Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 689 pasujących obiektów:
Prowadzenie mediacji w sprawach dotyczących budownictwa i architektury oraz zagospodarowania przestrzennego – to główny cel listu intencyjnego w zakresie współpracy na rzecz rozwoju mediacji, podpisanego we wtorek, 25 września pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Okręgową Izbą Radców Prawnych. Porozumienie podpisali prezydent Krakowa Jacek Majchrowski i dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, dr Marcin Sala-Szczypiński.
data: wtorek, 25 września godzina: 14.00 miejsce: hol prezydencki Urzędu Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4 Serdecznie zapraszam na briefing po podpisaniu listu intencyjnego w zakresie współpracy Gminy Miejskiej Kraków i Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie na rzecz rozwoju mediacji, który odbędzie się we wtorek, 25 września o godz. 14 w holu przed gabinetem prezydenta. Porozumienie podpiszą prezydent Krakowa Jacek Majchrowski i Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, dr Marcin Sala-Szczypiński. Monika Chylaszek Rzecznik Prezydenta Miasta
W środę, 26 września, o godz. 11.00, w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie przy ul. Racławickiej 56 odbyła się III Małopolska Konferencja Profilaktyki Zdrowia.
W środę, 19 września, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA w Krakowie i PGNiG TERMIKA Energetyka Rozproszona Sp. z o.o. podpisały porozumienie o wspólnej realizacji programu likwidacji niskiej emisji w Krakowie.
Poniżej zamieszczamy codzienny skrót informacji o bieżących remontach, awariach i innych utrudnieniach na krakowskich drogach.
Nauczyciele szkół samorządowych, którzy prowadzą obowiązkowe zajęcia z edukacji dla bezpieczeństwa, skorzystają z fachowej wiedzy krakowskich ratowników medycznych. We wtorek, 18 września zastępca prezydenta Krakowa ds. edukacji i sportu Katarzyna Król podpisała porozumienie o współpracy z Krakowskim Pogotowiem Ratunkowym.
Wisła Kraków S.A. wystąpiła do Gminy Miejskiej Kraków – Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie z wnioskiem o rozłożenie na 24 raty spłaty zaległości powstałej z tytułu czynszu dzierżawnego powierzchni na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana za okres od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. w wysokości 1.462.054,01 złotych brutto wraz z odsetkami. Zaległość ta wynika z ostatniej faktury wystawionej na podstawie umowy dzierżawy zawartej w 2015 r. Obecnie Wisła Kraków S.A. posiada zawarte z Gminą Miejską Kraków umowy na udostępnienie nieruchomości na obiekcie Stadionu Miejskiego im. H. Reymana w Krakowie. Wszystkie płatności wynikające z zawartych umów zgodnie z zapisami umownymi, regulowane są przez Wisłę Kraków S.A. z góry.
Prezydent Miasta Krakowa zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu pn. „Plan adaptacji miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030”, które przeprowadzane będą od 11 września do 2 października. Dodatkowo, w ramach konsultacji w czwartek, 27 września, od godz. 16.00 do 18.00 w Miejskim Centrum Dialogu przy ul. Brackiej 10 odbędzie się dyżur ekspercki.
Trwają prace związane z odwodnieniem terenów należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „Kabel”. W pierwszej kolejności zmodernizowane zostały drogi odpływu wód. Projekty zbiornika retencyjnego, przepompowni oraz kolektorów deszczowych są przygotowywane.
5. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Krakowie obchodzi jubileusz 100-lecia działalności. Z tej okazji w czwartek, 30 sierpnia, na terenie placówki przy ul. Wrocławskiej odbyły się okolicznościowe uroczystości. W wydarzeniu wziął udział sekretarz miasta Krakowa Paweł Stańczyk, który w imieniu prezydenta wręczył płk. lek. med. Arturowi Rydzykowi, komendantowi szpitala, list gratulacyjny oraz lajkonika z pamiątkową tabliczką.