Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 874 pasujących obiektów:
Straż Miejska Miasta Krakowa prowadzi nabór na wolne stanowiska urzędnicze. Poszukiwanych jest nawet 40 nowych funkcjonariuszy.
Jutro na sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego radni podejmą decyzję w sprawie tzw. „uchwały antysmogowej” dla naszego województwa. Prezydent Jacek Majchrowski, popierający planowane przez Sejmik rozwiązania, skierował do Marszałków, Radnych Województwa, Burmistrzów i Wójtów małopolskich gmin poniższy apel:
Bogusław Kośmider, Przewodniczący Rady Miasta Krakowa został Samorządowcem Roku 2016 według Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”.
Co łączy premierów, ministrów, biznesmenów, działaczy UEFA, cudotwórczych lekarzy i gwiazdy informatyki? Odpowiedź jest prosta i znajduje się tuż obok centrum Krakowa, u stóp Wawelu – to ICE Kraków!
Wczorajsza sesja rozpoczęła się drugimi czytaniami budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej. Po głosowaniu nad poprawkami radni przyjęli obie uchwały. A co poza budżetem działo się na sesji, 21 grudnia?
„Tatuaże”, „Helena”, „Dama Pik” oraz „Studium chaosu czyli traktat o Krzysztofie Niemczyku” – oto zwycięskie scenariusze w tegorocznym konkursie „Trzy Korony – Małopolska Nagroda Filmowa”. Oprócz nagród głównych, Jury dziewiątej edycji konkursu przyznało także dwa specjalne wyróżnienia za scenariusze: „Podboye” i „Listonosz”. Łączna pula nagród to 105 tysięcy złotych za najlepsze scenariusze filmowe związane z Małopolską. Gratulujemy wszystkim laureatom!
Małe licea ogólnokształcące nie zostaną zlikwidowane, gimnazja będą przekształcane w szkoły podstawowe, a uczniowie dokończą naukę w miejscu, w którym ją rozpoczęli – tak przedstawiają się główne zmiany w projekcie sieci szkół, przyjęte przez Miasto po konsultacjach przeprowadzonych przez zespół zadaniowy ds. wdrażania reformy oświaty samorządowej w Gminie Miejskiej Kraków. Podczas briefingu prasowego prezydent Krakowa Jacek Majchrowski oraz wiceprezydent Krakowa ds. edukacji i sportu Katarzyna Król podsumowali zakończone konsultacje.
20 grudnia uroczyście podpisano umowę notarialną, w wyniku której Gmina Miejska Kraków pozyskała od Agencji Mienia Wojskowego nieruchomość przy ul. Rakowickiej 22 z przeznaczeniem na nową siedzibę Muzeum Historii Fotografii w Krakowie. Koszt zabytkowego budynku Zbrojowni, wraz z otaczającym terenem, wyniósł 6 183 240,75 zł brutto, a nieruchomość została nabyta z 50% bonifikatą.