Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 715 pasujących obiektów:
18 uchwał dotyczących zmian w organizacji i zakresie działania 18 dzielnic Krakowa, cztery uchwały kierunkowe dla Prezydenta, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – to tylko niektóre z uchwał podjętych na 97. sesji Rady Miasta Krakowa.
Mimo że większość projektów uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania zostało zaopiniowanych pozytywnie, podczas posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego Ochrony Środowiska nie obyło się bez kontrowersji. Dotyczyły one zwłaszcza jednego punktu.
Obowiązujące uwarunkowania prawne i problemy w praktyce ich wydawania – materiał przygotowany na nadzwyczajną sesję Rady Miasta Krakowa w dniu 7 marca 2018 r.
Czy Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego funkcjonuje właściwie? Wątpliwości co do tego mieli przedsiębiorcy, którzy pojawili się na posiedzeniu Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska.
Zastępca Prezydenta Krakowa Andrzej Kulig 14:00 – komisja kultury i ochrony zabytków, sala Portretowa  Zastępca Prezydenta Krakowa Elżbieta Koterba 16:00 – komisja planowania przestrzennego i ochrony środowiska, sala Portretowa
Dla dwóch kolejnych obszarów będą sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. To „Kostrze” oraz „Wesoła – Rejon ulicy Kopernika”. Wnioski do tego pierwszego można zgłaszać do 26 marca, a do drugiego – do 29 marca.
W lutym laureatem Nagrody Krakowska Książka Miesiąca, promującej najciekawsze książki na rynku księgarskim, został prof. Aleksander Böhm, wyróżniony za tom „O czynniku kompozycji w planowaniu przestrzeni”, będący kompendium wiedzy o szeroko rozumianym planowaniu przestrzennym. Wręczenie wyróżnienia odbędzie się w czwartek, 22 lutego, o godz. 18.00 w Salonie Literackim Biblioteki Kraków przy ul. Szczepańskiej 1.
23 lutego przewidziane jest ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Bodzów – rejon ulicy Widłakowej.  
Biblioteka Kraków w tym tygodniu zaprasza miłośników książki na interesujące spotkania literackie w przynależnym do niej Klubie Dziennikarzy „Pod Gruszką”.