Kraków współtworzy nowy model odpowiedzialnej turystyki

5 kwietnia 2019 r. Kraków w grupie 16 miast, przedstawicieli instytucji międzynarodowych (UNESCO, Bank Światowy, Europejski Komitet Regionów) przystąpił do deklaracji lizbońskiej pod nazwą „Miasta dla wszystkich: budowanie miasta dla obywateli i odwiedzających”. Deklaracja została przyjęta z okazji Forum Burmistrzów Na Rzecz Zrównoważonej Turystyki Miejskiej, przygotowanego przez Światową Organizacje Turystyki (UNWTO) przy współudziale portugalskiego Ministerstwa Gospodarki i miasta Lizbony. Wśród miast, które podpisały deklarację znalazły się między innymi: Paryż, Praga, Dubrownik, Madryt, Porto, Lizbona, Seul, Bruksela czy Barcelona.

Kraków współtworzy nowy model odpowiedzialnej turystyki
Fot. Kraków Otwarty Na Świat

Gwałtowna urbanizacja oraz rozwój sektora turystycznego napędzany w ostatnich latach przez przystępne koszty transportu, zwiększoną mobilność, ułatwienia w podróżowaniu i rosnącą klasę średnią sprawiły, że miasta stały się jeszcze bardziej popularnymi kierunkami podróży. Turystyka krajowa jak i międzynarodowa znacząco przyczyniają się do rozwoju społeczno-gospodarczego wielu miast i okolic, a turystyka miejska stanowi również ważny motor dla ochrony i promocji kultury. Jednak rozwój turystyki miejskiej stwarza poważne wyzwania w zakresie wykorzystania zasobów naturalnych, wpływu społeczno-kulturowego, obciążenia dla infrastruktury, mobilności, zarządzania wzmożonym ruchem ulicznym oraz relacji ze społecznościami przyjmującymi.

W przyjętej deklaracji miasta zobowiązały się między innymi do:

  • Zapewnienia zgodności miejskich polityk turystycznych z Nową Agendą Miejską i 11 celem Zrównoważonego Rozwoju…”Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu”,
  • Dostosowania rozwoju turystyki miejskiej do zasad Globalnego Kodeksu Etyki w Turystyce,
  • Wyznaczania modeli zarządzania turystyką miejską, które zaangażują administrację na wszystkich szczeblach a także sektor prywatny i społeczności lokalne,
  • Wspierania mechanizmów komunikacji i współpracy wszystkich zaangażowanych podmiotów, w tym władz miejskich, sektora prywatnego, lokalnych społeczności i turystów,
  • Pogłębienia integracji lokalnych społeczności w turystycznym łańcuchu wartości poprzez promocję ich zaangażowania w tym sektorze,
  • Maksymalizacji wykorzystania danych i technologii dla lepszego planowania, pomiaru i zarządzania turystyką miejską jak przepustowość, mobilność, zarządzanie zasobami naturalnymi i kulturowymi oraz postawa mieszkańców wobec turystyki,
  • Promocji innowacyjnych produktów turystycznych i doświadczeń, które pozwolą miastu na zróżnicowanie popytu w czasie i przestrzeni oraz na przyciągnięcie uwagi właściwych segmentów odwiedzających, zgodnie z wieloletnią wizja i strategią miasta,
  • Uznania turystów za „tymczasowych mieszkańców”, zapewniając politykę turystyczną, która promuje zaangażowanie odwiedzających i mieszkańców w sposób całościowy,
  • Uznania społeczności przyjmujących za „stałych mieszkańców”, zapewniając politykę turystyczną, która promuje również zaangażowanie lokalnych społeczności w sposób całościowy.

Przyjęta przez Kraków deklaracja odpowiada rozpoczętym pracom miasta nad nowym dokumentem strategicznym pod nazwą „Polityka turystyki zrównoważonej Krakowa”, którego rekomendacje będą wdrażane od 2021 roku.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Julia Żylina-Chudzik
Podmiot publikujący: Otwarty na świat
Zobacz także
Przedstawicielstwa zagraniczne w Krakowie