Dokument archiwalny

Konkurs projektów dla klubów sportowych OGŁOSZONY na 2018 roku

Konkurs projektów dla klubów sportowych na realizację w 2018 roku zadania własnego Gminy Miejskiej Kraków w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
OGŁOSZONY !

Konkurs projektów dla klubów sportowych OGŁOSZONY na 2018 roku
Fot. www.krakow.pl

Zgodnie z zapisami §8 ust.3 uchwały Nr LVIII/1234/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu w Krakowie oraz kontroli ich wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Małop. z 5 grudnia 2016 r. poz.7071)  ogłoszony został KONKURS  PROJEKTÓW  DLA KLUBÓW SPORTOWYCH  NA REALIZACJĘ ZADANIA WŁASNEGO GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW  w ZAKRESIE  SPRZYJANIA  ROZWOJOWI  SPORTU  w  2018  roku.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: JERZY GĄSIOROWSKI
Podmiot publikujący: Wydział Sportu