Junior Sport

Junior Sport
Fot. Wydział Sportu UMK

Przejdź do:

OPIS >>>

HARMONOGRAM >>>

MAPA OBIEKTÓW >>>

AKTUALNOŚCI >>>

Projekt „Junior Sport" polega na organizacji i prowadzeniu systematycznych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży z klas IV-VI szkół podstawowych, w różnych dyscyplinach sportowych na obiektach sportowych gminnych, szkolnych lub klubowych. Osiągnięciem programu ma być wzrost aktywności ruchowej i umysłowej jego uczestników w życiu szkoły, rodziny i środowiska lokalnego. Celami programu są 

 • Popularyzacja i upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych.
 • Edukacja dzieci i młodzieży poprzez udział w projekcie – organizacja zajęć pozalekcyjnych
 • Zapoznanie uczestników projektu z podstawami sportu dzieci i młodzieży określonych dla poszczególnych grup wiekowych – techniką, metodyką i taktyką rywalizacji sportowej w różnych dyscyplinach sportu. Poznawczym celem jest wzrost wiedzy o pozytywnym wpływie aktywności ruchowej, przybliżenie jej wszechstronności oraz poprawa umiejętności ruchowych wśród dzieci i młodzieży.
 • Wzrost aktywności ruchowej i edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży – rozwijanie indywidualnych zainteresowań.
 • Podnoszenie poziomu wiedzy dzieci i młodzieży o zdrowotnym wpływie aktywności ruchowej.
 • Poprzez udział w kierowanych zajęciach sportowych (specjalnie przygotowany program) podnoszenie poziomu zdrowotnego dzieci młodzieży.
 • Wzrost świadomości rodzica na pozytywny wpływ aktywności ruchowej w prawidłowy rozwój osobniczy dziecka.
 • Wyzwalanie pozytywnych cech wolicjonalnych wśród uczestników.
 • Nauka szacunku dla „przeciwnika”, który jest nieodzowny we współzawodnictwie sportowym jak również w życiu osobistym każdego człowieka.
 • Zakorzenienie w uczestnikach zasad fair-play w rywalizacji sportowej i w życiu codziennym.
 • Odciągnięcie od patologii społecznych, agresji fizycznej i psychicznej.
 • Zaangażowanie rodziców we wzmacnianie więzi rodzicielskich poprzez wspólne zainteresowania.
 • Promocja aktywności ruchowej poprzez zaangażowanie w upowszechnianie aktywnego spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież.
 • Zachęcenie dzieci do udziału w projekcie, którego celem nadrzędnym nie jest wynik sportowy, a przede wszystkim aktywność fizyczna. Nie poziom, a postęp jest czynnikiem determinującym walkę z samym sobą.
 • Poprzez udział w zajęciach sportowych świadome wzmacnianie szacunku dla rywala oraz nie definiowanie sukcesu czy niepowodzenia jako zwycięstwa czy porażki. Zwycięzcą jest każdy uczestnik projektu.
 • Poszukiwanie najzdolniejszej rzeszy dzieci i młodzieży o szczególnych predyspozycjach sprawnościowych, morfologicznych i funkcjonalnych.
 • Dla nauczycieli wychowania fizycznego istotny jest także aspekt metodyczny i aplikacyjny polegający na wdrożeniu autorskiego programu zajęć.

Program prowadzony jest zgodnie z założeniami projektu opracowanymi i ogłoszonymi przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Gmina Miejska Kraków realizuje projekt w porozumieniu z Małopolskim Związkiem Stowarzyszeń Kultury Fizycznej w 11 miejscach Krakowa.

Harmonogram realizacji zajęć programu Junior Sport:

lp Miejsce realizacji Prowadzący Planowany dzień zajęć Planowane godziny zajęć
1 Szkoła Podstawowa nr 114, ul. Łąkowa 31 Czerwiński Mateusz

poniedziałek

środa

piątek

19:30-21:00

19:30-21:00

16:00-17:00

2

Szkoła Podstawowa nr 111, ul. Bieżanowska 204

Gabryel Marceli

wtorek

czwartek

piątek

16:45-18:15

15:30-17:00

15:00-16:30

3 Szkoła Podstawowa nr 119, ul. Czerwieńskiego 1

Gardzisz Barbara,

Kamiński Czesław

poniedziałek

wtorek

czwartek

13:45-15:15

14:45-16:15

14:45-16:15

4 Szkoła Podstawowa nr 95, ul. Wileńska 9 Ćwikła Magdalena

wtorek

środa

czwartek

15:00-16:30

14:30-16:00

15:00-16:30

5

Szkoła Podstawowa nr 72, al. Modrzewiowa 23

Listwan Daria

poniedziałek

środa

czwartek

14:30-16:00

14:30-16:00

15:40-17:10

6

Szkoła Podstawowa nr 155, os. 2 Pułku Lotniczego 21

Malinowska Katarzyna,

Płaczek Przemysław

wtorek

środa

czwartek

15:20-16:50

7

Szkoła Podstawowa nr 34, ul. Urzędnicza 65

Starzak Agata

poniedziałek

wtorek

czwartek

15:30-17:00

15:00-16:30

14:45-16:15

8

Szkoła Podstawowa nr 117, ul. Kurczaba 15 lub w okresie letnim OSW AZS AWF Kraków, ul. Kościuszki 38

Wilk Ewelina

poniedziałek

piątek

sobota

14:30-16:00

14:30-16:00

12:00-13:30

9

Szkoła Podstawowa nr 158, ul. Strąkowa 3A

Winczura-Fekete Ewa,

Zachara Janusz

poniedziałek

wtorek

czwartek

15:00-16:30

14:00-15:30

15:30-17:00

10

Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4, ul. Żabia 20

Wójcik Teodor,

Dobrzańska Luiza

poniedziałek

wtorek

środa

 

16:30-18:00

 

11

Szkoła Podstawowa nr 48, ul. Księcia Józefa 337 lub Kolejowy Klub Wodny 1929, ul. Księcia Józefa 24a

Paliś Marek

poniedziałek

środa

piątek

16:00-17:30

16:30-18:00

16:00-17:30

 

UWAGA: W okresie wakacyjnym (lipiec - sierpień) przerwa w realizacji zajęć w ramach programu Junior Sport

JUNIOR SPORT WYSTARTOWAŁ W KRAKOWIE

Na terenie Gminy Miejskiej Kraków ruszył już program „Junior Sport”. W ponad 10 lokalizacjach uczniowie z klas IV–VI mogą skorzystać z bezpłatnych zajęć sportowych.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: PAULINA PACHO
Podmiot publikujący: Wydział Sportu