Wypełnij ankietę w sprawie wymiany pieców

Posiadasz w domu piec węglowy? Zastanawiasz się nad jego wymianą na system ogrzewania proekologicznego? Wypełnij ankietę na ten temat!

Celem prowadzonej przez Urząd Miasta Krakowa kampanii informacyjnej „Tak! Dla czystego powietrza” jest bezpośrednie dotarcie do mieszkańców posiadających jeszcze czynne paleniska węglowe z materiałami promocyjnymi dotyczącymi Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa oraz Lokalnego Programu Osłonowego. Ankieterzy będą udzielać informacji związanych z możliwością pozyskania dofinansowania do wymiany systemu ogrzewania na proekologiczne.

W trakcie wizyty ankieterzy zbiorą dane umożliwiające dokładne zweryfikowanie przez pracowników Wydziału Kształtowania Środowiska m.in. stanu prawnego nieruchomości, stanu technicznego oraz rodzaju i ilości czynnych palenisk na paliwo stałe. Ankieterzy będą również zbierać informacje dotyczące barier w składaniu wniosków o dotację a także zapytają o główne przyczyny ewentualnego braku zainteresowania zmianą systemu ogrzewania.

Aby wspomóc Państwa działania związane z wymianą starego paleniska na paliwo stałe, równolegle z działaniami ankieterów, Urząd Miasta Krakowa udostępnił treść ankiety w wersji elektronicznej (poniżej). Jeśli jesteście Państwo posiadaczami czynnych instalacji grzewczych opalanych paliwem stałym - uprzejmie prosimy o jej wypełnienie i wysłanie drogą elektroniczną do Urzędu.

Zebrane w ten sposób informacje pozwolą na dokładne określenie obszarów i nieruchomości w których z różnych przyczyn wymiana starego paleniska jest utrudniona lub w tym momencie niemożliwa do zrealizowania. Chcemy również wdrożyć w życie system wsparcia dla takich nieruchomości. Dlatego też zachęcamy do wypełniania ankiety. Prosimy również o powiadomienie Państwa sąsiadów, którzy posiadają i planują wymianę starego pieca na paliwo stałe, o możliwości jej wypełnienia i przesłania do Urzędu Miasta Krakowa drogą elektroniczną.

Urząd Miasta Krakowa przypomina jednocześnie, że w dniu 1 września 2019 roku wchodzi w życie całkowity zakaz używania paliw stałych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków.

 

Wymiana pieca ankieta


7. TYTUŁ PRAWNY DO NIERUCHOMOŚCI: a) samoistne władanie:

8. b) ograniczone prawa rzeczowe


9. c) prawa obligacyjne

10. Czy w budynku/lokalu planowana jest wymiana obecnie posiadanego ogrzewania piecem/kotłem opalanym paliwem stałym na proekologiczny system grzewczy? *24. Czy zamierza Pan/i ubiegać się o dotację z UMK na zmianę systemu ogrzewania? *
27. POWODY BRAKU ZAINTERESOWANIA ZMIANĄ SYSTEMU OGRZEWANIA: System wymieniony na proekologiczny:


28. Pozostałe przyczyny braku zainteresowania zmianą systemu ogrzewania:
29. Czy wie Pani/Pan, że w Krakowie od 1.09.2019 r. wchodzi w życie całkowity zakaz stosowania paliw stałych? *


30. Czy wie Pani/Pan, że w ciągu najbliższych dwóch sezonów grzewczych 2017/2018 oraz 2018/2019 obowiązują w Krakowie normy jakościowe dla paliw stałych? *


31. TERMOMODERNIZACJA: Czy wymieniono okna? *


32. Czy budynek jest ocieplony? *


33. Czy piwnice i stropy są izolowane? *35. Czy Pan/i jest zainteresowany/a przeprowadzeniem termomodernizacji? *


Kod weryfikujący

Załaduj ponownie

Pokaż metkę
Osoba publikująca: KATARZYNA PUSTUŁKA
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe