Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 933 pasujących obiektów:
W związku z licznymi informacjami prasowymi, a nade wszystko opublikowanym przez tzw. Obywatelskie Forum Sztuki Współczesnej stanowiskiem w kwestii odwołania Pani M. Ziółkowskiej ze stanowiska dyrektora Bunkra Sztuki, pragnę zdementować pojawiające się w tej kwestii insynuacje i pomówienia.
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie znalazła się w czołówce Rankingu Studiów Inżynierskich 2018 przygotowywanym przez Fundację Edukacyjną Perspektywy. W opublikowanym po raz drugi rankingu oceniono 21 najpopularniejszych dyscyplin studiów technicznych. Według kapituły AGH prowadzi najlepsze studia inżynierskie w Polsce aż na ośmiu kierunkach. 
Wymiana doświadczeń, rozwiązań i praktyk stosowanych w europejskich miastach które można przenieść na krakowski grunt, a także poszukiwanie rozwiązań w aspekcie rozwoju ruchu turystycznego – tym zajmowano się podczas pierwszej edycji konferencji „Miasta historyczne 3.0”. Z podsumowaniem konferencji zapoznali się radni podczas posiedzenia Komisji Promocji i Turystyki.
data: piątek, 13 kwietnia godzina: 8.30 miejsce: Dworzec Główny PKP Zapraszam na ćwiczenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa, poświęcone działaniom ratowniczym i ewakuacyjnym po stwierdzeniu zagrożenia chemicznego na terenie Dworca Głównego PKP w Krakowie i Galerii Krakowskiej. Ćwiczenia rozpoczną się w piątek, 13 kwietnia od 8.30. Zbiórka dziennikarzy o 8.15 przy kasach na Dworcu Głównym PKP.     Monika Chylaszek Rzecznik Prezydenta Miasta
Czy Kraków – wzorem miast zachodnioeuropejskich – przyciągnie partnerów prywatnych do realizacji zadań publicznych, na które nie ma środków w budżecie? Dowiemy się tego po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie budowy, utrzymania i zarządzanie obiektem Centrum Obsługi Inwestora w Krakowie w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
Gmina Miejska Kraków monitoruje zużycie mediów w 636 gminnych budynkach użyteczności publicznej w oparciu o specjalistyczny system Energy Lab, służący do oceny efektywności energetycznej budynków. Działanie to realizowane jest w ramach współpracy z PGE Energia Ciepła SA. Ocena jest dokonywana w czterech kluczowych obszarach: zużycia mediów, wpływu na środowisko naturalne, efektywności energetycznej i kosztów. W budynkach gminnych monitorowane jest zużycie ciepła, gazu, energii elektrycznej i wody. Podjęte przez Urząd Miasta działanie wynika z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Kraków.
Rewitalizacja terenów zdegradowanych, Geoinformatyka, Energetyka odnawialna i zarządzanie energią oraz Geoinformacja – to cztery nowe kierunki, które w tegorocznej ofercie studiów I stopnia wprowadza Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Oznacza to, że maturzyści mogą w tym roku aplikować na 62 kierunki oferowane przez 16 wydziałów tej uczelni.
Zagospodarowanie nowych przestrzeni zielonych, system prac pielęgnacyjnych czy akcja „Park Krakowian" – to tylko niektóre dobre przykłady zarządzania zielenią miejską, wskazane w raporcie Najwyższej Izby Kontroli.
Zrealizowana przez Zarząd Inwestycji Miejskich termomodernizacja trzech budynków Nowohuckiego Centrum Kultury przeszła przez gęste sito kontroli przeprowadzonej przez Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Projekt o wartości 4,5 mln zł dofinansowany był ze środków Unii Europejskiej, w ramach programu RPO WM na lata 2014-2020 – Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej (ZIT).
Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski ogłosił konkurs na „Nagrody Miasta Krakowa – 2018”. Laureaci zostaną uhonorowani za konkretne dokonania lub całokształt dokonań w dziedzinach: kultura i sztuka, nauka i technika, sport oraz szczególnie wartościowe prace dyplomowe.