O bezpieczeństwie w międzynarodowym gronie

II Jagiellońska Interdyscyplinarna Konferencja Bezpieczeństwa „Przyjaciele, wrogowie i znajomi nieznajomi: refleksje nad podmiotowością w czasach globalnego (bez)ładu” (angielski tytuł: 2nd Jagiellonian Interdisciplinary Security Conference “Friends, Foes and Familiar Strangers: Reassessing Actorness in Times of the Global (Dis)Order”) jest cyklicznym międzynarodowym wydarzeniem naukowym mającym na celu pogłębioną debatę nad stanem współczesnego bezpieczeństwa przeprowadzoną w gronie specjalistów ze świata akademii, ośrodków analitycznych i prywatnych firm doradczych.

O bezpieczeństwie w międzynarodowym gronie
Fot. materiały organizatora

Głównym punktem konferencji jest wykład zaproszonego gościa (wybitnego naukowca o międzynarodowym uznaniu – gościem tegorocznej konferencji jest  prof. Chistopher Coker z London School of Economics). Cechą wyróżniającą tę konferencję jest jej interdyscyplinarny charakter, otwierający możliwość konfrontowania perspektyw poznawczych właściwych danym dyscyplinom w obrębie nauk społecznych, prowadzenia debaty międzyparadygmatycznej, wysuwania postulatów przedsięwzięć teoretycznych i empirycznych leżących na styku dyscyplin, a nawet obszarów nauki (tzw. cross-disciplinary approach).

Konferencja jest okazją do zaprezentowania krakowskiego ośrodka badań nad bezpieczeństwem, jakim jest Zakład Bezpieczeństwa Narodowego UJ, od lat promujący interdyscyplinarne podejście do bezpieczeństwa na płaszczyźnie badawczej, dydaktycznej i popularyzatorskiej.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: KINGA STOSZEK
Podmiot publikujący: Otwarty na świat
Zobacz także
Przedstawicielstwa zagraniczne w Krakowie