Dokument archiwalny

Zona Nowa Huta

Nowa Huta, miasto i kombinat metalurgiczny, była sztandarową budową wczesnych lat PRL- u. Decyzję polityczną o budowie kombinatu metalurgicznego na żyznych terenach podkrakowskich wsi Pleszowa i Mogiły podjęto w 1949 roku.

Zona Nowa Huta
Fot. tvp.pl

Jako miasto idealne, które miało być wizytówką Polski w świecie, uzyskała czytelny plan urbanistyczny i architekturę w stylu socrealistycznym. Z jednej strony opartą na wzorcach architektury renesansowej, a z drugiej na amerykańskiej koncepcji urbanistycznej tzw. jednostki sąsiedzkiej.

Aby zrozumieć jakie były dzieje miejscowości podkrakowskich, było ich ponad 30, na terenie których powstało pięć najmłodszych dzielnic Krakowa, należy zapoznać się z całym dziedzictwem kulturowym tych ziem. Potrzeba kompleksowej ochrony pierwotnego założenia urbanistycznego Nowej Huty znalazła potwierdzenie w styczniu 2005 roku, kiedy to obszar ten został wpisany do rejestru zabytków.

TVP Kraków pokazuje autorski cykl filmów dokumentalnych Bogusława Gizy zrealizowany w momencie rocznicy 60 lat od podjęcia decyzji o budowie idealnego miasta PRL-u i kombinatu metalurgicznego.

Zobacz materiały video

Pokaż metkę
Osoba publikująca: MARCIN FABER
Podmiot publikujący: Redakcja MPI