciąż wierzymy, że dotychczasowa dobra współpraca między stronami wiedeńską i krakowską zostanie jednak podtrzymana i że strona wiedeńska raz jeszcze przeanalizuje stopień zaawansowania naszej inicjatywy i przystanie na posadowienie gotowego już pomnika.

Jacek Majchrowski
Prezydent Miasta Krakowa

Piotr Zapart
Przewodniczący Komitetu Budowy Pomnika Króla Jana III Sobieskiego na Kahlenbergu

Pokaż metkę
Osoba publikująca: JULIA ŻYLINA-CHUDZIK
Podmiot publikujący: Otwarty na świat
Zobacz także
Przedstawicielstwa zagraniczne w Krakowie