Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 12 pasujących obiektów:
Serdecznie zapraszamy na spotkanie konsultacyjne w sprawie programu „Krakowska Giełda Teatralna”, które odbędzie się już dziś o godzinie 15:00 w Śródmiejskim Ośrodku Kultury przy ul. Mikołajskiej 2, sala 17. Do rozmowy o programie zachęcamy wszystkich mieszkańców Krakowa, a szczególnie artystów scenicznych, twórców teatralnych, a także przedstawicieli organizacji pozarządowych (wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), działających w obszarze sztuk scenicznych.
Zgodnie z nowelizacją ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ratownicy mogą od 2016 roku wykonywać zawód nie tylko w jednostkach systemu (czyli na SOR-ach - szpitalnych oddziałach ratunkowych i w zespołach ratownictwa medycznego), ale również wszędzie tam, gdzie mogą być przydatni ze względu na posiadane kwalifikacje i doświadczenie, na przykład na innych oddziałach. Stąd zrodziły się obawy pielęgniarek i położnych, które boją się utraty pracy. O problemach małopolskich pielęgniarek dyskutowano podczas posiedzenia Komisji Zdrowia, Profilaktyki oraz Uzdrowiskowej.
Legitymacja Służbowa Zarządcy Nieruchomości to kolejny, pionierski efekt współpracy na linii urząd – zarządcy realizowanej w ramach projektu „Kompetentny Zarządca" objętego Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Krakowa. Podczas konferencji „Nowa jakość współpracy z samorządem: profesjonaliści – profesjonalistom", która odbyła się w czwartek, 13 listopada, w Magistracie, wręczono pierwsze legitymacje. W spotkaniu wzięła udział Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej – Anna Okońska – Walkowicz.
Stowarzyszenie Zarządców i Administratorów Nieruchomości w Krakowie (SZAN) przygotowało nowatorskie narzędzie, ułatwiające pracę zarządcom nieruchomości. Chodzi o Legitymację Służbową Zarządcy Nieruchomości – mieszczący się w portfelu dokument, który m.in. usprawni współpracę z urzędami oraz instytucjami.  Szczegóły poznamy 13 listopada (czwartek) podczas konferencji w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa organizowanej pod hasłem „Nowa jakość współpracy z samorządem: profesjonaliści-profesjonalistom". Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski objął projekt Honorowym Patronatem.
Pod patronatem Prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego trwa druga edycja programu „Kompetentny zarządca". Celem programu jest certyfikowanie najlepszych zarządców nieruchomości, a także podnoszenie ich kwalifikacji. Tegoroczna odsłona projektu odbywa się pod hasłem „Transfer wiedzy: urząd zarządca". Najbliższe  spotkanie odbędzie się 8 maja i dotyczyć będzie podatków i opłat lokalnych oraz możliwości współpracy zarządców z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
Zarządca nieruchomości może zostać ekoambasadorem – przekonują organizatorzy spotkania, które dziś (13 marca, czwartek) odbędzie się w Magistracie. Jak? Poprzez zachęcanie mieszkańców do wdrażania rozwiązań przyjaznych środowisku: likwidacji pieców węglowych, usuwania azbestu, ochrony siedlisk ptaków przy ocieplaniu budynków.
W wyniku ustawowych zmian od początku tego roku zarządcą nieruchomości może zostać  każdy, bez względu na posiadane kwalifikacje czy doświadczenie. Warto sprawdzić czy zarządca, któremu powierzasz swoją nieruchomość posiada kompetencje gwarantujące bezpieczeństwo twojego dobytku.
Specjaliści z zakresu edukacji, kultury, sektora audiowizualnego, młodzieży i obywatelstwa, którzy do 30 czerwca 2013 roku zgłoszą swoją kandydaturę do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) mają szansę zostać ekspertami oceniającymi projekty zgłaszane  w ponad 15 programach UE.
Dziś (5 października, piątek) w krakowskim magistracie odbędzie się organizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie konferencja pn. „Aktywizacja społeczności lokalnych i klientów MOPS. Podsumowanie realizacji projektu systemowego ‹Pora na aktywność›".
Znamy już wyniki II etapu IV edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej. Adrian Mrozowski i Karol Wesołowski z Zespołu Szkół nr 1 oraz Marcin Wiecheć z Zespołu Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej z Krakowa weszli do ostatecznej rozgrywki. Do finału zakwalifikowano 50 uczniów z całego kraju. Ostatni etap olimpiady odbędzie się 16 marca w siedzibie organizatora -  w Auli Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu.