Przewodniczący Rady Miasta Krakowa

- organizuje pracę rady, ustala porządek obrad sesji w porozumieniu z Prezydentem i Komisją Główną,

- przygotowuje i zwołuje sesje rady,

- koordynuje realizację zadań rady i jej organów,

- udziela radnym pomocy w sprawowaniu mandatów,

- deleguje radnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, przewodniczy obradom rady,

- reprezentuje radę na zewnątrz,

- wykonuje inne zadania określone ustawą, Statutem oraz wskazane przez radę,

- systematycznie składa na sesjach informacje o działaniach podejmowanych przez siebie między sesjami.

Przewodniczący Rady Miasta Krakowa:

Dominik Jaśkowiec Przewodniczący Rady Miasta Krakowa

Dominik Jaśkowiec

pl. Wszystkich Świętych 3-4

sekretariat pok. nr 204

tel. 12 616 1404

fax 12 616 1702

e-mail: dominik.jaskowiec@rmk.krakow.pl

 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa:

Michał Drewnicki

Rafał Komarewicz

Sławomir Pietrzyk

Michał Drewnicki

 Rafał Komarewicz

Sławomir Pietrzyk

 

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa