Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 858 pasujących obiektów:
Prezentacja nowej aplikacji Zarządu Zieleni Miejskiej, sprzątanie brzegów rzeki Dłubni na odcinku przy Zalewie Nowohuckim oraz wspólny ciepły posiłek w Domu Kultury Krzesławice – tak zapowiada się akcja sprzątania Dłubni w sobotę, 30 września, od godziny 11.00. Po raz pierwszy mieszkańcy będą mogli wysprzątać rzekę także z kajaków! Zapraszamy do włączenia się w inicjatywę!
Coraz bli­żej do pierw­szych prac przy utwo­rze­niu Stre­fy Ak­tyw­no­ści Go­spo­dar­czej w Nowej Hucie. Na wnio­sek pre­zy­den­ta Jacka Maj­chrow­skie­go Rada Mia­sta Kra­ko­wa przy­ję­ła 13 września uchwa­łę w spra­wie wnie­sie­nia wkła­du nie­pie­nięż­ne­go (apor­tu) do Kra­ków Nowa Huta Przy­szło­ści S.A. w po­sta­ci prawa użyt­ko­wa­nia wie­czy­ste­go dział­ki po­ło­żo­nej przy ulicy Ce­men­to­wej w Nowej Hucie. Prze­ka­zy­wa­ny teren ma po­wierzch­nię 6,77 ha. i jest nie­zbęd­ny do roz­po­czę­cia prac zwią­za­nych z bu­do­wą in­fra­struk­tu­ry Stre­fy Ak­tyw­no­ści Go­spo­dar­czej.
Lato się kończy, za to zaczyna się jesienny sezon artystyczny w Krakowie! Teatry znów otwierają swoje podwoje i dziś zapraszamy Was do zdobywania wejściówek na ich powakacyjne propozycje. Już dziś taką wejściówkę możecie zdobyć w naszym konkursie! Poza tym musicie w ten weekend zajrzeć do Huty, zajrzeć na Dolnych Młynów na ArsTechne, a także posłuchać jazzu w Harrisie. Pomysłów na weekend nie powinno Wam zabraknąć!
Architektoniczny rozwój najstarszej części Nowej Huty będzie tematem niedzielnego spaceru, który w ramach projektów „Alternatywny przewodnik po Nowej Hucie” i „Zajrzyj do Huty 9” poprowadzi dr Michał Wiśniewski. Wstęp wolny, obowiązują jednak zapisy. Początek spaceru już 17 września o godz. 10:00 na placu Centralnym przy pomniku Solidarności.
Lato się kończy, za to zaczyna się jesienny sezon artystyczny w Krakowie! Teatry znów otwierają swoje podwoje i dziś zapraszamy Was do zdobywania wejściówek na ich powakacyjne propozycje. Poza tym musicie w ten weekend zajrzeć do Huty, zajrzeć na Dolnych Młynów na ArsTechne, a także posłuchać jazzu w Harrisie. Pomysłów na weekend nie powinno Wam zabraknąć!
Dynia nie musi nam się kojarzyć tylko z Halloween. W Nowej Hucie od sześciu lat odbywa się festiwal „Zaklęte w dyni”. Impreza nawiązuje do tradycji dawnych Branic, gdzie dynie hodowane są od wielu lat. Organizatorzy – Stowarzyszenie Przyjaciół Nowej Huty oraz Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta – zapraszają wszystkich krakowian na dyniowe atrakcje, w tym degustacje i mistrzowski pokaz carvingu, w niedzielę 17 września w godz. 11.00–14.00 na aleję Róż.
Ruszyły już zapisy na kolejny rok zajęć w Nowohuckiej Akademii Seniora. W ofercie m.in. kursy językowe, zajęcia ruchowe, kursy artystyczne, wykłady i spotkania z kulturą – wyjścia do różnych instytucji i wycieczki po Krakowie. Akademia, już po raz ósmy, startuje w październiku.
Pierwszy wrześniowy weekend przed nami! Nie martwcie się – nie wszystkie wakacyjne wydarzenia się zakończyły, a przed nami także dużo innych atrakcji! W ICE Kraków zagra muzyczna gwiazda lat 80. i 90., czyli Mike + The Mechanics, w Nowej Hucie usłyszycie rocka, ale i operetki, a na placu Wolnica będzie słodko! Szczegóły oczywiście w naszym weekendowym rozkładzie jazdy – zapraszamy!
„Wesele ”  Stanisława Wyspiańskiego było lekturą Narodowego Czytania 2017 roku; tegoroczna edycja odbyła się w sobotę 2 września. W Krakowie do akcji włączyło się kilka miejskich instytucji kultury. Udział we wszystkich wydarzeniach był bezpłatny.
Muzeum PRL-u zaprasza po wakacyjnej przerwie na kolejny cykl wykładów na temat architektury. Tym razem poznamy dzieje odbudowy miast po zniszczeniach II wojny światowej. Pierwszy wykład z serii zabierze nas na francuskie wybrzeże, do miasta Hawr.