Młodzieżowa Rada Krakowa

Młodzieżowa Rada Krakowa rozpoczęła drugą kadencję! Podczas pierwszej sesji w sali obrad Rady Miasta Krakowa uczniowie wybrali prezydium MRK.

Młodzieżowa Rada Krakowa
Fot. Magiczny Kraków

Na czele Młodzieżowej Rady Krakowa stanęła kobieta – jej przewodniczącą została Magdalena Graca z II Liceum Ogólnokształcącego. Jej zastępcami zostali: Łukasz Pieczyrak z Zespołu Szkół Energetycznych i Adrianna Siatkowska z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14, a sekretarzem MRK – Konrad Grybel z Zespołu Szkół nr 1.
Przypomnijmy, że Młodzieżowa Rada Krakowa została powołana do życia uchwałą Rady Miasta Krakowa z 19 lutego 2014 r. Pierwsza kadencja była wyjątkowo krótka – trwała od kwietnia do początku czerwca. Można powiedzieć, że Młodzieżowa Rada Krakowa powstała ponad politycznymi podziałami. O jej powstanie zabiegały bowiem radne: Agata Tatara (radna nienależąca do żadnego klubu), Barbara Nowak (PiS), Małgorzata Jantos (PO) oraz Marta Patena (PO). Gorącym zwolennikiem powstania MRK był również Bogusław Kośmider, przewodniczący Rady Miasta Krakowa. Koordynatorem MRK została na mocy uchwały Teresa Grzybowska, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury im. K.I. Gałczyńskiego. Celem działania Młodzieżowej Rady Krakowa jest kształtowanie postaw prospołecznych, obywatelskich, demokratycznych i patriotycznych poprzez m.in.: rozwijanie, wspieranie i upowszechnianie idei samorządności wśród młodzieży, promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego, upowszechnianie zasad działania samorządu terytorialnego wśród młodzieży, inicjowanie, wspieranie i koordynowanie samorządowej działalności młodzieży, rozpoznawanie i reprezentowanie interesów młodzieży wobec instytucji, publicznych i pozarządowych, a także organizacja aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym.

Więcej na profilu Młodzieżowej Rady Miasta Krakowa na facebooku.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa