Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 764 pasujących obiektów:
Choć wprowadzona jakiś czas temu ustawa krajobrazowa nadal budzi kontrowersje w wielu samorządach, jeszcze większe kontrowersje wzbudzają samorządowe uchwały regulujące zasady "czystej" przestrzeni miejskiej.
Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski 11:00 – otwarcie IV Mistrzostw Krakowa Seniorów 60+, Mała Hala TAURON Areny Kraków, ul. Lema 7 12:00 - „III Międzynarodowe Forum Ochrony Środowiska przed Zanieczyszczeniem Polami Elektromagnetycznymi. Bezpieczne Limity”, sala Obrad Rady Miasta Krakowa Zastępca Prezydenta Krakowa Tadeusz Trzmiel 10:00 – 73. Światowy Kongres Odlewnictwa, Centrum Kongresowe ICE Kraków, ul. Marii Konopnickiej 17 Zastępca Prezydenta Krakowa Jerzy Muzyk 12:00 - „III Międzynarodowe Forum Ochrony Środowiska przed Zanieczyszczeniem Polami Elektromagnetycznymi. Bezpieczne Limity”, sala Obrad Rady Miasta Krakowa 16:00 – komisja planowania przestrzennego i ochrony środowiska, sala Portretowa Zastępca Prezydenta Krakowa Andrzej Kulig 14:00 – konferencja prasowa o akcji „Hoover Table”, Pawilon Wyspiańskiego, pl. Wszystkich Świętych 2 17:00 – komisja rodziny, polityki społecznej i mieszkalnictwa, sala 303 Zastępca Prezydenta Krakowa Katarzyna Król 12:00 - „III Międzynarodowe Forum Ochrony Środowiska przed Zanieczyszczeniem Polami Elektromagnetycznymi. Bezpieczne Limity”, sala Obrad Rady Miasta Krakowa
W czwartek, 13 września odbyły się konsultacje, dotyczące wstępnej koncepcji projektu planu miejscowego „Wesoła – rejon ul. Kopernika”. Główne założenia koncepcyjne zakładają m.in. realizację zielonego klina, będącego przedłużeniem ogrodu botanicznego, powstanie miejskiego placu, służącego mieszkańcom dzielnicy czy ochronę zabytkowej zabudowy wzdłuż ul. Kopernika, szczególnie ważną po przeniesieniu obecnie funkcjonującego na tym terenie Szpitala Uniwersyteckiego do Prokocimia. Tworzony plan miejscowy ma zachować dotychczasowy charakter dzielnicy, uzupełniając go o część usługową i tereny zielone.
Podstawą organizowania przestrzeni miejskiej są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, oparte na zapisach „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta”. Obecnie w Krakowie miejscowe plany zagospodarowania obowiązują na ok. 55 proc. powierzchni miasta.
''Obszar Łąkowy - Rejon ulicy Tynieckiej'' , "Rejon ulicy Rodzinnej" , "Czyżyny - Rejon ulicy Śliwkowej" , to obszary, które niedługo obejmie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Radni z Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowali podane druki.
109. sesja RMK odbędzie się 12 września, w środę. Początek jak zawsze o godz. 10:00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3-4.
Porozmawiajmy teraz o nowej specustawie budowlanej, obawach związanych z jej wprowadzeniem, deweloperach oraz „betonowaniu” Krakowa.
Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski 15:00 – briefing po podpisaniu umowy na wykonanie studium metra, hol prezydencki 19:00 – wręczenie Honorowej Nagrody Kowadła Andrzejowi Sewerynowi, Krakowski Teatr Scena STU, al. Zygmunta Krasińskiego 16-18 Zastępca Prezydenta Krakowa Tadeusz Trzmiel 15:00 – briefing po podpisaniu umowy na wykonanie studium metra, hol prezydencki Zastępca Prezydenta Krakowa Andrzej Kulig 14:00 – komisja kultury i ochrony zabytków, sala Portretowa Zastępca Prezydenta Krakowa Jerzy Muzyk 16:00 – komisja planowania przestrzennego i ochrony środowiska, sala Portretowa
Z wyzwaniami, które w oświacie przynosi początek września, mierzyć się muszą nie tylko uczniowie i nauczyciele, ale także samorządy – szczególnie wtedy, gdy system kształcenia podlega reformie. Priorytetem polityki edukacyjnej Krakowa w epoce zmian jest sprostanie nowym wymaganiom systemowym, a jednocześnie zapewnienie uczniom i nauczycielom komfortowych warunków nauki i pracy. Miasto prowadzi więc działania mające na celu przygotowanie szkół na tzw. podwójny rocznik i wdrożenie II etapu reformy, a jednocześnie stale dba o podnoszenie poziomu kształcenia ogólnego i zawodowego, rozwijanie innowacyjnych projektów i wzbogacanie oferty zajęć pozalekcyjnych.
O nowej specustawie budowlanej, obawach związanych z jej wprowadzeniem, deweloperach oraz „betonowaniu” Krakowa z prezydentem Krakowa Jackiem Majchrowskim rozmawia Beata Klejbuk-Goździalska.