Animator Sportu

Animator Sportu
Fot. www.treelens.studio

Przejdź do: 

OPISU PROGRAMU >>>

HARMONOGRAM >>>

AKTUALNOŚCI >>>

ARCHIWUM >>>

 

Program „Animator Sportu” jest realizowany przez Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa we współpracy z Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym Kraków "Wschód". Powstał on na bazie oddanych do użytku obiektów sportowych powstałych w ramach programu inwestycyjnego „Moje Boisko ORLIK 2012".

Głównym celem programu jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz przeciwdziałanie zjawiskom agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży, poprzez skierowanie do tych środowisk profesjonalnej oferty zajęć sportowych i sportowo-rekreacyjnych.

Chętni mogą uczestniczyć w zajęciach z wielu różnych dyscyplin sportowych takich, jak piłka nożna, piłka siatkowa, tenis, popularnej ostatnio gry Speed-ball oraz wielu innych. Prowadzone są one w ciekawy i indywidualny sposób oraz ich poziom jest dostosowany do umiejętności jak i kondycji fizycznej uczestników.

Zajęcia będą odbywać się na krakowskich orlikach i prowadzone są przez wykwalifikowanych i doświadczonych animatorów-instruktorów.

Zajęcia na orlikach prowadzone są w godzinach pozalekcyjnych wg indywidualnych harmonogramów.

Kolejna edycja programu rozpoczęła się 1 marca i potrwa do 30 listopada 2019 r.

Szczegółowy harmonogram zajęć na orlikach:

Lp Orlik Harmonogram
1 ul. Bujaka 15 https://moswschod.pl/lokalny-animator-sportu/
2 ul. Forteczna 75
3 ul. Grochowska 20
4 ul. Jaskrowa 5
5 ul. Myśliwska 67
6 ul. Na Wzgórza 13A
7 ul. Urzędnicza 65
8 ul. Pszczelna 13
9 al. Dygasińskiego 15
10 ul. Sadzawki 1
11 ul. Jerzmanowskiego

https://www.facebook.com/586681728045286/photos/pcb.2341982215848553/2341981942515247/?type=3&theater

 

 

 

logo Animator Sportu

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Jerzy Gąsiorowski
Podmiot publikujący: Wydział Sportu