Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 15 pasujących obiektów:
15 października w auli Zespołu Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości, który mieści się przy ulicy Rzeźniczej, odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych. Wzięła w nim udział zastępca prezydenta Krakowa ds. edukacji i sportu Katarzyna Król. Od 1 września tego roku w skład zespołu wchodzą technikum i branżowa szkoła I stopnia. Uczniowie mają tu możliwość podjęcia nauki w 30 zawodach i siedmiu kierunkach.
Komisja Budżetowa opiniowała szereg uchwał, miedzy innymi druki dotyczące zmian w budżecie miasta 2018 i druk w sprawie zwiększenia dotacji podmiotowej i udzielania dotacji celowej miejskim instytucjom kultury - otrzymały pozytywną opinie komisji.
Czy wiesz, że w krakowskich szkołach samorządowych prowadzących kształcenie zawodowe można się nauczyć aż 80 zawodów? Do najbardziej popularnych kierunków należą m.in. te związane z geodezją, energetyką odnawialną i logistyką. Młodzież coraz częściej wybiera kształcenie zawodowe, bo postrzega je jako atrakcyjną alternatywę dla nauki w liceum ogólnokształcącym. W tym roku szkolnym w szkołach zawodowych dla młodzieży kształci się 11 831 osób, czyli 46,65% ogółu uczniów samorządowych szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych dla młodzieży w Krakowie.
Serdecznie zapraszamy na spotkanie konsultacyjne w sprawie programu „Krakowska Giełda Teatralna”, które odbędzie się już dziś o godzinie 15:00 w Śródmiejskim Ośrodku Kultury przy ul. Mikołajskiej 2, sala 17. Do rozmowy o programie zachęcamy wszystkich mieszkańców Krakowa, a szczególnie artystów scenicznych, twórców teatralnych, a także przedstawicieli organizacji pozarządowych (wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), działających w obszarze sztuk scenicznych.
Zgodnie z nowelizacją ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ratownicy mogą od 2016 roku wykonywać zawód nie tylko w jednostkach systemu (czyli na SOR-ach - szpitalnych oddziałach ratunkowych i w zespołach ratownictwa medycznego), ale również wszędzie tam, gdzie mogą być przydatni ze względu na posiadane kwalifikacje i doświadczenie, na przykład na innych oddziałach. Stąd zrodziły się obawy pielęgniarek i położnych, które boją się utraty pracy. O problemach małopolskich pielęgniarek dyskutowano podczas posiedzenia Komisji Zdrowia, Profilaktyki oraz Uzdrowiskowej.
Legitymacja Służbowa Zarządcy Nieruchomości to kolejny, pionierski efekt współpracy na linii urząd – zarządcy realizowanej w ramach projektu „Kompetentny Zarządca" objętego Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Krakowa. Podczas konferencji „Nowa jakość współpracy z samorządem: profesjonaliści – profesjonalistom", która odbyła się w czwartek, 13 listopada, w Magistracie, wręczono pierwsze legitymacje. W spotkaniu wzięła udział Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej – Anna Okońska – Walkowicz.
Stowarzyszenie Zarządców i Administratorów Nieruchomości w Krakowie (SZAN) przygotowało nowatorskie narzędzie, ułatwiające pracę zarządcom nieruchomości. Chodzi o Legitymację Służbową Zarządcy Nieruchomości – mieszczący się w portfelu dokument, który m.in. usprawni współpracę z urzędami oraz instytucjami.  Szczegóły poznamy 13 listopada (czwartek) podczas konferencji w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa organizowanej pod hasłem „Nowa jakość współpracy z samorządem: profesjonaliści-profesjonalistom". Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski objął projekt Honorowym Patronatem.
Pod patronatem Prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego trwa druga edycja programu „Kompetentny zarządca". Celem programu jest certyfikowanie najlepszych zarządców nieruchomości, a także podnoszenie ich kwalifikacji. Tegoroczna odsłona projektu odbywa się pod hasłem „Transfer wiedzy: urząd zarządca". Najbliższe  spotkanie odbędzie się 8 maja i dotyczyć będzie podatków i opłat lokalnych oraz możliwości współpracy zarządców z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
Zarządca nieruchomości może zostać ekoambasadorem – przekonują organizatorzy spotkania, które dziś (13 marca, czwartek) odbędzie się w Magistracie. Jak? Poprzez zachęcanie mieszkańców do wdrażania rozwiązań przyjaznych środowisku: likwidacji pieców węglowych, usuwania azbestu, ochrony siedlisk ptaków przy ocieplaniu budynków.
W wyniku ustawowych zmian od początku tego roku zarządcą nieruchomości może zostać  każdy, bez względu na posiadane kwalifikacje czy doświadczenie. Warto sprawdzić czy zarządca, któremu powierzasz swoją nieruchomość posiada kompetencje gwarantujące bezpieczeństwo twojego dobytku.