Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 19 pasujących obiektów:
Na spotkanie informacyjne na temat skierowanego do cudzoziemców mieszkających w Krakowie projektu „Damy Ci POWER do pracy!” zaprasza dziś, w środę, 31 lipca Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej U-WORK.
W tegorocznej rekrutacji krakowskie samorządowe szkoły techniczne i branżowe przygotowały dla kandydatów łącznie ponad 9 tys. miejsc. Mają w swojej ofercie aż 82 zawody, w tym również profesje deficytowe, czyli najbardziej poszukiwane przez pracodawców – m.in. z branży budowlanej, elektrycznej, spedycyjno-logistycznej czy automatyki i robotyki. Młodzież coraz częściej wybiera kierunki zawodowe, dostrzegając w nich atrakcyjną alternatywę dla nauki w liceum ogólnokształcącym.
1 maja 2004 r. Polska wstąpiła do Unii Europejskiej. Przez następnych kilkanaście lat krakowska edukacja z powodzeniem korzystała ze wspólnotowego wsparcia. Dzięki środkom z UE miasto, a także szkoły i inne jednostki oświatowe zrealizowały dziesiątki różnorodnych projektów – systemowych i zindywidualizowanych, inwestycyjnych i miękkich, o lokalnym i międzynarodowym zasięgu. Do końca 2020 roku wysokość unijnego dofinansowania przekroczy 200 mln zł. Efekty długo by wymieniać: nowoczesne pracownie zawodowe, innowacyjne metody nauczania i wspierania uczniów, wymiany rówieśnicze, kontakty z zagranicznymi szkołami…
Jubileuszowa gala plebiscytu „Samarytanin roku” odbyła się w wyjątkowo wzruszającej atmosferze. Jak co roku o. Stanisław Wysocki, karmelita, pomysłodawca plebiscytu, pokazał dobro, znalazł i wypromował ludzi, którzy pomagają innym. Statuetkę „Miłosiernego Samarytanina” w tym roku otrzymali: lek. Maria Maciaszek z Krakowa i prof. Ewa Kucewicz-Czech z Katowic.  Są to zwycięzcy w kategorii „Pracownik służby zdrowia”.
15 października w auli Zespołu Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości, który mieści się przy ulicy Rzeźniczej, odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych. Wzięła w nim udział zastępca prezydenta Krakowa ds. edukacji i sportu Katarzyna Król. Od 1 września tego roku w skład zespołu wchodzą technikum i branżowa szkoła I stopnia. Uczniowie mają tu możliwość podjęcia nauki w 30 zawodach i siedmiu kierunkach.
Komisja Budżetowa opiniowała szereg uchwał, miedzy innymi druki dotyczące zmian w budżecie miasta 2018 i druk w sprawie zwiększenia dotacji podmiotowej i udzielania dotacji celowej miejskim instytucjom kultury - otrzymały pozytywną opinie komisji.
Czy wiesz, że w krakowskich szkołach samorządowych prowadzących kształcenie zawodowe można się nauczyć aż 80 zawodów? Do najbardziej popularnych kierunków należą m.in. te związane z geodezją, energetyką odnawialną i logistyką. Młodzież coraz częściej wybiera kształcenie zawodowe, bo postrzega je jako atrakcyjną alternatywę dla nauki w liceum ogólnokształcącym. W tym roku szkolnym w szkołach zawodowych dla młodzieży kształci się 11 831 osób, czyli 46,65% ogółu uczniów samorządowych szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych dla młodzieży w Krakowie.
Serdecznie zapraszamy na spotkanie konsultacyjne w sprawie programu „Krakowska Giełda Teatralna”, które odbędzie się już dziś o godzinie 15:00 w Śródmiejskim Ośrodku Kultury przy ul. Mikołajskiej 2, sala 17. Do rozmowy o programie zachęcamy wszystkich mieszkańców Krakowa, a szczególnie artystów scenicznych, twórców teatralnych, a także przedstawicieli organizacji pozarządowych (wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), działających w obszarze sztuk scenicznych.
Zgodnie z nowelizacją ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ratownicy mogą od 2016 roku wykonywać zawód nie tylko w jednostkach systemu (czyli na SOR-ach - szpitalnych oddziałach ratunkowych i w zespołach ratownictwa medycznego), ale również wszędzie tam, gdzie mogą być przydatni ze względu na posiadane kwalifikacje i doświadczenie, na przykład na innych oddziałach. Stąd zrodziły się obawy pielęgniarek i położnych, które boją się utraty pracy. O problemach małopolskich pielęgniarek dyskutowano podczas posiedzenia Komisji Zdrowia, Profilaktyki oraz Uzdrowiskowej.
Legitymacja Służbowa Zarządcy Nieruchomości to kolejny, pionierski efekt współpracy na linii urząd – zarządcy realizowanej w ramach projektu „Kompetentny Zarządca" objętego Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Krakowa. Podczas konferencji „Nowa jakość współpracy z samorządem: profesjonaliści – profesjonalistom", która odbyła się w czwartek, 13 listopada, w Magistracie, wręczono pierwsze legitymacje. W spotkaniu wzięła udział Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej – Anna Okońska – Walkowicz.